چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

پذيرفته‌شدگان نهايي پذيرش دوره‌‌هاي کارداني فني و حرفه‌اي علمي ـ‌ کاربردي مهر 97

۱۳۹۷/۰۶/۱۸

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، با آرزوي موفقيت براي کليه داوطلبان عزيز، بدين‌وسيله نظر پذيرفته‌شدگان نهايي کدرشته محل‌هاي پذيرش دوره‌‌ کارداني فني و دوره کارداني حرفه‌اي نظام آموزش مهارتي مهر ماه سال 1397 دانشگاه جامع علمي ـ ‌کاربردي را به موارد زير معطوف مي‌دارد:
الف) بر‌اساس ضوابط مربوط به گزينش هر يک از رشته‌هاي تحصيلي گروه‌هاي آموزشي مختلف، در پذيرش ‌دوره‌‌هاي مذکور از بين داوطلباني که حدنصاب لازم را احراز کرده‌اند، براساس اولويت کدرشته‌محل‌هاي انتخابي ‌و ظرفيت‌هاي‌ تخصيص داده شده به هر سهميه، گزينش انجام و فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان در هر کدرشته محل استخراج گرديده است.
کليه پذيرفته‌شدگان بايد در يکي از روزهاي سه‌شنبه مورخ 20/6/97 لغايت يکشنبه مورخ 25/6/97 نسبت به بارگذاري مدارک مندرج در بند "ب" اين اطلاعيه در سامانه جامع آموزشي دانشگاه به آدرس www.edu.uast.ac.ir اقدام نمايند و سپس با در دست داشتن اصل مدارک مذکور در اين اطلاعيه و با توجه به کدرشته محل قبولي، به نشاني تعيين شده در جدول شماره (5) دفترچه راهنماي پذيرش مراجعه نمايند.
تذکر مهم:
کليه پذيرفته شدگان بايد در زمان مقرر براي ثبت‌نام به مرکز کد قبولي خود مراجعه نمايند بديهي است که عدم ثبت‌نام در تاريخ تعيين شده، به منزله انصراف از تحصيل آنان تلقي خواهد شد.
ب) مدارک لازم براي ثبت‌نام:
1- شش قطعه عکس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.
2- تصوير شناسنامه و اصل آن براي مطابقت.
3- تصوير کارت ملي و اصل آن براي مطابقت.
4- اصل ديپلم کامل متوسطه يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاي رييس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يک برگ تصوير آن.
5- اصل مدرک ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه يا گواهي پايان دوره سه ساله نظام جديد با مهر و امضاي رييس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يک برگ تصوير آن.
6- اصل فرم تاييديه معدل براي فارغ‌التحصيلاني که تاکنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صادر نشده است.
7- گواهي اشتغال به کار با امضا و مهر بالاترين مقام مسؤول، و آخرين فيش حقوقي و آخرين حکم کارگزيني يا قرارداد معتبر انجام کار (براي پذيرفته‌شدگان شاغل).
8- مدرکي که وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحات 3 و 4 دفترچه راهنماي پذيرش مشخص نمايد (براي برادران).
 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.