شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

تعيين زمان و مکان آزمون عملي علوم ورزشي و مربي‌گري ورزشي آزمون 96

۱۳۹۶/۰۸/۱۵

  نحوه توزيع کارت،  تعيين زمان و مکان برگزاري آزمون عملي رشته‌هاي‌ تحصيلي نيمه‌متمرکز علوم ورزشي و مربي‌گري ورزشي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي در آزمون سراسري سال 1396

 
پيرو اطلاعيه مورخ 24/7/96، بدين‌‌وسيله‌ نظر معرفي‌شدگان چندبرابرظرفيت رشته‌‌هاي تحصيلي نيمه‌متمرکز علوم ورزشي و مربي‌گري ورزشي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي در آزمون سراسري سال 1396 را به‌ نکات زير معطوف‌ مي‌دارد:
1- کليه معرفي‌شدگان بايد طبق برنامه‌ زماني مندرج در اين اطلاعيه اقدام نمايند.
2- به همراه داشتن اصل شناسنامه يا کارت ملي براي کل داوطلبان در روز آزمون الزامي است.
3- با توجه به اينکه معرفي‌شدگان رشته‌هاي نيمه‌متمرکز نيازي به انتخاب رشته مجدد نداشته و براساس اولويت‌بندي رشته‌هاي خود در فرم انتخاب رشته گزينش خواهند شد؛ لذا در صورتي که براي‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاينه يا آزمون عملي رشته‌ نيمه‌متمرکز اعلام شده‌، مراجعه ‌نموده و در نهايت به عنوان پذيرفته‌شده ‌نهايي‌ هر يک از رشته‌هاي تحصيلي‌ نيمه‌‌متمرکز اعلام‌ قبولي شوند، مطابق ضوابط قبولي‌ قبلي آنان‌ در رشته‌ متمرکز لغو مي‌گردد و منحصراً بايد در رشته قبولي نيمه‌متمرکز ثبت‌نام و ادامه تحصيل نمايند. بديهي است  که امکان بازگشت و ادامه تحصيل اين قبيل از پذيرفته‌شدگان در رشته قبولي متمرکز ميسر نيست.
4- آزمون‌ عملي رشته‌‌هاي تحصيلي نيمه‌متمرکز علوم ورزشي، مربي‌گري ورزشي و آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي قابل تمديد، تکرار يا برگزاري آن به صورت انفرادي براي هيچ داوطلبي و تحت هيچ شرايطي ميسر نيست.
5- کارت شرکت در آزمون عملي رشته‌‌هاي تحصيلي نيمه‌متمرکز علوم ورزشي و مربي‌گري ورزشي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي در حوزهاي برگزاري آزمون عملي تحويل داوطلبان خواهد شد. داوطلبان معرفي شده رشته‌‌هاي تحصيلي نيمه‌متمرکز علوم ورزشي و مربي‌گري ورزشي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان، لازم‌ است‌ با همراه داشتن لباس‌ و کفش‌ ورزشي‌، منحصراً در روزهاي تعيين‌ شده‌ در حوزه برگزاري حضور يابند. بديهي ‌است‌ که در صورت ‌‌نداشتن‌ شناسنامه و کارت ملي، از داوطلب،‌ مراحل معاينات و آزمون ‌عملي‌ و مصاحبه‌ به ‌عمل ‌نخواهد آمد.
يادآوري مهم : معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌‌هاي تحصيلي نيمه‌متمرکز علوم ورزشي، مربي‌گري ورزشي و آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان بايد از سلامت کامل جسماني برخوردار بوده و بخصوص از سلامت قلبي و ريوي خود يقين داشته و آمادگي‌هاي لازم را براي تست‌هاي آزمون‌ عملي‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي داشته‌ باشند. با توجه به اينکه در محل حوزه برگزاري آزمون عملي، معاينات پزشکي با نظارت پژوهشگاه تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام خواهد شد، نياز به همراه داشتن گواهي سلامت و ارايه گواهي تندرستي براي داوطلبان نيست.
