چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

‌ پذيرفته‌شدگان‌ کاردانـي‌ نظام‌ جديــد فني‌ و حرفـــه‌اي 97

۱۳۹۷/۰۶/۱۸

با حمد و سپاس‌ به‌ درگاه‌ خداوند متعال‌ و با آرزوي موفقيت براي کليه داوطلبان عزيزي‌ که‌ در رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي‌ کارداني‌ نظام‌جديد (دانشگاه فني ‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال 1397 پذيرفته‌ شده‌اند، بدين‌وسيله توجه پذيرفته‌شدگان نهايي را به مطالب ذيل معطوف مي‌دارد.
الف‌ - پذيرفته‌شدگان‌ نهايي‌ رشته‌هاي‌ مختلف تحصيلــي:
 از کليه‌ داوطلباني‌ که‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايي‌ اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌ مي‌نمايد که براي اطلاع از تاريخ و مدارک لازم براي ثبت‌نام (علاوه بر مدارک مندرج در اين اطلاعيه) ابتدا به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه فني و حرفه­اي يا مؤسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند (آدرس پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه فني و حرفه­اي براي پذيرفته‌شدگان دوره­هاي روزانه و شبانه: www.tvu.ac.ir است). بديهي است که در صورت نبودن برنامه زماني خاص در سايت دانشگاه، پذيرفته‌شدگان لازم است با توجه‌ به‌ نشاني و آدرس مؤسسات مندرج در جداول شماره (4 و 5) صفحات‌ 101 الي 116 دفترچه ‌راهنماي‌ پذيرش رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي‌ کارداني‌ نظام‌جديد (دانشگاه فني ‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال‌ 1397، نسبت‌ به‌ شناسايي‌ مؤسسه محل‌ قبولي‌ خود اقدام و در يکي از روزهاي سه‌شنبه مورخ 20/6/97 يا چهارشنبه مورخ 21/6/97 با در دست ‌‌داشتن ‌‌مدارک‌‌ لازم‌، به‌ شرح‌ مندرج‌ در بند «ب» اين‌ اطلاعيه،‌ براي‌ ثبت‌‌نام‌ به‌ مؤسسه محل‌ قبولي‌ خود مراجعه‌ نمايند. بديهي است که عدم مراجعه به موقع پذيرفته­شدگان براي ثبت­نام، به منزله انصراف از تحصيل آنان تلقي خواهد شد.
داوطلباني که‌ در دوره‌هاي‌ کارداني‌ نظام‌جديد (دانشگاه فني ‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال‌1397 در رديف پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي که ظرفيت آن براي نيمسال ­اول است قرار گرفته‌اند، به‌ شرطي‌ مجاز به ‌ثبت‌نام‌ در مؤسسه محل قبولي خود خواهند بود که‌ کليه واحد‌هاي درسي‌ دوره ‌سه‌ ساله، کارورزي و کارآموزي خود را در رشته‌ مربوط حداکثر تا پايان شهريور ماه‌ 1397(31/6/1397) با موفقيت‌ طي‌ کرده‌ يا داراي ديپلم نظام قديم (دوره چهارساله) باشند.
تبصره: پذيرفته­شدگاني که کدرشته قبولي آنها مربوط به نيمسال دوم سال تحصيلي 97-98 است و تا پايان بهمن ماه سال جاري (30/11/1397) موفق به دريافت گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه در رشته مورد نظر شوند، اجازه ثبت‌نام در نيمسال دوم سال جاري را خواهند داشت؛ در غير اين‌صورت، قبولي آنان باطل خواهد شد.
  ب - مدارک‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌ نام‌ از پذيرفته‌شدگان:
1-   اصل‌‌ مدرک ‌‌ديپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جديد يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌جديد در يکي‌ از شاخه‌هاي‌ کاردانش‌ يا فني‌ و حرفه‌اي ‌صادره‌ از محل‌ تحصيل‌، مبني‌ برگذراندن کليه واحدهاي درسي‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، کارورزي و کارآموزي حداکثر تا پايان‌ شهريورماه‌ 1397، براي پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي پذيرش مهرماه و گواهي مدرک تحصيلي تا تاريخ 30/11/97 براي پذيرفته‌شدگان کد رشته محل‌هاي پذيرش بهمن‌ماه سال 1397.
