سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
اخبار:

براي نيمسال آينده: دستورالعمل نحوه برگزاري ارزيابي جامع دکتري دانشگاه آزاد ابلاغ شد

۱۳۹۷/۰۲/۲۴

دستورالعمل اصلاح نحوه برگزاري ارزيابي جامع دوره دکتري تخصصي آموزشي پژوهشي دانشگاه آزاد ابلاغ شد.
در اين بخشنامه آمده است: «پيرو شيوه‌نامه ارزيابي جامع دوره دکتري تخصصي آموزشي پژوهشي مورخ ۱۲ بهمن ماه سال ۹۵ و به منظور يکسان‌سازي نحوه برگزاري و اجراي مناسب ارزيابي جامع دوره دکتري تخصصي، آزمون مذکور براي تمامي دانشجويان دوره دکتري تخصصي، از نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۷-۹۶ و بعد از آن با فرآيند جديد برگزار خواهد شد.
ارزيابي جامع در محل‌هاي تعيين‌ شده از سوي کميته برگزاري استان (با هماهنگي واحدهاي دانشگاهي) و با نظارت آن کميته و اداره کل نظارت و ارزيابي آموزشي دانشگاه برگزار مي‌شود.
اين ارزيابي در هر سال تحصيلي دو نوبت برگزار مي‌شود که زمان برگزاري ارزيابي جامع براي نيمسال اول هر سال تحصيلي از ابتداي هفته آخر آبان ماه تا پايان هفته اول آذرماه (بازه زماني دو هفته) و در نيمسال دوم هر سال تحصيلي از ابتداي هفته آخر ارديبهشت ماه تا پايان هفته اول خردادماه (بازه زماني دو هفته) است.
به منظور مديريت امور اجرايي برگزاري ارزيابي جامع استاني، در هر استان کميته برگزاري متشکل از ۵ نفر از ميان اعضاي شوراي آموزشي و تحصيلات تکميلي استان (معاونان آموزشي واحدهاي استان با مرتبه علمي حداقل استادياري) از طريق راي‌گيري تعيين مي‌شود.
رييس اين شوراي آموزشي به عنوان رييس اين کميته بوده و احکام اعضا از سوي دبير هيات امناي استان صادر مي‌شود.
در هر رشته، يک کارگروه ۳ تا ۷ نفره تخصصي استاني از اعضاي هيات علمي (ترجيحاً تمام‌وقت) متخصص در رشته واحدهاي استان تشکيل مي‌شود.
با توجه به اينکه آزمون جامع، با هدف سنجش احراز توانايي علمي و تخصصي براي آغاز فعاليت پژوهشي دانشجو است، فهرست عناوين موضوعات تعيين شده (حداقل ۳ و حداکثر ۵ موضوع) و منابع مرتبط با آنها، از سوي کميته برگزاري هر استان، بايد حداقل يک ماه قبل از زمان برگزاري بخش کتبي آزمون جامع، از طريق استان به اطلاع واحدهاي دانشگاهي مربوط رسانده شود.
هر يک از واحدهاي دانشگاهي ملزم به اطلاع رساني عناوين ياد شده به دانشجويان هستند.
بخش شفاهي ارزيابي آزمون جامع، مطابق ضوابط شيوه‌نامه ۱۲ بهمن ماه سال ۹۵ با حضور برخي از اعضاي کارگروه تخصصي و از سوي مدرسان هر يک از گروه هاي تخصصي در واحد دانشگاهي محل تحصيل دانشجو و پس از اجراي بخش کتبي ارزيابي آزمون جامع، برگزار مي‌شود.
اين دستورالعمل، براي تمامي دانشجويان مقطع دکتري تخصصي که از نيمسال دوم سال تحصيلي 96-97و بعد از آن آزمون جامع را اخذ مي‌کنند، لازم‌الاجراست.

بر اساس بند ۳ اين بخشنامه و طبق مصوبه شوراي برنامه‌ريزي آموزشي و درسي دانشگاه آزاد اسلامي، امتحان جامع دانشجويان دوره دکتري نيمسال دوم سال تحصيلي 96-97، به دليل همزماني برگزاري اين آزمون با ماه مبارک رمضان، استثناياً در نيمه اول تيرماه برگزار خواهد شد.» 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.