شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

جداول رشته‌ها و مواد امتحاني آزمون ورودي دوره‌هاي دکتري (Ph.D) سال 1398

۱۳۹۷/۰۷/۱۶

بدين وسيله به اطلاع کليه متقاضيان ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودي دوره دکتري (Ph.D) سال 1398مي‌رساند که پذيرش دانشجو در سال 1398 بر اساس قانون «سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي» مصوب 18 اسفند 94 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرايي مربوط و مصوبات «شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي» به شرح ذيل انجام خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد که متقاضيان ورود به دوره دکتري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي، در رشته‌هاي مصوب دفتر گسترش آموزش عالي درآزمون ورودي دوره‌هاي دکتري(Ph.D)  ثبت‌نام وشرکت نمايند. لازم به ذکر است که پذيرش بر اساس قانون مذکور و مطابق اين اطلاعيه و شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي پذيرش آزمون مذکور (که در زمان ثبت‌نام از سوي اين سازمان منتشر مي‌شود)، صورت خواهد گرفت.
بر اساس قانون فوق، سنجش و پذيرش دانشجو در مقطع دکتري ناپيوسته، بر حسب هر يک از شيوه‌هاي «آموزشي ـ پژوهشي» و «پژوهش محور» به شرح زير انجام مي‌شود:
1- دکتري آموزشي ـ پژوهشي: سنجش و پذيرش براي ورود به دوره دکتري ناپيوسته آموزشي ـ پژوهشي بر اساس معيارهاي زير صورت مي‌گيرد:
1-1-  آزمون متمرکز (50 درصد).
1-2- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري (20 درصد).
1-3- مصاحبه علمي و سنجش عملي (30 درصد).
2 - دکتري پژوهش محور: سنجش و پذيرش براي دوره دکتري ناپيوسته پژوهش محور، بر اساس معيارهاي زير صورت مي‌گيرد:
2-1- آزمون متمرکز (30 درصد).
2-2- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري (20 درصد).
2-3- مصاحبه علمي و بخش عملي (30 درصد).
2-4- تهيه طرحواره (20 درصد).
اجراي مرحله اول (آزمون متمرکز) از سوي سازمان سنجش آموزش کشور، و امتياز مربوط به سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري، مصاحبه علمي از سوي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي پذيرنده دانشجو انجام خواهد شد.
3- بر اساس مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي، مواد آزمون متمرکز دکتري(Ph.D)  سال 1397 به شرح زير خواهد بود:
3-1- آزمون زبان با ضريب (1).
3-2- آزمون استعداد تحصيلي با ضريب (1).
3-3- آزمون دروس تخصصي در سطح کارشناسي يا کارشناسي‌ارشد با ضريب (4).
سنجش و پذيرش براي تمام دوره‌ها شامل: روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پژوهش محور، پرديس‌هاي خودگردان، پيام نور، بورس اعزام به خارج، مؤسسات غير انتفاعي و دانشگاه آزاد اسلامي، بر اساس قانون فوق صورت خواهد گرفت.
4- ساير شرايط و ضوابط
4-1- تمامي دانشجويان و فارغ‌التحصيلان مقطع کارشناسي‌ارشد و دکتري حرفه‌اي مي‌توانند، در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي، در اين آزمون ورودي ثبت‌نام و شرکت نمايند.
4-2- دارندگان مدرک معادل دوره کارشناسي‌ارشد، در صورتي که مشمول آيين‌نامه شماره 77633/2 مورخ 28 مرداد 92 که از سوي معاون آموزشي وزارت متبوع ابلاغ شده است باشند، مي‌توانند در اين آزمون شرکت کنند.
4-3- مؤسسات براي پذيرش دانشجو در مهر ماه، از داوطلباني مي‌توانند پذيرش به عمل آورند که حداکثر تا سي و يکم شهريور ماه همان سال (سال 1398) فارغ‌التحصيل شوند.
4-4- پذيرفته شدگان قطعي (نهايي) روزانه سال 1397، چه در دانشگاه محل قبولي ثبت‌نام کرده و چه ثبت‌نام نکرده باشند، اجازه شرکت در آزمون سال 1398 را ندارند و يک سال محروم از شرکت در اين آزمون هستند.
4-5- پذيرفته‌شدگان دوره بورس اعزام به خارج در سال 1397، در صورتي که روند پذيرش آنها تا زمان ثبت‌نام آزمون در سازمان امور دانشجويان تکميل نشده و در دوره‌هاي روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي سال 97پذيرفته نشده باشند، اجازه شرکت در آزمون دکتري سال 1398 را دارند.
4-6-ساير شرايط و ضوابط، در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودي دکتري نيمه متمرکز سال 1398 درج خواهد شد.
5- جدول کد رشته‌هاي امتحاني، مواد آزمون و رشته‌هاي مرتبط، که فارغ‌التحصيلان آن مي‌توانند در هر کد رشته شرکت کنند، همراه با اصل اين اطلاعيه، در سايت سازمان سنجش درج گرديده است.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.