یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

اصلاحات تکميل ظرفيت، ظرفيت جديد و تمديد مهلت انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1396

۱۳۹۶/۰۹/۱۳

پيرو اطلاعيه مورخ 30/8/96، بدين‌وسيله به اطلاع کليه داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسري سال 1396 مي‌رساند که ضمن اعلام اصلاحات و همچنين رشته‌محل‌هاي جديد، علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي مندرج در اطلاعيه فوق، به شرح جداول ذيل، مقرر گرديد که به منظور مساعدت براي انتخاب رشته، در اين مرحله به داوطلبان اجازه داده شود تا پايان روز سه‌شنبه مورخ 14/9/96  نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند.
لذا کليه متقاضيان بايد براساس مندرجات اين اطلاعيه و همچنين اطلاعيه مورخ 30/8/96 نسبت به انتخاب کدرشته محل‌هاي مورد علاقه منحصراً از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني که قبلاً انتخاب رشته نموده‌اند نيز در صورت تمايل و با توجه به مندرجات اين اطلاعيه، مي‌توانند نسبت به ويرايش اولويت‌هاي انتخابي خود تا تاريخ فوق‌الذکر اقدام نمايند.
همچنين متقاضيان ثبت‌نام در رشته‌هاي پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي نيز تا زمان اعلام شده، مي‌توانند با توجه به مندرجات دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته (که از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قابل دريافت است) نسبت به ثبت‌نام در اين مرحله اقدام نمايند.
با توجه به ضوابط گزينش بومي، ملاک تعيين بومي در رشته محل‌هايي که پذيرش آنها به صورت بومي شهرستان است، محل اخذ مدرک سه سال آخر تحصيلات دوره متوسطه (سال دوم، سوم و پيش دانشگاهي) در شهرستان و درصورت مغايرت سه سال مذکور، شهرستان محل تولد مي‌باشد.
الف) اصلاحات مربوط به اطلاعيه مورخ 30/8/96 درخصوص اعلام ضوابط پذيرش در رشته‌هاي بومي شهرستان بشاگرد در گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني:
براساس مصوبه شصتمين جلسه کميته مطالعه و برنامهريزي آزمون سراسري مورخ 03/02/1388 شرايط پذيرش رشتهمحلهاي مخصوص داوطلبان بومي شهرستان بشاگرد، علاوه بر توضيحات مندرج در اين اطلاعيه در خصوص ملاک تعيين بومي، به اين شرح است:
1-        در زمان ثبت‍‍نام در دانشگاه، سپردن تعهد خدمتپس از پايان تحصيلات به ميزان دوبرابرمدتتحصيل در شهرستان بشاگرد.
2-        کسب حداقل 75 درصد نمرهآخرينفردپذيرفتهشده در گزينشآزادرشتهمحل معادل دوره روزانه غيرمحروم در دانشگاه هرمزگان.
ب) رشته‌هاي جديد علاوه بر رشته‌هاي مندرج در اطلاعيه مورخ 30/8/96
- گروه آزمايشي علوم تجربي:
1- رشته‌هاي متمرکز (داراي تعهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي)
مخصوص داوطلبان بومي شهرستان‌هاي ايرانشهر، دلگان، سرباز، فنوج، قصرقند و نيک‌شهر
توضيحات
جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش
عنوان رشته
کدرشته محل
دوره تحصيلي
نحوه پذيرش
مرد
زن
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر
2
2
4
پزشکي
28210
روزانه
با آزمون
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر
2
2
4
دندانپزشکي
28211
روزانه
با آزمون
دانشگاه علوم پزشکي زابل - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر
مرد
زن
4
داروسازي
28212
روزانه
با آزمون
مخصوص داوطلبان بومي شرق استان کرمان(شهرستان‌هاي بم، ريگان، نرماشير و فهرج)
دانشگاه علوم پزشکي بم - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل- ممنوعيت نقل و انتقال
مرد
زن
3
پزشکي
12626
روزانه
با آزمون
 
2-رشته‌هاي نيمه متمرکز (گروه آزمايشي علوم تجربي)
کارداني بهداشت محيط
مخصوص داوطلبان بومي شهرستان‌هاي ارزوييه، زرند، بردسير، راور، شهربابک، بافت و کوهبنان - شرايط و ضوابط پذيرش رشته‌هاي نيمهمتمرکز مقطع کارداني گروه آموزش پزشکي (پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي) مندرج در صفحه 141 الي 142 دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي علوم تجربي سال 1396 مطالعه شود.
مرد
زن
10
دانشگاه علوم پزشکي کرمان (محل تحصيل دانشکده پرستاري زرند)
28213
روزانه
صرفاً با سوابق تحصيلي
 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.