چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

پرينت کارت و برگزاري‌ آزمون‌ کارشناسي‌ارشد 97 و بيست و سومين دوره المپياد علمي‌ ـ دانشجويي‌ کشور

۱۳۹۷/۰۱/۲۷

ضمن‌ آرزوي‌ موفقيت‌ براي‌ داوطلباني که در آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ کارشناسي‌ارشد ناپيوسته‌ سال 1397 و همچنين‌ بيست و سومين دوره‌ المپياد علمي‌ دانشجويي‌ کشور ثبت‌نام‌ نموده‌اند، بدين‌وسيله‌ توجه‌ آنها را به‌ موارد ذيل‌ معطوف‌ مي‌دارد:

الف‌- برگزاري آزمون و پرينت کارت شرکت در آزمون

اين آزمون در نوبت صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ 6 ارديبهشت و نوبت صبح جمعه مورخ 7 ارديبهشت ‌ماه سال 1397 و بر اساس اطلاعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون رشته امتحاني مربوط برگزار خواهد شد. داوطلبان‌ متقاضي‌ هر يک‌ از کدرشته‌هاي امتحاني‌ لازم‌ است‌ که به نشاني مندرج روي کارت شرکت در آزمون مراجعه نمايند. شهرستان محل برگزاري آزمون داوطلبان با توجه به استان محل اقامت آنان به شرح جدول شماره 1 مي‌باشد.

لازم به توضيح است که کارت شرکت در آزمون، حاوي اطلاعات ثبت‌نامي، تاريخ و محل برگزاري آزمون داوطلبان از روز دوشنبه 3/2/97 براي مشاهده و پرينت روي سايت سازمان به آدرس:  www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. داوطلبان لازم است که بر اساس مشخصات شناسنامه‌اي (نام‌، نام‌خانوادگي، شماره شناسنامه، سال تولد) و مشخصات ثبت‌نامي (شماره پرونده و کد رهگيري) نسبت به پرينت کارت شرکت در آزمون اقدام نمايند. بديهي است که براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون و همچنين اصل کارت ملي يا اصل شناسنامه عکسدار و ارايه آن الزامي است؛ لذا کليه داوطلبان بايستي شخصاً براي پرينت کارت شرکت در آزمون اقدام نمايند.

تبصره- آن دسته از داوطلباني که، علاوه بر کدرشته امتحاني اصلي، متقاضي شرکت در يکي از 64 کدرشته امتحاني به عنوان رشته امتحاني دوم (رشته‌ شناور) نيز بوده‌اند، بايد کارت شرکت در آزمون رشته امتحاني دوم خود را نيز از سايت اين سازمان پرينت و به آدرس حوزه امتحاني مندرج روي کارت مراجعه نمايند.

1- آزمون‌ کدرشته‌‌هاي امتحاني 1128 (آموزش زبان ژاپني)، 1129 (زبان و ادبيات اردو)، 1287 (مهندسي طراحي محيط زيست)، 1356 (نمايش عروسکي) و ‌‌1360 (مجموعه موسيقي‌) منحصراً در شهرستان تهران‌ برگزار خواهد شد؛ لذا داوطلبان‌ هريک از کد‌رشته‌هاي امتحاني مذکور ضرورت‌ دارد که بر اساس‌ آدرس و تاريخ مندرج روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط در شهرستان تهران مراجعه نمايند.

2- محل برگزاري آزمون براي 8 کدرشته امتحاني شامل کدرشته‌هاي امتحاني 1147، 1149‌،‌1150‌، 1154،  1155، 1157 ،1158 و‌ 1159 که ثبت‌نام آنها از سوي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و با هماهنگي اين سازمان صورت گرفته است، در شهرستان تهران خواهد بود و از طريق اطلاعيه‌اي که هر يک از ارگان‌هاي ذي‌ربط صادر مي‌نمايند، آزمون اين کدرشته‌ها در تاريخ‌هاي پيش‌بيني شده برگزار خواهد شد. براي اين دسته از داوطلبان، کارت شرکت ‌در ‌آزمون از طريق سايت سازمان صادر نشده است.

ب‌- المپياد علمي ـ دانشجويي

نظر به اينکه همزمان با برگزاري آزمون ورودي دوره‌هاي کارشناسي‌ارشد ناپيوسته سال 1397، اولين مرحله آزمون بيست و سومين دوره المپياد علمي ـ دانشجويي کشور در رشته‌هاي زبان و ادبيات فارسي (کد 1101)، مجموعه علوم جغرافيايي (کد 1102)، علوم اقتصادي (کد 1105)، مجموعه الهيات و معارف اسلامي ـ علوم قرآني (کد1111)، مجموعه علوم تربيتي (کد 1117)، مجموعه حقوق (کد 1126)، مجموعه روان‌شناسي (کد 1133) ، علوم زمين (کد 1201)، شيمي (کد1203)، مجموعه فيزيک (کد 1204)، مجموعه زيست­ شناسي سلولي ملکولي (کد 1206)، آمار (کد 1207)، مجموعه رياضي (کد1208)، زيست ­شناسي گياهي (کد 1213)، زيست‌شناسي جانوري (کد 1214)، مجموعه مهندسي برق (کد 1251)، مجموعه مهندسي شيمي (کد 1257)، مهندسي صنايع (کد1259)، مجموعه مهندسي عمران (کد 1264)، مجموعه مهندسي مکانيک (کد 1267)، مجموعه مهندسي مواد و متالورژي (کد 1272)، مهندسي کامپيوتر (کد 1277)، مجموعه زراعت و اصلاح نباتات (کد 1303) و طراحي صنعتي (کد1362) برگزار مي‌گردد؛ لذا آن دسته از داوطلباني که منحصراً متقاضي شرکت در آزمون المپياد علمي ـ دانشجويي کشور شده‌اند، لازم است که بر اساس برنامه زماني اعلام شده براي هر يک از رشته‌هاي مذکور، در آزمون رشته امتحاني دوره کارشناسي‌ارشد مربوط شرکت نمايند. داوطلبان فوق‌الذکر بايد همزمان با ساير داوطلبان کدرشته ­هاي مربوط از تاريخ 3/2/97 به سايت اينترنتي سازمان مراجعه و نسبت به پرينت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند.

