پيك سنجش 884
ماهيت متفاوت دانشگاه و مدرسه(۱۳۹۳/۰۴/۳۰)
ادامه
مطالب دیگر
عکس هفته
884
به نسخه pdf مراجعه شود
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:
مراحل پذيرش با آزمون و بدون آزمون ورودي برگزيدگان جشنواره‌هاي معتبر علمي (از قبيل خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي) واجد شرايط آيين‌نامه شماره 22354/و مورخ 2/3/91 درسال تحصيلي 93-94
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:
تاريخ و نحوه ثبت نام پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهرماه سال 1393
اخبار:
آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه¬ها و مراکز آموزش عالی کشور به تصویب هیات وزیران رسید.
اخبار:
آشنايي با رشته هاي دانشگاهي
اطلاعيه‌ شرکت‌ تعاوني‌ خدمات‌ آموزشي‌ درباره:
اطلاعيه‌ شرکت‌ تعاوني‌ خدمات‌ آموزشي‌ درباره:
 شرکت‌ تعاوني‌ خدمات‌ آموزشي‌ اقدام به طراحي، برنامه‌ريزي و برگزاري آزمون‌‌هاي آمادگي‌ وکالت، ويژه‌ داوطلبان‌ آزمون‌ وکالت نموده است....