سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

اصلاحات دفترچه و زمان مجدد ثبت‌نام آزمون سراسري 97

۱۳۹۶/۱۱/۱۶

پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 01 و 08/11/96 بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ کليه داوطلبان متقاضي‌ ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال 1397 براي‌ پذيرش در دوره‌هاي‌ روزانه، نوبت دوم (شبانه‌)، نيمه‌حضوري، مجازي، پرديس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي، دانشگاه‌ پيام‌نور (آموزش‌ از راه‌ دور) و دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيردولتي ـ غيرانتفاعي و همچنين متقاضيان تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي (آن دسته از کد رشته‌هاي تحصيلي که پذيرش در رشته‌هاي مذکور بر اساس آزمون صورت مي‌پذيرد)، که در مهلت تعيين شده (از تاريخ 01/11/96 لغايت 11/11/96) موفق به دريافت کد سوابق تحصيلي نگرديده يا به هر دليل ديگر نتوانسته‌اند نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذکور اقدام نمايند مي‌رساند که مهلت مجددي براي ثبت‌نام‌ در آزمون‌ مذکور از روز يکشنبه مورخ 13/12/96 تا روز چهارشنبه 16/12/96 در نظر گرفته شده است و داوطلبان مي‌توانند منحصراً از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان در اين خصوص اقدام نمايند.
1- اصلاحات مربوط به بندهاي «و» و «ز» شرايط اختصاصي مندرج در صفحه 5 دفترچه راهنماي ثبت‌نام (دفترچه شماره 1) بر اساس اعلام رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي:
و) با توجه به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 7/6/1396 مبني بر عدم ابطال مصوبه پنجاه و يکمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشکي مورخ 25/3/1392، دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسي‌ارشد ناپيوسته کليه رشته‌هاي تحصيلي و دکتري عمومي (پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي و دامپزشکي) مي‌توانند با رعايت شرايط ذيل از طريق قبولي در آزمون سراسري در مقطع دکتري عمومي رشته‌هاي پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي صرفاً در پرديس‌هاي خودگردان و ظرفيت مازاد دانشگاه‌هاي علوم پزشکي تحصيل نمايند:
-         دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه‌هاي اجرايي و عدم دارا بودن تعهدات سهميه بومي يا سهميه مناطق محروم.
-         نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان نظام وظيفه.
-     کليه پذيرفته شدگان در دوره‌هاي پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد (اعم از اينکه در مقاطع تحصيلي قبلي تحصيل، از آموزش رايگان برخوردار بوده يا نبوده‌اند) ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيات امناي دانشگاه‌ها و مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هستند.
-         دانش‌آموختگان مقطع کارشناسي‌ارشد ناپيوسته صرفاً قادر به تحصيل در پرديس‌هاي خودگردان و ظرفيت مازاد هستند.
تبصره- در مورد امکان شرط تحصيل مجدد دانش‌آموختگان مقطع دکتري پيوسته از محل اين مصوبه، از آنجايي که در مصوبه ياد شده از مقاطع مذکور ذکري به ميان نيامده است، براي ورودي‌هاي سال 1397 امکان‌پذير نيست.
ز) براساس مصوبه کميسيون موضوع مواد 2 و 3 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمات پزشکان و پيراپزشکان مورخ 28/10/95، فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مشمول خدمات اجباري قانون خدمات پزشکان و پيراپزشکان در مقاطع کارداني و کارشناسي، چنانچه متقاضي ادامه تحصيل از طريق شرکت در آزمون سراسري باشند، درصورت پذيرفته شدن در آزمون مذکور در مقطع دکتري عمومي پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي، با توجه به موارد ذيل مي‌توانند مابقي خدمات موضوع قانون مذکور را پس از اتمام تحصيل در رشته پذيرفته شده به انجام برسانند.
