سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
تا 29 ارديبهشت ادامه دارد:

ثبت‌نام آزمون کارشناسي ناپيوسته 97

۱۳۹۷/۰۲/۲۴

بدين وسيله به اطلاع کليه متقاضيان شرکت در آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1397 مي‌رساند که ثبت‌نام براي شرکت در آزمون مذکور، منحصراً به صورت اينترنتي از روز يکشنبه مورخ 23/02/1397 آغاز شده است و روز ‌شنبه مورخ 29/02/1397 پايان مي‌پذيرد؛ لذا کليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام، که داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل هستند، مي‌توانند در آزمون مذکور ثبت‌نام و شرکت نمايند.
شرايط ثبت‌نام‌:
علاقه‌مندان به تحصيل در دوره‌هاي کارشناسي ناپيوسته، بايد، ضمن اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي، مقررات وظيفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غيرايراني و توضيحات مربوط به سهميه (مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون که از روز يکشنبه مورخ 23/02/1397 در پايگاه اطلاع‌رساني سازمان قرار گرفته است)، در صورتي که داراي شرايط مذکور باشند، به عنوان داوطلب مقطع کارشناسي ناپيوسته منحصراً در يک رشته امتحاني (طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون) متقاضي شوند.
لازم به توضيح است که پذيرش در تعدادي از رشته‌هاي امتحاني مذکور، بدون آزمون و براساس سوابق تحصيلي (معدل کل مقطع کارداني) صورت خواهد پذيرفت؛ لذا کليه متقاضيان، اعم از اينکه پذيرش در رشته امتحاني آنان با آزمون يا بدون آزمون است، لازم است که مطابق ضوابط دفترچه راهنما و توضيحات اين اطلاعيه، در آزمون مذکور ثبت‌نام و انتخاب رشته نمايند، بديهي است که در صورت عدم ثبت‌نام در تاريخ مقرر، پذيرش متقاضي پس از پايان مهلت تعيين شده امکان‌پذير نخواهد بود.
ثبت‌نام‌ براي‌ شرکت‌ در آزمون ‌سال 1397، منحصراً به روش ذيل امکان پذير است:
1- مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org   2- دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان. 3- آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نياز براي ثبت‌نام. 4- با توجه به اينکه پرداخت هزينه ثبت‌نام منحصراً به‌ صورت اينترنتي انجام مي‌گيرد، داوطلبان لازم است با استفاده از کارت‌هاي بانکي عضو شبکه شتاب، که پرداخت الکترونيکي آنها فعال است و با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان و پرداخت مبلغ 000/270 (دويست و هفتاد هزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نمايند.
تذکر: چنانچه داوطلبي علاقه‌مند به شرکت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي است، لازم است، که علاوه بر پرداخت مبلغ ثبت‌نام، نسبت به پرداخت مبلغ 000/55 (پنجاه و پنج ‌هزار) ريال ديگر نيز براي دوره‌هاي مذکور اقدام نمايد.
تبصره: با توجه به اينکه مقرر گرديده است در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون، خدماتي از طريق پيام کوتاه به داوطلبان ارايه شود، داوطلباني که تمايل به استفاده از خدمات پيام کوتاه دارند، با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت مبلغ  5000 (پنج هزار) ريال به عنوان هزينه استفاده از خدمات پيام کوتاه، مي‌توانند از اين خدمات استفاده نمايند.
دستورالعمل و نحوه تکميل تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي:
به داوطلبان توصيه مي‌شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته، ابتدا فرم پيش‌نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکميل نموده و سپس بر اساس فرم پيش‌نويس، با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور، اطلاعات لازم را براساس بندهاي برنامه نرم‌افزاري ثبت‌نام وارد نمايند. راهنماي جامع نحوه تکميل فرم، در برنامه نرم‌افزاري ثبت‌نام اينترنتي موجود است و داوطلبان براي کسب اطلاع بيشتر مي‌توانند به اين راهنما مراجعه نمايند. ضمناً داوطلبان لازم است در درج اطلاعات ثبت‌نام و انتخاب رشته دقت نمايند. بديهي است که در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبت‌نام با مدارک داوطلب، در صورت پذيرفته شدن در اين آزمون، قبولي وي باطل شده و از ادامه تحصيل داوطلب جلوگيري خواهد شد.
تذکر مهم: چنانچه داوطلبي در مرحله ثبت‌نام اقدام به ارايه اطلاعات غلط نمايد يا در ارسال عکس خود مرتکب اشتباه شود (اعم از اينکه سهواً يا عمداً باشد) به عنوان متخلف تلقي شده و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.            
زمان برگزاري، توزيع کارت اينترنتي و محل آزمون:
بر اساس برنامه زماني پيش‌بيني شده، آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1397 (براي آن دسته از رشته‌هاي امتحاني که پذيرش آنها با آزمون است) در روز جمعه مورخ 12/05/1397 برگزار خواهد شد. داوطلبان لازم است که از روز سه‌شنبه مورخ 09/05/1397 لغايت روز پنجشنبه مورخ 11/05/1397 با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان، نسبت به تهيه پرينت کارت شرکت در آزمون و راهنماي شرکت در آزمون اقدام نمايند. محل آزمون داوطلبان بر اساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج در بند 31 تقاضانامه تعيين مي‌گردد؛ لذا مقتضي است که داوطلبان، با مراجعه به دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته و درج کد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت‌نام اقدام نمايند.
 