6-کليه معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت آموزش و پرورش، علاوه بر شرکت در آزمون عملي، بايد طبق اطلاعيه‌اي که در دهه آخر آذرماه از سوي اين سازمان براي شرکت در مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي که در دو قسمت مجزا توسط آموزش و پرورش برگزار خواهد شد شرکت نمايند؛ در غير اين صورت، عدم شرکت در اين مصاحبه، به منزله انصراف فرد از ادامه گزينش تلقي مي‌گردد؛ به عبارتي کليه داوطلبان بايد حايز شرايط مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي بوده تا در گزينش نهايي که بر اساس ضوابط اين سازمان در بهمن ماه انجام مي‌گردد، باشند.
7- معرفي شدگان رشته‌هاي‌ نيمه‌متمرکز دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت آموزش و پرورش، در صورتي که در آزمون عملي شرکت نموده و در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي در دوره فوق قرار بگيرند، حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسري سال 1397 را نخواهند داشت.
8- داوطلباني که در رديف معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت رشته‌هاي فوق‌الذکر بوده و نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي در موعد مقرر اقدام ننموده‌اند، درصورت تمايل براي شرکت در آزمون عملي مي‌توانند براي بررسي وضعيت خود با به همراه داشتن دو قطعه عکس و کارت شناسايي معتبر مطابق جدول ذيل به محل برگزاري آزمون و به نماينده سازمان سنجش مستقر در شهرستان برگزاري، مراجعه نمايند.
9- آزمون عملي ‌براي کليه‌ معرفي‌شدگان‌ خانم‌ها در روز پنجشنبه مورخ 2/9/96 و آقايان در روز جمعه مورخ 3/9/96 برگزار مي‌گردد.
10- کليه معرفي‌‌شدگان بايد فقط ‌براساس برنامه زماني طبق استان محل اقامت مندرج در جدول ذيل در آزمون عملي شرکت نمايند.
11- معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت هر يک از رشته‌ تحصيلي نيمه‌متمرکز علوم ورزشي، مربي‌گري ورزشي و آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان بايد علاوه بر مبلغ واريزي براي هزينه آزمون عملي (موضوع پرداخت 200،000 ريال در اطلاعيه مورخ 24/7/96)، بابت انجام معاينه پزشکي و تست‌هاي سلامت و تندرستيمبلغ 250،000 (دويست‌ و پنجاه هزار)ريال به شماره حساب 4001022603001582 يا به شماره شبا IR760100004001022603001582  شناسه واريزي 370022674140107005100300340004  نزد بانک مرکزي به نام درآمد اختصاصي پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي قابل واريز در کليه شعبات بانک‌ها (تکميل فرم سانتا) واريز نموده و از ساعت 8:00 صبح به حوزه‌هاي برگزاري محل آزمون عملي به شرح جدول ذيل مراجعه نمايند. همچنين لازم است که عبارت «بابت معاينه پزشکي و تست‌هاي سلامت و تندرستي» روي اصل فيش واريزي مبلغ 250،000 (دويست‌ و پنجاه هزار)ريال درج شود و آن را در روز آزمون تحويل حوزه آزمون عملي نمايند.
 
