شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
اخبار:

از سوي وزارت علوم: اسامي پنج دانشگاه و مرکز آموزش عالي غيرمجاز اعلام شد

۱۳۹۷/۰۷/۱۶

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اسامي پنج دانشگاه، مرکز و پرديسي را که فعاليت غيرمجاز در حوزه آموزش عالي داشتند، اعلام کرد.
وزارت علوم، به منظور اطلاع‌رساني و صيانت از حقوق شهروندي، فعاليت‌هاي غيرمجاز در حوزه آموزش عالي را اطلاع‌رساني مي‌کند. بر اين اساس، فعاليت آموزشي «دانشگاه صنايع و معادن»، «پرديس بين‌المللي توسعه علوم و فنون فارابي»، «پرديس بين‌الملل رهپويان علم و صنعت»، «مرکز آموزش خانه صنعت و معدن خراسان رضوي» و «واحد و شعب موسوم به مرکز آموزش مديريت جزيره کيش» غيرمجاز است.
هر گونه فعاليتي تحت عنوان «دانشگاه صنايع و معادن» فاقد وجاهت قانوني است. ضمناً دفتر گسترش آموزش عالي اعلام کرده است که تاکنون هيچ‌گونه مجوزي براي ايجاد شعبه تحت عنوان دانشگاه صنايع و معادن يا نمايندگي اعطا نکرده است.
همچنين، براساس بررسي‌هاي به عمل آمده، فعاليت واحد موسوم به «پرديس بين‌المللي توسعه علوم و فنون فارابي» در حوزه آموزش عالي، فاقد مجوزهاي قانوني است. ضمناً فعاليت واحد موسوم به «پرديس بين‌الملل رهپويان علم و صنعت» در حوزه آموزش عالي نيز فاقد مجوزهاي قانوني اعلام شده است.

همچنين فعاليت واحد موسوم به «مرکز آموزش خانه صنعت و معدن خراسان رضوي» در حوزه آموزش عالي فاقد مجوزهاي قانوني است. ضمناً براساس بررسي‌هاي به عمل آمده، فعاليت «واحد و شعب موسوم به مرکز آموزش مديريت جزيره کيش» نيز در حوزه آموزش عالي، فاقد مجوزهاي قانوني است. 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.