ج- کنترل مندرجات کارت شرکت در آزمون

داوطلبان درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده نمودند، لازم است که به شرح زير اقدام نمايند.

1- چنانچه‌ زبان‌ خارجي‌ مندرج‌ در کارت‌ شرکت در آزمون، با زبان‌ خارجي‌ وي‌ که در ثبت‌نام‌ اينترنتي انجام شده (البته با توجه به مفاد مواد امتحاني)، مغايرت‌ دارد، يا در رابطه با معلوليت (نابينا، کم بينا، ناشنوا، کم شنوا و معلول جسمي حرکتي) اختلافي مشاهده
مي‌شود، ضروري است که از روز سه­شنبه 4/2/97 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نماييد. (آدرس حوزه‌هاي رفع نقص در جدول شماره 2 اين اطلاعيه آمده است).

2- در صورتي که‌ در رابطه‌ با ساير مندرجات‌ کارت شرکت در آزمون، از جمله نام رشته تحصيلي، نام محل تحصيل و معدل دوره کارشناسي (معدل براساس مفاد بند «ه‍« مندرج در اين اطلاعيه) و با توجه‌ به‌ ثبت‌نام اينترنتي انجام شده، اشکالي‌ مشاهده‌ مي‌شود، لازم است که براي اصلاح مورد يا موارد مذکور از طريق لينک مربوط حداکثر تا تاريخ 7/2/97 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان قسمت ويرايش اطلاعات کارت مراجعه و از آن طريق اقدام شود.

3- داوطلبان شرکت‌کننده، چنانچه متقاضي اعمال بند مربوط به گزينش در رشته‌هاي دانشگاه پيام‌نور و مؤسسات غيرانتفاعي است لازم است در زمان تکميل فرم انتخاب رشته اينترنتي، در اين خصوص طبق اعلام اين سازمان اقدام نمايند.

د- سهميه رزمندگان و ايثارگران

1-        در کارت شرکت در آزمون هر داوطلب، در مقابل سهميه‌ ثبت‌نامي‌ آن دسته از داوطلباني که در تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي و با توجه به ضوابط متقاضي سهميه رزمندگان و ايثارگران شده‌اند و سهميه آنان مورد تاييد ارگان ذي‌ربط قرارگرفته است، عيناً همان عنوان سهميه انتخابي قيد شده است.

2-        آن‌دسته از داوطلباني که در آزمون ورودي دوره‌هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397 با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شماره يک (1) آزمون مذکور متقاضي سهميه رزمندگان شده‌اند و سهميه آنان از سوي ارگان ذي‌ربط مورد تاييد قرار نگرفته است، در کارت شرکت در آزمون آنان در مقابل عنوان سهميه، رزمنده درج نشده است.

3-        داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه‌هاي ايثارگان بنياد شهيد و امور ايثارگران و سهميه رزمندگان ارگان وزارت جهاد کشاورزي، سپاه پاسداران (سازمان بسيج مستضعفان) و واحدهاي تابعه ستاد کل نيروهاي مسلح، براي اعلام مغايرت لازم است که حداکثر تا تاريخ 7/2/97 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش (قسمت ويرايش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در سايت، نسبت به اصلاح و ويرايش سهميه خود اقدام نمايند تا در صورت تاييد سهميه از سوي ارگان مربوط، سهميه براي آنان اعمال گردد. ضمناً به داوطلبان تاکيد مي­گردد براي اطمينان بيشتر و بررسي وضعيت سهميه خود (بعد از ويرايش)‌ به ارگان‌هاي ذي‌ربط نيز مراجعه نمايند؛ در غير اين صورت، با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچ‌گونه اعتراضي در اين زمينه، قابل قبول نيست.

ه‍- معدل

معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون داوطلبان، براساس ثبت‌نام اينترنتي که از سوي خود داوطلبان انجام شده، درج گرديده است؛ لذا داوطلبان لازم است که معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون خود را با توجه به تبصره‌هاي ذيل بررسي و در صورت مشاهده مغايرت، به سايت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ويرايش معدل خود اقدام نمايند. بديهي است که در غير اين صورت، مسؤوليت هرگونه تبعات بعدي به عهده شخص داوطلب بوده و هيچ گونه عذري در اين مورد پذيرفته نيست. ضمناً لازم به ذکر است که در سنوات گذشته، نسبت به لغو قبولي داوطلبان داراي مغايرت معدل نيز اقدام شده است.

تبصره‌1- فارغ‌التحصيلان سنوات قبل و همچنين آن دسته از داوطلباني که تا تاريخ 1/10/96 (زمان شروع ثبت نام براي شرکت در آزمون) به عنوان دانش‌آموخته تلقي گرديده‌اند يا به عبارت ديگر موفق به اخذ مدرک ليسانس (کارشناسي) شده‌اند، بايد معدل‌ مندرج‌ در مدرک‌ ليسانس ‌(کارشناسي) آنان با معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون يکسان باشد.

تبصره‌2- دانشجويان‌ شاغل‌ به‌ تحصيل‌ در مقطع کارشناسي که در زمان شروع به ثبت‌نام براي شرکت در اين آزمون (تاريخ 1/10/96) همچنان دانشجو بوده‌اند، اعم از اينکه بعد از پايان مهلت زمان ثبت‌نام فارغ‌التحصيل شده‌اند يا حداکثر تا تاريخ 30/11/96 فارغ‌التحصيل گرديده‌اند، لازم است که در قسمت ويرايش اطلاعات کارت شرکت در آزمون، نسبت به اصلاح معدل خود براساس مدرک فارغ‌التحصيلي اقدام نمايند.