زمان انتخاب کد رشته محل‌هاي انتخابي:
بر اساس برنامه زماني، هم‌زمان با ثبت‌نام براي شرکت در آزمون،کليه داوطلبان متقاضي رشته‌هاي امتحاني پذيرش با آزمون و پذيرش بدون آزمون مقطع کارداني به کارشناسي ناپيوسته، لازم است که با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور و مطالعه شرايط و ضوابط هر يک از کد رشته هاي انتخابي، نسبت به انتخاب کد رشته محل‌هاي خود اقدام نمايند.
تذکر مهم:
 به اطلاع کليه داوطلبان مي‌رساند که از تعداد 65 رشته امتحاني در آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1397 به شرح جدول زير، پذيرش 16 رشته امتحاني از طريق آزمون و پذيرش در 49 رشته امتحاني صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) است:
رديف
کد
نام رشته امتحاني
نوع پذيرش
 
رديف
کد
نام رشته امتحاني
نوع پذيرش
1
101
تکنولوژي اتاق عمل
با آزمون
17
305
پرورش گاو و گاوميش
باسوابق تحصيلي
2
103
بهداشت عمومي
با آزمون
18
306
توليدات دامي
باسوابق تحصيلي
3
107
تکنولوژي پرتوشناسي
با آزمون
19
307
توليدات گياهي
باسوابق تحصيلي
4
110
علوم آزمايشگاهي
با آزمون
20
308
جنگلداري
باسوابق تحصيلي
5
111
مامايي
با آزمون
21
309
شيلات
باسوابق تحصيلي
6
113
هوشبري
با آزمون
22
310
چوب شناسي و صنايع چوب
باسوابق تحصيلي
7
114
فوريت‌هاي پزشکي
با آزمون
23
311
علوم و صنايع غذايي
باسوابق تحصيلي
8
204
برق
با آزمون
24
312
گياه پزشکي
باسوابق تحصيلي
9
210
کامپيوتر
با آزمون
25
313
ماشين‌هاي کشاورزي
باسوابق تحصيلي
10
214
معماري
با آزمون
26
314
مرتع و آبخيزداري
باسوابق تحصيلي
11
215
مکانيک
با آزمون
27
315
بازيافت
باسوابق تحصيلي
12
232
مهندسي اجرايي عمران
با آزمون
28
401
آمار
باسوابق تحصيلي
13
512
علوم ورزشي
با آزمون
29
402
آموزش رياضي
باسوابق تحصيلي
14
514
حسابداري
با آزمون
30
501
آموزش حرفه و فن
باسوابق تحصيلي
15
601
تکنولوژي و طراحي دوخت
با آزمون
31
502
آموزش ديني و عربي
باسوابق تحصيلي
16
605
هنرهاي تجسمي
با آزمون
32
503
آموزش راهنمايي و مشاوره
باسوابق تحصيلي
رديف
کد
نام رشته امتحاني
نوع پذيرش
33
504
زبان انگليسي
باسوابق تحصيلي
1
102
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار
باسوابق تحصيلي
34
505
زبان و ادبيات فارسي
باسوابق تحصيلي
2
104
مهندسي بهداشت محيط
باسوابق تحصيلي
35
506
آموزش علوم تجربي
باسوابق تحصيلي
3
105
ساخت پروتزهاي دنداني
باسوابق تحصيلي
36
507
روان‌شناسي و آموزش کودکان استثنايي
باسوابق تحصيلي
4
112
مدارک پزشکي
باسوابق تحصيلي
37
508
مطالعات اجتماعي
باسوابق تحصيلي
5
202
ايمني صنعتي و محيط کار
باسوابق تحصيلي
38
509
آموزش و پرورش ابتدايي
باسوابق تحصيلي
6
206
ساخت و توليد
باسوابق تحصيلي
39
511
باستان‌شناسي
باسوابق تحصيلي
7
207
صنايع چوب و کاغذ ـ سازه‌هاي چوبي
باسوابق تحصيلي
40
513
تربيت معلم قرآن کريم
باسوابق تحصيلي
8
208
صنايع شيميايي
باسوابق تحصيلي
41
516
علوم انتظامي
باسوابق تحصيلي
9
211
مواد
باسوابق تحصيلي
42
517
علم اطلاعات و دانش شناسي
باسوابق تحصيلي
10
213
معدن
باسوابق تحصيلي
43
518
مديريت
باسوابق تحصيلي
11
216
نقشه برداري
باسوابق تحصيلي
44
519
حقوق قضايي ـ علوم ثبتي
باسوابق تحصيلي
12
217
شهرسازي
باسوابق تحصيلي
45
603
مرمت و احياء بناهاي تاريخي
باسوابق تحصيلي
13
218
صنايع نساجي
باسوابق تحصيلي
46
604
نوازندگي ساز ايراني
باسوابق تحصيلي
14
301
مهندسي آبياري
باسوابق تحصيلي
47
606
طراحي پوشاک
باسوابق تحصيلي
15
302
مهندسي منابع طبيعي- محيط زيست
باسوابق تحصيلي
48
701
1- علوم ازمايشگاهي دامپزشکي
2- بهداشت مواد غذايي
باسوابق تحصيلي
16
 
