شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو آزمون سراسري سال‌ 1398 و بعد از آن

۱۳۹۷/۰۹/۰۵

بدين‌وسيله به اطلاع تمامي داوطلبان آزمون سراسري مي‌رساند که مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 14/8/97 در خصوص ميزان و نحوه تاثير سوابق تحصيلي و نحوه پذيرش به شرح ذيل است:
1- در آزمون سراسري سال 1398، ميزان تاثير سوابق تحصيلي، حداکثر 30 درصد با تاثير مثبت اعمال مي‌شود؛ به‌ طوري که:
الف- آن دسته از ديپلمه‌هاي رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي، که ديپلم خود را در سال 1398 و در نظام آموزشي جديد (3-3-6) اخذ مي‌کنند­ و امتحانات دروس پايه دوازدهم آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزار مي‌شود، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه دوازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام جديد 3-3-6) به ميزان حداکثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تاثير مثبت، در نمره‌کل نهايي آنان لحاظ ­مي‌شود.
ب- آن دسته از ديپلمه‌هاي رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي، که ديپلم خود را از سال 1384 تا 1397 در نظام آموزشي قبلي اخذ نموده­‌اند و امتحانات يک‌ يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه يازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام قديم) به ميزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و با تاثير مثبت است، و داوطلبان داراي مدرک پيش‌دانشگاهي رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر، که مدرک دوره پيش‌دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 90- 91 اخذ نموده‌اند و امتحانات يک يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش‌دانشگاهي (پايه دوازدهم ـ سال آخر آموزش متوسطه نظام قديم) به ميزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و با تاثير مثبت اعمال مي‌شود. در مجموع ميزان تاثير سوابق تحصيلي حداکثر 30 درصد است و به صورت تاثير مثبت در نمره‌کل نهايي آنان لحاظ ­مي‌شود.
ج- ساير ديپلمه‌ها (غير از بندهاي الف و ب) مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند.
2- حداقل 85 درصد ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالي کشور، از سال 1398 به بعد «صرفاً با سوابق تحصيلي» و خارج از فرايند آزمون سراسري انجام مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين مصوبه، حداکثر تا يک‌ماه آينده در سازمان سنجش آموزش کشور تهيه و پس از تصويب در شوراي سنجش و پذيرش دانشجو و قبل از شروع ثبت‌نام آزمون سراسري سال 1398، اطلاع‌رساني خواهد شد.
3- ميزان و نحوه تاثير سوابق تحصيلي براي پذيرش رشته‌هاي با آزمون در آزمون سراسري سال 1399 و بعد از آن، حداکثر ظرف يک ماه از سوي کارگروه، بررسي و جمع‌بندي و پس از تصويب در شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، اطلاع‌رساني خواهد شد.
 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.