چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
اخبار:

تابستان ۹۷ برگزار مي‌شود: آخرين آزمون جايابي دندان پزشکي

۱۳۹۶/۰۲/۲۵

دانش آموختگاني که تا تابستان ۱۳۹۷ موفق به قبولي در آزمون جايابي دندان پزشکي نشوند، براي ارزشيابي مدارک خود بايد در آزمون ملي شرکت کنند.
دانش آموختگاني که تا تابستان ۱۳۹۷ موفق به قبولي در آزمون جايابي دندان پزشکي نشوند، براي ارزشيابي مدارک خود بايد در آزمون ملي شرکت کنند.
بر اساس مصوبه دويست و بيست و هشتمين جلسه شوراي عالي ارزشيابي ۱۷ اسفند ۱۳۹۵، آخرين دوره آزمون جايابي دندان پزشکي، تابستان ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.

تمام دانش آموختگاني که تاريخ شروع تحصيل آنان قبل از آگوست ۲۰۰۹ بوده و به منظور ارزشيابي مدارک خود ملزم به شرکت و قبولي در آزمون جايابي و گذراندن واحدهاي تکميلي هستند، چنانچه تا تابستان ۱۳۹۷ (آخرين دوره برگزاري آزمون جايابي) موفق به قبولي در آزمون مذکور نشوند، براي ارزشيابي مدارک خود ملزم به شرکت و قبولي در آزمون ملي خواهند بود. 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.