-         دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه‌هاي اجرايي و عدم دارا بودن تعهدات سهميه بومي يا سهميه مناطق محروم.
-         نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان نظام وظيفه.
-     کليه پذيرفته‌شدگان در دوره‌هاي پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد (اعم از اينکه در مقاطع تحصيلي قبلي تحصيل، از آموزش رايگان برخوردار بوده يا نبوده‌اند) ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيات امناي دانشگاه‌ها و مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هستند.
ح) دانش‌آموختگان مقطع کارداني رشته اپتيک که قبل از سال 1389 پذيرفته شده‌ باشند، درصورت شرکت در گروه آزمايشي علوم تجربي و احراز نمره علمي و شرايط لازم، مي‌توانند در مقطع کارشناسي پيوسته رشته بينايي‌سنجي ادامه تحصيل دهند. توضيحات بيشتر در اين خصوص، در دفترچه راهنماي انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) اعلام مي‌شود.
ط) انجام خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان براي دانش‌آموختگان مقطع کارداني رشته پروتز دندان و ساخت پروتز دنداني در مقاطع کارداني و کارشناسي براي ورودي‌هاي مهرماه سال 1395 به بعد اجباري شده است.
ي) انجام خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان براي دانش‌آموختگان کارداني رشته تکنيسين سلامت دهان، از بهمن ماه سال 1394 به بعد اجباري شده است.
ضمناً لازم است که داوطلبان نسبت به رعايت موارد ذيل اقدام نمايند:
2- مراجعه به سامانه جمع‌آوري اطلاعات و سوابق تحصيلي داوطلبان آزمون سراسري ورود به دانشگاه‌ها به نشاني:  http://dipcode.medu.ir  براي دريافت کدهاي سوابق تحصيلي ذيل:
1-2- کد سوابق تحصيلي براي ديپلمه‌هاي سال 1384 تا سال 1396 با عنوان رشته‌هاي تحصيلي رياضي فيزيک، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي.
2-2- کد سوابق تحصيلي براي داوطلبان داراي مدرک پيش‌دانشگاهي رياضي فيزيک، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر که مدرک دوره پيش‌دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 1391 تا 1396 اخذ نموده‌اند.
تبصره: دارندگان مدرک پيش‌دانشگاهي سال‌هاي 1391 تا 1396 بايد طبق بند 1 فوق اقدام نموده و دانش‌آموزان پيش‌دانشگاهي سال جاري که تا تاريخ 31 شهريور ماه سال 1397 فارغ‌التحصيل مي‌شوند، لازم است براي اطلاع از نحوه اقدام به اطلاعيه پرينت کارت شرکت در آزمون که درتاريخ 28/03/1397 منتشر خواهد شد، مراجعه نمايند.
تذکر مهم: داوطلباني که مشمول سوابق تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي (هر دو مورد) هستند (به استثناي دانش‌آموزان دوره پيش‌دانشگاهي سال جاري که در سال 1397 فارغ‌التحصيل خواهند شد)، توجه داشته باشند که بايد از سامانه فوق دو کد سوابق تحصيلي دريافت نمايند.
3- داوطلباني که قادر به مشاهده و دريافت کد سوابق تحصيلي نيستند يا تناقضي در خصوص نمرات و مشخصات فردي مندرج در اطلاعات آموزش و پرورش خود مشاهده نموده‌اند، ضروري است که از طريق سامانه:  http://dipcode.medu.ir مورد خود را به صورت الکترونيکي در سايت مذکور حداکثر تا شروع ثبت‌نام مجدد اعلام نمايند تا در زمان ثبت نام مجدد، مشکلي نداشته باشند.
4- با توجه به اينکه اطلاعات ثبت‌نامي داوطلباني که در مهلت مقرر در اين آزمون ثبت نام نموده‌اند، از تاريخ 13/12/96 لغايت 16/12/96 روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار خواهد گرفت، لذا اين داوطلبان نيز مي‌توانند با مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت‌نامي خود، و در صورت تمايل نسبت به ويرايش اطلاعات اقدام نمايند.
 
ضمناً داوطلبان گرامي مي‌توانند سؤالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان به نشاني: www.sanjesh.org يا با شماره‌ تلفن‌: 42163 (کد 021) در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.