تبصره 3- دانشجويان سال آخر که حداکثر تا تاريخ 31/6/97 فارغ‌التحصيل خواهند شد، لازم است که ميانگين واحدهاي گذرانده شده تا تاريخ 30/11/96 را در قسمت ويرايش اطلاعات کارت شرکت در آزمون درج نموده و با مراجعه به دانشگاه محل تحصيل مقطع کارشناسي، فرم مخصوص معدل (مندرج در اين اطلاعيه) را به تاييد مؤسسه محل تحصيل خود رسانده و آن را نزد خود نگه‌دارند تا در صورت قبولي، به مؤسسه محل قبولي ارايه نمايند.

تبصره 4- فارغ‌التحصيلان‌ داراي مدرک کارشناسي ناپيوسته بايد معدل مقطع کارداني (فوق‌ديپلم‌) و مقطع کارشناسي (ليسانس) آنان با معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون آنها يکسان باشد.

تبصره 5- دانشجويان‌ شاغل به تحصيل‌ در مقطع کارشناسي ناپيوسته، که‌ پس‌ از اخذ مدرک‌ کارداني (فوق‌ديپلم‌) در مقطع‌ کارشناسي‌ ناپيوسته پذيرفته‌ شده‌اند و هم اکنون نيز دانشجو بوده و حداکثر تا تاريخ 31/6/97 فارغ­التحصيل خواهند شد، بايد معدل مقطع کارداني و ميانگين‌ واحدهاي‌ گذرانيده‌ شده در مقطع کارشناسي آنان تا تاريخ ‌30/11/96 با معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون، مطابق مفاد تبصره 2 فوق يکسان باشد.

 

و- تذکرات مهم

1- شروع فرآيند برگزاري آزمون صبح‌ها از ساعت 7:30 (هفت و سي) و بعدازظهر از ساعت 14:30 (دو و نيم بعدازظهر) است. درِ حوزه‌هاي امتحاني صبحها راس ساعت 7:00 (هفت صبح) و بعدازظهر راس ساعت 14:00 (دو بعدازظهر) بسته خواهد شد؛ لذا پس از بسته شدن در سالن‌هاي امتحاني، از ورود داوطلبان به حوزه امتحاني، ممانعت بعمل خواهد آمد.

2- براي‌ پاسخگويي‌ به‌ سؤالات‌ تستي‌ و درج‌ آن‌ در پاسخنامه، منحصراً از مداد سياه‌ نرم پررنگ‌ استفاده‌ شود.

3- داوطلبان لازم است با توجه به رشته امتحاني و موادي که امتحان خواهند داد، لوازم مورد نياز از قبيل مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاک کن، مداد تراش و سنجاق را به همراه داشته باشند و از آوردن‌ وسايل‌ اضافي‌ مانند ساک‌ دستي‌، کيف‌ دستي‌، پيجر، تلفن‌ همراه، انگشتر هوشمند، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند،جزوه،‌ کتاب، ماشين حساب و نظاير آن و همچنين وسايل‌ شخصي‌ به‌ جلسه‌ آزمون‌ اکيداً خودداري‌ شود. بديهي‌ است‌ که‌ به‌ همراه‌داشتن‌ هر کدام‌ از وسايل‌ مندرج‌ در اين‌ بند، به‌ عنوان‌ تقلب‌ و تخلف‌ تلقي شده‌ و با داوطلبان‌ ذي‌ربط برابر آيين‌ نامه‌ تقلب‌ و تخلف‌ رفتار خواهد شد.

4- نظر به اينکه سؤالات رشته‌هاي امتحاني دوره کارشناسي ارشد به گونه‌اي طراحي شده است که براي پاسخگويي به سؤالات دروس ذي‌ربط نياز به ماشين حساب نيست، لذا به کليه داوطلبان تاکيد مي‌گردد که با توجه به مطلب فوق، براي پاسخگويي به سؤالات هر يک از رشته‌هاي امتحاني، نياز به ماشين حساب نبوده و از ورود داوطلباني که ماشين حساب براي شرکت در جلسه آزمون (از هر نوع آن) به همراه داشته باشند ممانعت به عمل خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري که در اين اطلاعيه نيز آمده است، رفتار خواهد شد.

5- پس‌ از برگزاري‌ آزمون‌ و تصحيح‌ اوراق‌، کارنامه کليه‌ داوطلبان‌ شرکت‌ کننده‌ در آزمون‌ هر يک‌ از کدرشته‌هاي‌ امتحاني‌، به نحو مقتضي و در دهه دوم خرداد ماه سال 1397 از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور در اختيار داوطلبان قرار داده‌ خواهد شد.

6- داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته مي‌شوند، ضرورت دارد که بر اساس دستورالعمل‌هايي که متعاقباً اعلام مي‌گردد، نسبت به انتخاب کد رشته محل‌هاي تحصيلي مورد علاقه خود از کدرشته امتحاني يا کدرشته‌هاي امتحاني مجاز اقدام و از طريق اينترنت نسبت به تکميل فرم انتخاب رشته مربوط اقدام نمايند. اطلاعيه اين سازمان در مورد نتايج اوليه آزمون، مشاهده کارنامه و نحوه انتخاب رشته براي داوطلباني که مجاز مي‌گردند، در نشريه پيک سنجش (هفته نامه خبري و اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش کشور) منتشر و همچنين در سايت سازمان نيز قرار داده خواهد شد.

7- داوطلباني که موفق به مشاهده و پرينت کارت شرکت در آزمون خود نشوند، ضرورت دارد که براي پي‌گيري موضوع در زمان‌هاي اعلام شده، به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع نقص (مطابق جدول شماره 2) مراجعه نمايند.

قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري

ماده 5- تخلفات وجرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

الف- ارتکاب هرگونه عملي که موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الکترونيکي و دستگاه‌هاي حافظه‌دار.

ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل:

1- ارايه مدرک يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شرکت در آزمون.

2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندرکاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.

3- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شرکت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.

ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الکترونيکي و دستگاه‌هاي حافظه‌دار.

