شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
اخبار:

مصوبة شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي: نمرة دروس اختياري در معدل اعمال مي‌شود

۱۳۹۶/۰۴/۲۶

 بر اساس مصوبة شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي، نمرة دروس اختياري با تاثير در معدل در کارنامه درج مي‌شود.

با توجه به بخشنامة وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص اصلاح تبصرة ۲ مربوط به دروس اختياري بخشنامة قبلي وزارت علوم، دروس مهارت زندگي دانشجويي، ارزش‌هاي دفاع مقدس، فرهنگ و تمدن اسلام و ايران، شناخت محيط زيست، مديريت بحران و استاندارد سازي در چارچوب سنوات مجاز و مازاد بر سقف واحدهاي دوره، ارايه شده و با ثبت نمرة دروس و تاثير در معدل در کارنامة تحصيلي دانشجو درج مي‌شود؛ لذا تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات، ملزم به رعايت تبصرة مذکور و درج نمرة دروس ياد شده در کارنامة تحصيلي دانشجو با تاثير بر معدل هستند.
شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي وزارت علوم، در بخشنامه‌اي به دانشگاه‌ها، مؤسسه‌ها و مراکز آموزش عالي دولتي و غيردولتي سراسر کشور اعلام کرد: «پيرو بخشنامة شمارة 208952/ ۲ مورخ ۲۲ آذر ۹۵ در خصوص اراية دروس اختياري با استناد به مصوبة جلسة ۸۸۲ مورخ ۲۳ بهمن ۹۵ شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي اصلاحية تبصرة ۲ به شرح زير ابلاغ مي‌شود:
تبصرة ۲: «دروس مذکور در چهارچوب سنوات مجاز و مازاد بر سقف واحدهاي دوره ارايه و با ثبت نمرة دروس و تاثير معدل در کارنامة دانشجو درج مي‌شود.»
در بخشنامه‌اي که پيش از اين بخشنامه صادر شده بود آمده بود: به تمام مؤسسه‌هاي آموزش عالي اجازه داده مي‌شود تا از مجموع دروس پيشنهادي ساير دستگاه‌هاي اجرايي، مواردي (با اولويت درسي، مهارت زندگي دانشجويي، کار آفريني، ارزش‌هاي دفاع مقدس، فرهنگ و تمدن اسلام و ايران، شناخت محيط زيست، مديريت بحران، استاندارد سازي) با رعايت مقررات آموزشي در دوره‌هاي کارداني و کارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) به عنوان دروس اختياري به دانشجويان ارايه کنند.

در تبصرة يک اين بخشنامه آمده بود: در دانشگاه‌هاي دولتي، اراية درس مذکور تا حداکثر دو درس رايگان و در ساير مؤسسات منوط به پرداخت هزينه از سوي دانشجو خواهد بود. همچنين در «تبصرة ۲ اين بخشنامه عنوان شده بود: دروس مذکور در چهارچوب سنوات مجاز و مازاد بر سقف واحدهاي دوره ارايه و بدون تاثير در معدل، در کارنامة دانشجويان درج مي‌شود.»

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.