سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعيه بسيار مهم شرکت تعاوني خدمات آموزشي

۱۳۹۹/۰۲/۰۱

 با توجه به استفادة غير قانوني برخي از ناشران از سؤالات آزمون‌هاي آزمايشي سنجش در کتاب‌هاي خود و همچنين انتشار و فروش غيرقانوني اين سؤالات در سايت­ هاي اينترنتي، فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي، همان ­طور که ممنوعيت هرگونه استفاده و انتشار سؤالات آزمون‌هاي آزمايشي سنجش به هر طريق در نسخة چاپي اين سؤالات درج گرديده است، بار ديگر يادآور مي‌شود که حق چاپ، تکثير و انتشار سؤالات آزمون‌هاي آزمايشي سنجش به هر روش (الکترونيکي، استفاده در کانال‌هاي تلگرام، سايت‌ها و ...) در هر مقطع زماني، براي تمام اشخاص حقيقي و حقوقي (حتي با ذکر منبع) ممنوع است؛ به عبارت ديگر، استفاده از سؤالات آزمون‌هاي آزمايشي سنجش، منحصراً متعلق به پديدآورندة آن، يعني شرکت تعاوني خدمات آموزشي کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، بوده و استفاده از اين سؤالات براي ساير مؤسسات و ناشران آموزشي به کلي ممنوع است و اين موضوع محدود به دورة زماني خاصي نيست. بديهي است که اين شرکت، اقدامات قانوني لازم را در مورد متخلفان از اين امر به عمل خواهد آورد.
 
                                                                   شرکت تعاوني خدمات آموزشي کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.