شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
اخبار:

از سوي مرکز سنجش پزشکي: دروس امتحاني گرايش‌هاي روان‌شناسي در آزمون دکتري پزشکي اعلام شد

۱۳۹۶/۱۰/۱۸

دروس امتحاني براي داوطلبان آزمون ورودي مقطع دکتري تخصصي (Ph.D) گروه علوم پزشکي در رشته‌هاي روان‌شناسي باليني، روان‌شناسي نظامي و مشاوره توان‌بخشي اعلام شد.
مرکز سنجش آموزش پزشکي مواد امتحاني رشته‌هاي روان‌شناسي باليني، روان‌شناسي نظامي و مشاوره توان‌بخشي براي داوطلبان آزمون ورودي مقطع دکتري تخصصي (Ph.D) گروه علوم پزشکي را منتشر کرد.
هيات ممتحنه، برنامه‌ريزي و ارزشيابي رشته روان‌شناسي باليني که مسؤوليت برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري رشته‌هاي روان‌شناسي باليني، روان‌شناسي نظامي و مشاوره توان‌بخشي را بر عهده دارند، دروس امتحاني اين رشته‌ها را اعلام کرده‌اند.
در اين آزمون، دروس امتحاني شامل آزمون‌هاي رواني، نظريه‌هاي شخصيت و روان درماني و استعداد تحصيلي است، و منظور از درس آزمون‌هاي رواني، ارزيابي روان‌شناختي به معناي جامع آن است.

متقاضيان بايد دقت کنند که در اين درس، موضوعات مصاحبه، آزمون‌ها، آسيب شناسي رواني و تشخيص مورد نظر است و سؤالات آزمون از اين مباحث خواهد بود. همچنين درس شخصيت و روان درماني، شامل کليه ديدگاه‌هاي شخصيت و نظريه‌ها و تکنيک‌هاي درماني مورد نظر است. 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.