304
 
پرورش طيور
باسوابق تحصيلي
49
702
بهداشت مواد غذايي با منشا دامي
 
باسوابق تحصيلي
 
در رديف 17 کد 305 رشته امتحاني پرورش گاو و گاوميش منحصراً براي دانشگاه آزاد اسلامي است.
 
توصيه‌هاي‌ مهم‌:
1- داوطلبان براي اطلاع از مقررات وظيفه عمومي، شرايط و ضوابط استفاده از سهميه و همچنين شرايط و ضوابط اتباع خارجي، به دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه نمايند.
2- به داوطلبان توصيه مي‌شود که در انتخاب کدرشته امتحاني و همچنين شهرستان محل حوزه امتحاني خود (براي رشته پذيرش با آزمون) دقت لازم را مبذول فرمايند؛ لذا پس از دريافت کد پي‌گيري 16 رقمي، در اين خصوص به درخواست‌هاي داوطلبان مبني بر اصلاح موارد فوق، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3- توصيه‌ مي‌شود که داوطلبان، پس از تکميل تقاضانامه و دريافت کد پي‌گيري، يک نسخه پرينت از تقاضانامه‌شان تهيه و آن را نزد خود نگهداري نمايند.
4- تاکيد مي‌گردد کليه متقاضيان، اعم از اينکه پذيرش در رشته امتحاني مورد درخواست آنان با آزمون يا پذيرش با سوابق تحصيلي است، مطابق ضوابط، نسبت به تکميل تقاضانامه ثبت‌نامي و انتخاب کدرشته محل هاي انتخابي در سايت سازمان سنجش اقدام نمايند و رسيد 16 کاراکتري را دريافت دارند.
5- هرگونه‌ تغييري‌ از طريق‌ نشريه پيک‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبري‌ و اطلاع‌رساني‌ سازمان ‌سنجش آموزش کشور‌)، پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و در صورت لزوم، ‌از طريق رسانه‌هاي عمومي ‌اعلام ‌خواهد شد.
6- در صورت‌ لزوم،‌ داوطلبان مي‌توانند با شماره تلفن‌هاي: 42163-021 با روابط عمومي ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور تماس‌ حاصل‌ نموده يا از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي (غيرحضوري) سازمان اقدام نمايند.
 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.