آدرس محل انجام معاينه پزشکي و آزمون عملي در رشته علوم‌‌ ورزشي، مربي‌گري ورزشي‌  و آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان
استانهاي محل اقامت داوطلبان
‌آدرس حوزه امتحاني و محل‌ مراجعه
تهران، البرز، قم و مرکزي‌
کرج- حصارک- خيابان شهيد بهشتي- ميدان دانشگاه- دانشگاه خوارزمي- دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي. شماره تماس 34512001- 34579600 ( کد026) - داخلي 2430
آذربايجان‌ شرقي‌، آذربايجان‌ غربي ‌و اردبيل
‌تبريز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبريز-دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي.
 شماره تماس: 33393257-33393256 (کد041)
اصفهان‌، چهار محال‌ و بختياري‌، يزد و کرمان
اصفهان- ميدان آزادي-خيابان دانشگاه (هزار جريب) درب شرقي دانشگاه اصفهان- سالن ورزشي شهيد بهراميان.
شماره تماس: 37932571-37932196 (کد 031).
فارس، بوشهر،کهگيلويه‌ و بويراحمد و هرمزگان
شيراز- بلواردانشجو -ميدان ارم-خوابگاه ارم-دانشکده علوم تربيتي دانشگاه شيراز- گروه‌ تربيت‌ بدني وعلوم ورزشي.سالن ورزشي 15 خرداد. شماره تماس: 36134674 – 36134699 (کد 071)
خراسان ‌شمالي، خراسان جنوبي، خراسان رضوي و سيستان ‌و بلوچستان‌
مشهد- ميدان آزادي-دانشگاه‌ فردوسي‌ مشهد- دانشکده‌ تربيت‌ بدني و علوم ورزشي.
شماره تماس: 38803455-38803465 (کد051)
گيلان، زنجان و قزوين
رشت- کيلومتر 10 جاده تهران- دانشکده‌ تربيت‌ بدني دانشگاه گيلان.
شماره تماس: 33690816-33690685 (کد013)
کرمانشاه، همدان و کردستان
کرمانشاه- باغ ابريشم- دانشگاه رازي کرمانشاه- دانشکده تربيت‌ بدني و علوم ورزشي.
شماره تماس: 34279265-34283267 (083)
خوزستان، لرستان و ايلام
اهواز- دانشگاه شهيد چمران اهواز- دانشکده تربيت‌ بدني و علوم ورزشي.
شماره تماس: 33336316-33369512 (کد 061)
مازندران، گلستان، سمنان
بابلسر- خيابان شهيد بهشتي-پرديس دانشگاه مازندران- دانشکده تربيت‌ بدني و علوم ورزشي.
شماره تماس: 35302201 (کد011).
تذکر مهم: به همراه داشتن يک قطعه عکس 4×3، لباس‌ و کفش‌ ورزشي‌، اصل شناسنامه يا کارت ملي و اصل فيش هزينه تست‌هاي سلامت و تندرستي و انجام معاينه پزشکي به مبلغ 250،000 (دويست و پنجاه ‌هزار) ريال در زمان آزمون عملي ضروري است؛ در غير اين صورت، از داوطلب‌ آزمون ‌عملي‌ به ‌عمل ‌نخواهد آمد.
12- معرفي‌شدگان ‌رشته‌‌ ‌‌‌‌تحصيلي موسيقي نظامي (کد 27111) ‌دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس کرج) – بورسيه ارتش جمهوري اسلامي ايران
کليه داوطلباني که اسامي آنان به عنوان معرفي‌شده چند برابر ظرفيت ‌رشته‌‌ ‌‌‌‌تحصيلي موسيقي نظامي (کد 27111) ‌دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس کرج) – بورسيه ارتش جمهوري اسلامي ايران اعلام شده است و هزينه انجام آزمون عملي را در زمان مقرر پرداخت نموده‌اند، ضرورت دارد که براي شرکت در آزمون عملي، با همراه داشتن يک قطعه عکس 4×3 و اصل شناسنامه يا کارت ملي، در روز جمعه مورخ 10/9/96 راس ساعت 8:30 دقيقه صبح (براي تعيين نوبت) و شرکت در آزمون عملي، به آدرس: تهران- خيابان کريمخان زند- بين استاد نجات اللهي و سپهبدقرني-پلاک 204- سازمان سنجش و آموزش کشور مراجعه نمايند. ضمناً کارت شرکت در آزمون در همان محل برگزاري آزمون عملي به داوطلبان تحويل خواهد شد.
نحوه برگزاري آزمون موسيقي نظامي: تسلط لازم به يکي از سازهاي بادي، چوبي يا بادي- برنجي، ارکسترهاي سمفونيک (به استثناي سازهاي ضربي يا کوبه‌اي) و نيز تسلط به سرايش و شنوايي. همراه داشتن ساز تخصصي توسط داوطلبان ضروري است.
 داوطلبان گرامي مي‌توانند سؤالات خود را با سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در سايت اين سازمان به نشاني: www.Sanjesh.org مطرح نموده يا با  شماره‌ تلفن:  42163  (پيش شماره 021) تماس حاصل نمايند.
 
روابط عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.