2-     اصل‌ مدرک‌ ديپلم‌ يا گواهي‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ نظام‌قديم ‌(هنرستان) مبني‌ برگذراندن‌ کليه‌ دروس‌ چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه.
3-     اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ فتوکپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن.‌
4-     شش قطعه‌ عکس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ در سال ‌جاري‌.
5-   ارايه رسيد درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم به مؤسسه محل قبولي (درخواست تاييديه تحصيلي بايد از دفاتر پيشخوان دولت پي‌گيري و اقدام شود).
6-   داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدرکي‌ را که‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ آنان‌ را با توجه‌ به‌ بند ( 3-3) مندرج‌ در صفحات (2و3) دفترچه‌ راهنماي‌ پذيرش دوره‌هاي‌ کارداني‌ نظام‌جديد (دانشگاه فني ‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال‌ 1397 مشخص‌ کند، ارايه‌ نمايند.
7-  داوطلباني که با سهميه رزمندگان، ايثارگران (شامل: 1- رزمندگان بسيجي . 2- رزمندگان جهادگر. 3- رزمندگان نيروهاي مسلح. 4-خانواده معظم شهدا «پدر، مادر، خواهر و برادرشهيد». 5- همسر و فرزندان معظم شهدا و يا مفقودالاثر. 6- جانبازان با جانبازي 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان. 7- جانبازان با جانبازي زير 25 درصد و همسر و فرزندان آنان. 8- آزادگان عزيز و فرزندان و همسر آنان. 9- همسر و فرزندان رزمندگان بسيجي، جهادگر يا نيروهاي مسلح با حداقل شش ماه حضور داوطلبان در جبهه) پذيرفته‌شده‌اند، در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارايه فرم يا مدرکي در رابطه با تاييد سهميه ثبت‌نامي خويش نيستند و ملاک عمل براي ثبت­نام آنان همان عنوان درج شده در فايل ارسالي از سوي اين سازمان است. بديهي است که درصورت عدم تاييد سهميه پذيرفته‌شدگان مذکور از سوي ارگان ذي‌ربط، موضوع از طريق اين سازمان به آن مؤسسه اعلام خواهد شد.
ج- قابل توجــه داوطلبان:
1-   کارنامه علمي حاوي رتبه داوطلبان در هر يک از کدرشته‌هاي انتخابي در بين متقاضيان اين کدرشته‌ها در سهميه مربوط، با توجه به نمره‌کل و همچنين رتبه آخرين نفر پذيرفته‌شده در هر يک از کدرشته‌هاي انتخابي و ساير اطلاعات مربوط، هم‌زمان با اعلام نتايج، در پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش قابل دسترسي است.
2-   با توجه به کنترل‌هاي متعدد و بررسي­هايي که به صورت مختلف به عمل آمده، از صحت کدرشته محل قبولي اعلام شده پذيرفته‌شدگان اطمينان حاصل شده است و داوطلبان پس از دريافت کارنامه از طريق سايت، در صورتي‌که درباره کد رشته‌هاي انتخابي و ساير مندرجات کارنامه سؤالي داشته ‌باشند، مي­توانند حداکثر تا تاريخ 4/7/97 از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org در رابطه با کدرشته­هاي انتخابي و مندرجات کارنامه، اقدام نمايند. لازم است که داوطلبان از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اکيداً خودداري نمايند. بديهي است به کليه مکاتبات (اينترنتي يا غيراينترنتي) که بعد از تاريخ 4/7/97 در اين خصوص صورت گيرد، ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمناً داوطلبان گرامي مي­توانند سؤالات خود را با شماره تلفن: 42163-021 نيز در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري خودداري فرمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.