د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤالات.

ه‍- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.

و- هرگونه تغيير غيرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشاي سؤالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شرکت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.

ح- خريد يا فروش سؤالات آزمون يا پاسخ آنها يا شرکت يا معاونت در اين امر، قبل يا حين برگزاري آزمون، اعم از اينکه سؤالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.

ماده 6- هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حکم به مجازات‌هاي زير را درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار کتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذي‌ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شرکت در آزمون از يک تا ده سال بعد.

تبصره- آراء هيات‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيات تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها است.

ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (ه‍)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيات‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) تا يک ميليارد (000/000/000/1) ريال يا حبس از يک تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاکم دادگستري معرفي مي‌نمايند.

ماده 8 ارتکاب هر يک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يک گروه يا شبکه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشکيل دهنده و سرکرده گروه يا شبکه به حداکثر مجازات محکوم مي‌گردد. مجازات هر يک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد، حداقل مجازات ذکر شده براي مرتکب است.

ماده 9- رسيدگي در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيات‌هاي انتظامي اعضاي هيات علمي يا کميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتکب، علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون، به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محکوم مي‌گردد.

ماده 10- در صورت محکوميت قطعي فردي به يکي از مجازات‌هاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد؛ در اين صورت، مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرک به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي هستند.

ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اکتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرت‌هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اکتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تاييد هيات‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يک يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيات بدوي است.

ماده 12- هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي، که براي افزايش آمادگي داوطلبان شرکت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌کند، چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد، مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسؤول آنها، علاوه بر محروميت دايمي از تاسيس و اداره اين گونه مراکز، به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محکوم مي‌شوند، و چنانچه مؤسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مديران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (6) است.

تبصره- در مورد آموزشگاه‌هايي که فاقد مجوز باشند، علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذي‌ربط، مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.

ضمناً به اطلاع‌ مي‌رساند که واحد اطلاعات و پاسخگويي به سؤالات، از اين تاريخ همه روزه لغايت 6/2/97 در وقت اداري آماده پاسخگويي به سؤالات است؛ لذا داوطلبان گرامي مي‌توانند به منظور پاسخگويي به سؤالات خود با شماره تلفن 42163 - 021 تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

فرم معين کردن معدل براي ترم آخر کارشناسي ارشد از نسخه pdf دريافت شود.

       

  

 

جدول شماره 1 - شهرستان‌ محل‌ برگزاري آزمون ورودي تحصيلات تکميلي (دوره‌هاي‌کارشناسي‌ارشد ناپيوسته‌داخل‌) سال‌ 1397 بر اساس‌استان‌محل‌اقامت‌فعلي‌داوطلبان

 

نام استان

شهرستان محل

 برگزاري آزمون

شهرستان محل اقامت

 

 

آذربايجان شرقي(10)

تبريز(17)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي آذرشهر(11)، ورزقان(12)، اسکو(13)، اهر(14)، بستان آباد(15)، تبريز(17)، جلفا(18)، سراب(20)، شبستر(21)، کليبر(23)، مرند(25) ، هريس (28)و خداآفرين (30) استان آذربايجان شرقي است.

 

مراغه(24)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي بناب(16)، عجب شير (22) مراغه(24) ملکان(26) استان آذربايجان شرقي است.

 

ميانه (27)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي ميانه(27)، چاراويماق (19) و هشترود(29) استان آذربايجان شرقي است.

 

آذربايجان غربي(11)

اروميه‌(11)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي اروميه (11)و اشنويه(12) استان آذربايجان غربي است.

 

خوي(17)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي چالدران(16)، خوي(17)، سلماس(19)، ماکو (21)، پلدشت(25)، چايپاره(26) و شوط(27) استان آذربايجان غربي است.

 

مياندوآب(23)

‌داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي مياندوآب(23)، بوکان(13)، نقده(24)، شاهين دژ (20)و تکاب(15) استان آذربايجان غربي است.

 

مهاباد(22)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي پيرانشهر(14) مهاباد(22) سردشت(18) استان آذربايجان غربي است.

 

اردبيل(12)

اردبيل(11)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي اردبيل(11)، خلخال(14)، سرعين(20)، کوثر(15)، مشگين شهر(17)، نير(19) و نمين(18)  استان اردبيل است.

 

پارس آباد(13)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي پارس آباد (13)، بيله سوار(12) و گرمي(16)

 

اصفهان(13)

‌ اصفهان(13)‌

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي اصفهان(13)، خميني شهر(17)، سميرم(19)، شهررضا(20)، دهاقان(21)، فلاورجان(24)، لنجان(27)، مبارکه (28)، نايين (29)، برخوار(32)و خور وبيابانک(33) استان اصفهان است.

 

شاهين شهر و ميمه(14)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان شاهين شهر و ميمه(14) استان اصفهان است.

 

نجف آباد(30)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي تيران و کرون(15)، چادگان(16) ، فريدن(22)، فريدونشهر (23)، نجف آباد(30)و بويين مياندشت(34) استان اصفها ن است.

 

گلپايگان(26)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان گلپايگان(26)، خوانسار(18) استان اصفهان است.

 

کاشان(25)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي آران و بيدگل(11)، اردستان(12)، کاشان(25)و  نطنز (31) استان اصفهان است.

 

البرز(40)

کرج(13)

داوطلباني که شهرستان  محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي ساوجبلاغ(11)، طالقان(12) کرج (13)، نظرآباد(14)و اشتهارد(15) استان البرز است و همچنين داوطلبان مرد شهرستان فرديس(16)

 

فرديس(16)

کليه داوطلبان زن که شهرستان محل اقامت آنان شهرستان فرديس(16) استان البرز است( بجز داوطلبان مرد).

 

ايلام(14)

‌ ايلام‌(12)

کليه داوطلبان استان ايلام‌

 

بوشهر(15)

‌ بوشهر(11)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي بوشهر(11)، تنگستان(12)، جم(13)، دشتي(15)، دير(16)، ديلم(17)، کنگان (18)، گناوه(19)و عسلويه(20) استان بوشهر است.

