شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
اخبار:

ميزان وام وديعه مسکن دانشجويان علوم پزشکي اعلام شد

۱۳۹۷/۰۷/۱۶

ميزان وام وديعه مسکن دانشجويان متاهل دانشگاه‌هاي علوم پزشکي در سه گروه دانشگاهي اعلام شد.
ميزان وام‌هاي وديعه مسکن صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت براي دانشجويان متاهل در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي سراسر کشور براي سال تحصيلي ۹۸-۹۷ به ميزان ۱۰۰ درصد افزايش يافت.
ميزان وديعه مسکن براي دانشجويان متاهل دانشگاه‌هاي علوم پزشکي در سه گروه از دانشگاه‌هاي علوم پزشکي، بنا بر شهر محل دانشگاه، متفاوت است.
همچنين ميزان اين وديعه براي دو گروه دانشجويان کارداني، کارشناسي و دکتري حرفه‌اي با گروه دانشجويان کارشناسي‌ارشد، دکتري تخصصي، دکتري پژوهشي و دستياران تخصصي، متفاوت است.
وديعه مسکن صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت دانشجويان متاهل دانشگاه‌هاي علوم پزشکي در سطح شهر تهران براي دانشجويان کارداني، کارشناسي و دکتري حرفه‌اي به ميزان ۱۵۰ ميليون ريال (۱۵ ميليون تومان) و براي دانشجويان کارشناسي‌ارشد، دکتري تخصصي، دکتري پژوهشي و دستياران تخصصي به ميزان ۲۰۰ ميليون ريال (۲۰ ميليون تومان) است.
ضمناً ميزان وديعه مسکن صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت براي دانشجويان متاهل دانشگاه‌هاي علوم پزشکي گروه دو شامل: دانشگاه‌هاي علوم پزشکي اراک، اصفهان، البرز، بندرعباس، بوشهر، تبريز، اهواز، زنجان، شيراز، قزوين، قم، گيلان، مشهد و همدان، براي دانشجويان کارداني، کارشناسي و دکتري حرفه‌اي به ميزان ۱۲۰ ميليون ريال (۱۲ ميليون تومان) و براي دانشجويان کارشناسي‌ارشد، دکتري تخصصي، دکتري پژوهشي و دستياران تخصصي به ميزان ۱۶۰ ميليون ريال (۱۶ ميليون تومان) است.

همچنين ميزان وديعه مسکن صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت براي دانشجويان متاهل در ساير دانشگاه‌هاي علوم پزشکي غير از گروه يک و دو، براي دانشجويان کارداني، کارشناسي و دکتري حرفه‌اي به ميزان ۹۰ ميليون ريال (۹ ميليون تومان)، و براي دانشجويان کارشناسي‌ارشد، دکتري تخصصي، دکتري پژوهشي و دستياران تخصصي به ميزان ۱۲۰ ميليون ريال (۱۲ ميليون تومان) است. 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.