یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷
يادداشت هفته:

رشد 27 هزار نفري تعداد داوطلبان آزمون سراسري 97

۱۳۹۶/۱۲/۲۱

 آزمون سراسري 97 در روزهاي پنجشنبه 7 و جمعه 8 تيرماه 97 براي تعداد يک ميليون و 215 هزار و 947 متقاضي شرکت در آزمون، برگزار خواهد شد. ثبت‌نام در اين آزمون به منظور پذيرش دانشجو در دوره‌هاي روزانه، شبانه، نيمه حضوري، مجازي، پرديس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام‌نور، مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و همچنين کدرشته‌هاي با آزمون دانشگاه آزاد اسلامي، از روز يکشنبه اول بهمن 96 از طريق سايت سنجش آموزش کشور آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت تمديد شده، روز دوشنبه 16 بهمن 96 پايان پذيرفت.

همچنين به منظور مساعدت با داوطلباني که در مهلت مقرر به هر دليل براي ثبت‌نام در آزمون سراسري سال 97 اقدام ننموده بودند، نيز ترتيبي اتخاذ شد که از روز يکشنبه 13 اسفند تا چهارشنبه 16 اسفند 96 اين افراد بتوانند با خريد کارت اعتباري،  در اين آزمون ثبت‌نام کنند.
بر اساس آمار، تعداد 60 هزار و 299 داوطلب در مرحله دوم ثبت‌نام، در آزمون سراسري سال 97 ثبت‌نام کرده‌اند.
با توجه به تعداد ثبت‌نامکنندگان در مرحله اول (951 هزار و 85 نفر) و مرحله دوم (60 هزار و 299 نفر)، در مجموع، تعداد يک ميليون و 11 هزار و 384 نفر در آزمون سراسري 97 ثبت‌نام کردند که اين تعداد، نسبت به آمار ثبت‌نام کننده در آزمون سراسري سال 96، 27 هزار و 25 نفر بيشتر است.
با توجه به آمار داوطلبان واقعي، يعني 1011384 نفر و تعداد علاقه‌مندان به گروه‌هاي آزمايشي هنر و زبان‌هاي خارجي که جمعاً 204563 نفرند (66566 نفر علاقه‌مند به گروه آزمايشي هنر و تعداد 137997 نفر علاقه‌مند به گروه آ‌زمايشي زبان‌هاي خارجي، براي  برگزاري آزمون سراسري سال 97، تعداد 1215947 کارت ورود به جلسه آ‌زمون صادر مي‌شود و ‌آزمون نيز براي  اين تعداد برگزار خواهد شد.

ضمناً بر اساس آ‌مار گزارش شده، تعداد 66566 داوطلب، علاوه بر انتخاب گروه آزمايشي اصلي خود، علاقه‌مندي خود را براي شرکت در گروه آ‌زمايشي هنر و تعداد 137997 نفر داوطلب، علاقه‌مندي خود را، علاوه بر گروه آزمايشي اصلي خود، براي گروه آ‌زمايشي زبان‌هاي خارجي اعلام نموده‌اند. 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.