 

دشتستان(14)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان دشتستان(14) از استان بوشهر است.

 

تهران(16)

تهران(13)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي اسلامشهر (11)، تهران(13)، دماوند(14)، رباط کريم(15)، شميرانات (18)، شهريار(19)، فيروزکوه(20)، قدس(24)، ملارد(25)، بهارستان (26)و پرديس(28) استان تهران است.

 

ري(16)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي پاکدشت (12)، ري (16)، ورامين (23)، پيشوا (27) و قرچک(29)  استان تهران است.

 

چهار محال و بختياري(17)

شهر کرد(13)

کليه داوطلبان استان چهار محال‌ و بختياري‌

خراسان جنوبي(18)

بيرجند(11)

کليه داوطلبان استان خراسان خراسان جنوبي است.

خراسان رضوي(19)

مشهد(28)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي سرخس (22)، فريمان (23)،  کلات (26)، مشهد (28)و بينالود (31) از استان خراسان رضوي است.

تربت حيدريه(15)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي بردسکن(11)، تايباد (12)، تربت جام(13)، مه ولات(14)، تربت حيدريه (15)، خواف(18)، رشتخوار(20)، زاوه (35)و باخزر (36) استان خراسان رضوي است.

کاشمر(25)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي کاشمر(25) و خليل آباد (17) استان خراسان رضوي است.

گناباد(27)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي گناباد (27) و بجستان (30) استان خراسان رضوي است.

سبزوار(21)

داوطلباني که شهرستان  محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي سبزوار(21)، جغتاي(33) جوين (34)، خوشاب (37)و داورزن (38) از استان خراسان رضوي است.

نيشابور(29)

داوطلباني که شهرستان  محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي نيشابور(29) و فيروزه (32) مي باشند.

قوچان(24)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي قوچان (24)، درگز (19)و چناران (16) استان خراسان رضوي است.

خراسان شمالي(20)

بجنورد(12)

کليه داوطلبان استان خراسان شمالي

خوزستان(21)

اهواز(14)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي اميديه(12)، اهواز(14)، ايذه(15)، باغ ملک(16)، بندر ماهشهر(17)، بهبهان(18)، دشت آزادگان(21)، رامهرمز(22)، رامشير(23)، شادگان(24)، شوشتر(26) گتوند(27)، مسجدسليمان(28)، لالي(29) هنديجان (30)، انديکا(31)، هفتگل(32)، هويزه (33)، باوي(34)، آغاجاري(35)، حميديه(36)و کارون(37) از استان خوزستان است.

خرمشهر(19)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي آبادان (11)و خرمشهر(19) استان خوزستان مي باشند.

دزفول(20)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي انديشمک (13)، دزفول‌(20) و شوش(25) استان خوزستان مي باشند.

زنجان(22)

زنجان(15)

‌کليه داوطلبان استان زنجان‌

سمنان(23)

سمنان‌(12)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي سمنان(12)، گرمسار(14)، مهدي شهر (15)، آرادان(16) و سرخه (18) از استان سمنان است.

شاهرود(13)

‌داوطلباني‌که شهرستان ‌محل‌اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي دامغان(11)، شاهرود (13)، ميامي(17)استان سمنان است.

سيستان وبلوچستان(24)

زاهدان‌(17)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي خاش(14)، زاهدان(17)و ميرجاوه(27) از استان سيستان و بلوچستان است.

زابل(15)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان شهرستان زابل(15)، زهک(16)، هيرمند(24)، نيمروز(28)و هامون (29) استان سيستان و بلوچستان است.

ايرانشهر(11)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي ايرانشهر(11)، سرباز(18)، سراوان(19)، دلگان(21)، مهرستان(22)، سيب سوران(23)و فنوج (25) از استان سيستان و بلوچستان است.

چا‌بهار(12)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي  چا‌بهار(12)، کنارک(13)، نيک شهر (20)و قصرقند(26)  استان سيستان وبلوچستان است.

فارس(25)

شيراز(21)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي ارسنجان(12)، بوانات(15)، سپيدان(20)، شيراز(21)، فراشبند(22)، فيروزآباد(24)، مرودشت(30)، پاسارگاد(31)، ممسني (32)، رستم(35)، سروستان(36)، خرامه(38)و کوار(39) استان فارس است.

جهرم(16)

داوطلباني که  شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي جهرم (16)، قير وکارزين(25)، استان فارس است.

فسا(23)

داوطلباني که  شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي استهبان(13)، داراب(18)، زرين دشت(19)، فسا (23) و ني ريز(34) استان فارس است.

کازرون(26)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان از شهرستان کازرون(26) استان فارس است.

لارستان(27)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي لارستان (27)، خنج(28)، لامرد (29)، مهر(33)و گراش(37) استان فارس است.

اقليد(14)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي اقليد(14)، آباده(11) و خرم بيد(17) استان فارس است.

قزوين(26)

قزوين‌(14)

کليه داوطلبان استان قزوين‌ بجز شهرستان‌هاي البرز(15) و آبيک (11)

البرز (15)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي البرز(15) و آبيک (11) از استان قزوين مي باشد

قم(27)

قم‌(11)

‌کليه داوطلبان استان قم‌

کردستان(28)

سنندج‌(16)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي بيجار(12)، دهگلان(20)، ديواندره(13)، سرو آباد(14)، سنندج(16)، قروه(17)، کامياران(18) و مريوان(19) است.

سقز(15)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي بانه (11) و سقز (15) است.

کرمان(29)

کرمان‌(22)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي ، بافت(11)، بردسير(12) بم(13)، راور(15)، زرند(17)، کوهبنان (18)، کرمان(22)، ريگان(27)، رابر(29)، فهرج(30)، ارزوييه(31)و نرماشير(33) استان کرمان است.

جيرفت(14)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي جيرفت (14)، عنبرآباد(21) ، کهنوج(23)، رودبارجنوب(24) ، قله گنج (25)، منوجان(26)و فارياب(32) استان کرمان است.

رفسنجان(16)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي رفسنجان(16)، سيرجان(19) شهربابک (20) و انار(28) استان کرماناست.

کرمانشاه(30)

کرمانشاه(21)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي پاوه(13)، ثلاث باباجاني(14)، روانسر(15)، جوانرود(16)، سنقر(18)، صحنه(19)، کرمانشاه(21)، کنگاور (22)و هرسين(24) استان کرمانشاه است.

اسلام آباد غرب(11)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي اسلام آباد غرب(11)، دالاهو(12)، سرپل ذهاب (17)، قصرشيرين(20)و گيلانغرب(23) از استان کرمانشاه است.

کهکيلويه و بويراحمد(31)

بويراحمد(ياسوج‌)(11)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي بويراحمد(11)، دنا(12)، گچساران(15)و باشت(16) استان کهکيلويه‌ و بويراحمد است.

کهگيلويه(دهدشت)(13)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي کهکيلويه(دهدشت)(13)، بهميي(14)، چرام (17)و لنده(18) استان کهگيلويه‌ و بويراحمد است.

گلستان(32)

گرگان‌(19)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي آق قلا(12)، بندرگز(13)، ترکمن(14)، علي آباد(16)، کردکوي(17)، گرگان (19)و گميشان(23)  استان گلستان است.

گنبد کاووس(20)

داوطلباني که شهرستان  محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي آزادشهر(11)، راميان (15)، کلاله(18)، گنبد کاووس(20)، مينودشت(21)، مراوه تپه(22)و گاليکش(24) استان گلستان است.

گيلان(33)

رشت‌(15)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي آستارا(11)، آستانه اشرفيه(12)، بندرانزلي(14)، رشت(15)، رضوانشهر(16)، رودبار(17)، شفت(20)، صومعه سرا(21)، طوالش(22)، فومن (23)و ماسال (26) استان گيلان است.

لاهيجان(24)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي املش(13)، رودسر(18) سياهکل(19)، لاهيجان(24)و لنگرود (25)استان گيلان است.

لرستان(34)

خرم‌آباد(15)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي پلدختر(14)، خرم آباد(15) دلفان(16)، سلسله (18)، کوهدشت(19)، دوره (20)و رومشکان(21) استان لرستان است.

بروجرد(13)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي ازنا (11)، بروجرد(13)، اليگودرز (12)و دورود(17) ا ستان لرستان است.

مازندران(35)

ساري(20)

کليه داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي بهشهر(14)، گلوگاه (15)، جويبار(17)، ساري (20)، نکا(24)و مياندرود(29) استان مازندران است.

بابلسر(زن)(13)

‌مازندران‌(داوطلبان زن بجز شهرستان‌هاي حوزه امتحاني چالوس(18)، ساري (20)

بابل(مرد)(12)

‌مازندران‌(داوطلبان مرد بجز شهرستان‌هاي حوزه امتحاني چالوس(18)، ساري (20)

چالوس(18)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي تنکابن(16) چالوس(18)، رامسر(19) نور (25) نوشهر(26) ، عباس آباد(28)و کلاردشت(32) از استان مازندران است.

مرکزي(36)

اراک(11)

کليه داوطلبان استان مرکزي

هرمزگان(37)

بندرعباس‌(13)

کليه داوطلبان استان هرمزگان‌

همدان(38)

‌همدان‌(18)

داوطلباني که شهرستان  محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي اسد آباد(11)، بهار(12)، رزن(14)، کبودرآهنگ (15)، همدان(18)و فامنين(19) از استان همدان است.

ملاير(16)

داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي تويسرکان(13)، ملاير(16)و نهاوند (17) استان همدان است.

يزد(39)

يزد(20)

کليه داوطلبان استان يزد.

         

 

جدول‌ شماره‌ 2- نشاني باجه‌هاي رفع نقص احتمالي کارت‌هاي شرکت در آزمون داوطلبان آزمون کارشناسي‌ارشد ناپيوسته سال 1397

 

نام استان

نام شهرستان

محل رفع نقص کارت

نشاني باجه‌هاي رفع نقص

آذربايجان شرقي

تبريز

دانشگاه تبريز

تبريز: بلوار 29 بهمن دانشگاه تبريز - مديريت امور آموزشي

مراغه

دانشگاه مراغه

مراغه : اتوبان اميرکبير- ميدان مادر- شهرک گلشهر - دانشگاه مراغه

ميانه

دانشگاه آزاداسلامي واحد ميانه

ميانه: بلوار شهداي زينبيه ، ساختمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي ميانه

آذربايجان غربي

اروميه

دانشگاه اروميه

اروميه : خيابان شهيد بهشتي- دانشگاه اروميه- ستاد مرکزي پرديس دانشگاهي

خوي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي

خوي : بلوار آيت الله خويي- دانشگاه آزاداسلامي واحد خوي- ساختمان اداري

مياندوآب

مرکزآموزش عالي شهيد باکري مياندوآب

مياندوآب : بزرگراه ولايت پل آيت الله وحيدي بالاتر از کوي رابري نرسيده به ايستگاه راه آهن

مهاباد

دانشگاه پيام نور مرکز مهاباد

مهاباد : ابتداي بلوار شهيد شهريکندي - دانشگاه پيام نور مرکز مهاباد

اردبيــــل

اردبيل

دانشگاه محقق اردبيلي

اردبيل: خيابان دانشگاه- دانشگاه محقق اردبيلي- ساختمان سابق اداره کل امورآموزشي

پارس اباد

مؤسسه آموزش عالي پارس آباد

پارس آباد: خيابان امام ، پايين تر از مصلي

اصفهــــان

اصفهان

دانشگاه اصفهان

 اصفهان : ميدان آزادي- خيابان دانشگاه- دانشگاه اصفهان- ساختمان ستاد آزمون‌ها

گلپايگان

مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي پيام

گلپايگان : ميدان معلم، کيلومتر2 جاده خمين، مؤسسه آموزش عالي پيام گلپايگان

شاهين شهر

دانشگاه پيام نور مرکز شاهين شهر

شاهين شهر: خانه کارگر- انتهاي بلوارنور- دانشگاه پيام نور مرکز شاهين شهر

کاشان

دانشگاه کاشان

کاشان : کيلومتر 6 بلوار قطب راوندي- دانشگاه کاشان

نجف آباد

آموزشکده فني و حرفه اي دختران نجف آباد (سميه)

نجف آباد: خيابان امام خميني ره جنب جهاد کشاورزي

الـــبرز

فرديس (خواهران)

دانشگاه فرهنگيان - پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج

کرج : جاده ملارد - پايين تر از کانال آب فرديس - پرديس حکيم  ابولقاسم فردوسي

کرج

دانشگاه خوارزمي - پرديس کرج

کرج: حصارک - ميدان دانشگاه- دانشگاه خوارزمي پرديس کرج

ايـــلام

ايلام

دانشگاه ايلام

ايلام: بلوار پژوهش- دانشگاه ايلام حوزه معاونت آموزشي

بوشـــهر

بوشهر

دانشگاه خليج فارس بوشهر

بوشهر: بهمني - خيابان شهيد ماهيني- دانشگاه خليج فارس بوشهر

دشتستان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دشتستان

دشتستان : روبروي دادگستري- دانشگاه آزاد اسلامي واحد دشتستان

تهــــران

تهران(خواهران)

دانشگاه خوارزمي - پرديس تهران

تهران:خيابان انقلاب،دروازه دولت،خيابان خاقاني، نبش کوچه شهيد بوربور،ساختمان پرديس دانشگاه خوارزمي

  تهران (برادران)

دانشکده فرهنگ‌ و ارتباطات دانشگاه سوره

تهران: ميدان فردوسي ، خيابان انقلاب ، مابين خيابان استاد نجات الهي و سپهبد قرني ، بن بست شاهرود

ري

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري

تهران :  بزرگراه خليج فارس، روبروي حرم مطهر حضرت امام خميني(ره)، مجتمع دانشگاهي يادگار امام (ره)

چهار محال و بختياري

شهرکرد

دانشگاه شهرکرد

شهرکرد : بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد-  معاونت آموزشي

خراسـان جنوبي

بيرجند

دانشگاه بيرجند

بيرجند: ميدان شهدا - خيابان دانشگاه - دانشکده هنر

خراســـان رضوي

تربت حيدريه

دانشگاه تربت حيدريه

تربت حيدريه : کيلومتر 7 محور (تربت حيدريه-مشهد)، بعد از پل هوايي عابر پياده، دانشگاه تربت حيدريه

قوچان

دانشگاه  صنعتي قوچان

قوچان : کيلومتر 5 جاده قوچان به مشهد، دانشگاه صنعتي قوچان

کاشمر

مرکز آموزش عالي کاشمر

کاشمر: بلوارسيد مرتضي ،جنب مسکن مهر، مرکزآموزش عالي کاشمر

گناباد

مجتمع آموزش عالي گناباد

گناباد: خيابان المهدي، جنب المهدي 21،ساختمان معاونت آموزشي وپژوهشي مجتمع آموزش عالي گناباد

سبزوار

دانشگاه حکيم سبزواري

سبزوار: توحيد شهر-دانشگاه حکيم سبزواري- ساختمان معاونت آموزشي وتحصيلات تکميلي

مشهد

دانشگاه فردوسي مشهد

مشهد : بلوار وکيل آباد، روبروي پارک ملت، درب شمالي دانشگاه فردوسي مشهد، ساختمان مديريت آموزشي

نيشابور

دانشگاه نيشابور

نيشابور: ابتداي شهرک بهداري دانشکده هنر، دانشگاه نيشابور

 خراسـان شمــالي

بجنورد

دانشگاه بجنورد

بجنورد : کيلومتر4 جاده اسفراين- دانشگاه بجنورد

خوزستـــان

اهواز

دانشگاه شهيد چمران اهواز

اهواز: بلوار گلستان - جنب پل پنجم - ورودي دانشگاه شهيد چمران اهواز

خرمشهر

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

خرمشهر: بلو ا ر علي ابن ابيطالب (ع)- روبه روي کوي بهروز- دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر- دانشکده علوم دريايي و اقيانوسي

دزفول

دانشگاه صنعتي جندي شاپور (دزفول)

دزفول : بلوار سرداران شهيد - روبروي پايگاه چهارم شکاري (وحدتي)

زنجان

زنجان

دانشگاه زنجان

زنجان : کيلومتر 6 جاده تبريز - دانشگاه زنجان - ساختمان مرکزي واحد رايانه

سمنـــان

سمنان

دانشگاه سمنان

سمنان : روبروي پارک سوکان - پرديس شماره يک دانشگاه سمنان – ساختمان انتشارات دانشگاه

شاهرود

دانشگاه صنعتي شاهرود

شاهرود : ميدان هفتم تير - بلوار دانشگاه - پرديس اصلي دانشگاه  صنعتي شاهرود - سازمان مرکزي

سيستان و بلوچستان

ايرانشهر

دانشگاه ولايت - ايرانشهر

ايرانشهر : کيلومتر 4 بزرگراه شهيد مرادي - دانشگاه ولايت ايرانشهر

چابهار

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

چابهار: بلوار دانشگاه- دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار- دانشکده علوم دريايي

زابل

دانشگاه زابل

زابل:کيلومتر 2 جاده بنجار- پرديس جديد دانشگاه ملي زابل

زاهدان

دانشگاه سيستان و بلوچستان

 زاهدان : خيابان دانشگاه -  ورودي زيبا شهر سازمان مرکزي دانشگاه دفتر معاونت آموزشي دانشگاه

" ادامه جدول‌ شماره‌ 2- نشاني باجه‌هاي رفع نقص احتمالي کارت‌هاي شرکت در آزمون داوطلبان آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397

 

نام استان

نام شهرستان

محل رفع نقص کارت

نشاني باجه‌هاي رفع نقص

 

اقليد

مرکز آموزش عالي اقليد

اقليد : خيابان حافظ – بالاتر از آتش نشاني _ مرکز آموزش عالي اقليد

 

جهرم

دانشگاه پيام نور مرکز جهرم

جهرم : بلوار آزادگان - کوچه 13- دانشگاه پيام نور مرکز جهرم

 

شيراز

دانشگاه شيراز

شيراز : خيابان ساحلي غربي - مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز

فــــارس

فسا

دانشگاه فسا

 فسا : انتهاي بلوار شهيدمحب- دانشگاه فسا

 

کازرون

دانشگاه پيام نور مرکز کازرون

کازرون: بلوار دانشگاه، ابتداي جاده دوان، دانشگاه پيام­نور مرکز کازرون- ساختمان آموزشي

 

لارستان

مجتمع آموزش عالي لارستان

لارستان : شهر جديد خيابان معلم 40 متري اول ساختمان آموزشي مجتمع آموزش عالي لارستان

قزوين

قزوين

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) (قزوين)

قزوين: انتهاي بلواردانشگاه ، دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

البرز«محمديه»

دانشگاه غير انتفاعي وغير دولتي البرز

 قزوين : محمديه، جنب اتوبان (کرج قزوين) ، مؤسسه آموزش عالي البرز محمديه

قم

قم

دانشگاه قم

قم : بلوار الغدير- بعد از شهرک قدس - دانشگاه قم - سازمان مرکزي

کردستان

سنندج

دانشگاه کردستان

سنندج : خيابان پاسداران - خيابان دانشگاه) نرسيده به قراديان)-  درِ اصلي دانشگاه کردستان   واحد صدورکارت 

سقز

دانشگاه پيام نور مرکز سقز

سقز: شهرک دانشگاه خيابان دانشگاه دانشگاه پيام نور مرکز سقز

کرمــــان

جيرفت

دانشگاه جيرفت

جيرفت : کيلومتر 8 جاده بندرعباس- دانشگاه جيرفت

رفسنجان

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

رفسنجان : ابتداي بلوار ولايت - پرديس اصلي دانشگاه ولي‌عصر(عج)- اداره کل آموزش (جنب مرکز بهداشت دانشگاه)

کرمان

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

کرمان : بلوار جمهوري اسلامي -  دانشکده فني و مهندسي دانشگاه شهيد باهنرکرمان

کرمانشــاه

اسلام آباد غرب

دانشگاه پيام نور مرکز اسلام آبادغرب

اسلام آباد غرب : خيابان شهيد مطهري- دانشگاه پيام نور مرکز اسلام آباد غرب

کرمانشاه

دانشگاه رازي کرمانشاه

کرمانشاه : طاق بستان-  باغ ابريشم- پرديس دانشگاه رازي- سازمان مرکزي دانشگاه  اداره آموزش

کهگيلويه و بويراحمد

ياسوج

دانشگاه ياسوج

ياسوج : ميدان معلم - خيابان دانشجو - دانشگاه ياسوج - ساختمان مديريت آموزشي

دهدشت

دانشگاه آزاد اسلامي واحددهدشت

دهدشت : انتهاي 180 دستگاه - دانشگاه آزاد اسلامي  واحد دهدشت

گلستــان

گرگان

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

گرگان : خيابان شهيد بهشتي - دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

گنبد کاووس

دانشگاه گنبدکاووس

گنبد کاووس : خيابان شهيد فلاحي (فرودگاه سابق) - بلوار بصيرت - دانشگاه گنبد کاووس

گيـــلان

رشت

دانشگاه گيلان

رشت : بلوار حافظ - خيابان ملت روبروي شهر بازي -پرديس دانشگاه گيلان

لاهيجان

دانشگاه آزاداسلامي واحد شرق گيلان (لاهيجان)

لاهيجان : خيابان کاشف شرقي - خيابان شقايق - مجتمع اداري آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان

لرستـــان

بروجرد

دانشگاه حضرت آيت الله العظمي بروجردي (ره)

بروجرد : کيلومتر 3 جاده (بروجرد-خرم آباد)- دانشگاه آيت الله العظمي بروجردي (ره)

خرم آباد

دانشگاه لرستان

خرم آباد : کيلومتر5جاده (خرم آباد -تهران ) - دانشگاه لرستان

مازنـــدران

بابل (برادران)

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

بابل : خيابان شريعتي -  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

بابلسر(خواهران)

دانشگاه مازندران (بابلسر)

بابلسر : خيابان پاسداران - سازمان مرکزي دانشگاه مازندران

چالوس

دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس

چالوس: خيابان17شهريور- روبروي مسجد امام حسين(ع)- دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس- حوزه معاونت آموزش

ساري

دانشکده فني امام محمد باقر(ع)

ساري : خيابان شهيد مطهري(طبرستان)- دانشکده فني امام محمد باقر(ع)

مرکـــزي

اراک

دانشگاه اراک

اراک : ميدان شريعتي- ابتداي بلوار ميرزاي شيرازي -دانشگاه اراک - درِ اصلي دانشگاه  روبروي باجه انتظامات

هرمزگـــان

بندرعباس

دانشگاه هرمزگان

بندرعباس : آزادشهر، بلوار افروز شهابي پور، مجتمع آموزشي پژوهشي بصيرت (گفت و گوي تمدن‌ها)

همــــدان

ملاير

دانشگاه ملاير

ملاير: کيلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملاير

همدان

دانشگاه بوعلي سينا همدان

همدان: شهرک مدرس- خيابان ابوطالب جنب دبيرستان دانشکده علوم انساني

يـــزد

يزد

دانشگاه يزد

يزد : صفاييه بلوار دانشگاه ، ورودي درِ دانش

  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.