سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

نتايج پرديس‌هاي دانشگاه‌هاي فرهنگيان و شهيد رجايي در مرحله تکميل ظرفيت آزمون‌ سراسري‌ 97

۱۳۹۷/۱۰/۱۷

بدين‌وسيله توجه داوطلباني را که اسامي آنها به عنوان پذيرفتهشده نهايي هر يک از رشتههاي تحصيلي پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان يا دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  در مرحله تکميل ظرفيت آزمون سراسري سال 1397 در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اعلام شده است، به موارد ذيل جلب مي‌نمايد:
کليه پذيرفته‌شدگان، لازم است که يک هفته بعد از اعلام اسامي پذيرفته شدگان در سايت اين سازمان، براي اطلاع از برنامه زماني، مکان، مدارک مورد نياز و نحوه ثبت‌نام اينترنتي يا مراجعه حضوري خود به منظور ثبت‌نام، به سايت اطلاع‌رساني دانشگاه فرهنگيان به نشاني: http:/te.cfu.ac.ir و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي به نشاني: www.sru.ac.ir  مراجعه نمايند. بديهي است که عدم مراجعه به موقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام، به منزله انصراف قطعي از تحصيل آنها تلقي خواهد شد.
الف- مدارکي که پذيرفته‌شدگان لازم است به هنگام ثبت‌نام ارايه نمايند:
1- کليه پذيرفته‌شدگان بايد داراي يکي از مدارک پايان دوره کارداني (فوق ديپلم) يا گواهينامه دوره پيش‌دانشگاهي يا ديپلم چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه (داراي بخش و شهر محل اخذ مدرک) باشند و با در نظر داشتن ضوابط تاريخ اخذ مدرک تحصيلي، که قبلاً در دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) به اطلاع رسيده است، براي ثبت‌نام به مؤسسه محل قبولي مراجعه نمايند.
2- اصلو تصوير مدرک ديپلم يا گواهي تحصيلي پايان دوره متوسطه و دو سال ما قبل آن براي کليه پذيرفته‌شدگان اعم از نظام جديد يا نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان به انضمام تصوير آن، که بخش و شهر محل اخذ مدرک تحصيلي، در آن مشخص باشد.
3- اصل يا گواهي مدرک پايان دوره کارداني پيوسته آموزشکدههاي فني و حرفهاي براي پذيرفتهشدگان داراي مدرک مذکور با قيد تاريخ اخذ مدرک کارداني (حداکثر تا تاريخ 31/6/97) به انضمام تصوير آن، همچنين اصل و يا گواهي ديپلم متوسطه، سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان، که بخش و شهر محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم در آن مشخص شده باشد، به انضمام يک برگ تصوير آن.
4- اصل شناسنامه و کارت ملي و دو سري تصوير از اين مدارک.
5- شش قطعه عکس 4×3 تمام رخ تهيه شده در سال جاري (پذيرفته شدگان مرد که براي آنان معافيت تحصيلي درخواست مي‌گردد، لازم است که دوازده قطعه عکس همراه داشته باشند).
6- مدرکي که وضعيت نظام وظيفه آنها را با توجه شرايط مربوط به مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 36 دفترچه راهنماي شماره يک آزمون سراسري سال 1397 مشخص کند (براي برادران).
7- با توجه به بخشنامه 221446/460 مورخ 18/10/91 رياست‌ محترم‌ مرکز سنجش آموزش ‌و پرورش، کليه پذيرفته‌شدگان بايد به همراه تصوير گواهي پيش‌دانشگاهي خود به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه و درخواست تاييديه تحصيلي (ارزش تحصيلي) خود را از اداره آموزش ‌و پرورش محل تحصيلشان درخواست نمايند و رسيد مربوط را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه ارايه دهند. کليه پذيرفته‌شدگان حتماً عنوان رشته قبولي و عنوان و آدرس دانشگاه محل قبولي خود را در زمان تکميل فرم در دفاتر پيشخوان اعلام نمايند.
8- ارايه اصل کارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش براي ديپلمه‌هاي نظام جديد آموزش متوسطه (رياضي‌فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) سال‌هاي 1394 به بعد، که امتحانات آنان به صورت کتبي و سراسري برگزار شده است، در هنگام ثبت‌نام ضروري است.
9- اصل کارنامه تحصيلي دوره پيش‌دانشگاهي (رياضي ‌فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر) در هر يک ‌از سال‌هاي 1391 الي 1397 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.
ب- تذکرات مهم در رابطه اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي:
1- داوطلباني که اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شدگان نهايي هر يک از رشتههاي­تحصيلي پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان در مرحله تکميل ظرفيت اعلام گرديده است، چنانچه جزء پذيرفته‌شدگان رشته متمرکز آزمون سراسري سال 1397 (اعلام اسامي شهريور ماه) هستند، برابر ضوابط اعلام شده، قبولي آنان در رشته متمرکز لغو شده و منحصراً بايد در رشته پذيرفته‌شده مرحله تکميل ظرفيت ثبت‌نام و ادامه تحصيل دهند. اين دسته از داوطلبان، نياز به انصراف از رشته قبولي قبلي ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد.
2- داوطلباني که اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شده نهايي مرحله تکميل ظرفيت درج گرديده است، خواه در مؤسسه آموزشعالي ذي‌ربط ثبت‌نام نمايند يا ننمايند، مجاز به ثبت­نام و شرکت در آزمون سراسري سال 1398 به منظور انتخاب رشته­هاي تحصيلي دوره روزانه نيستند و در صورت شرکت در آزمون سراسري سال 1398، با رعايت شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام، منحصراً در رشته‌هاي مربوط به دوره‌هاي غير روزانه پذيرش خواهند شد.
3- داوطلباني که در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي اين مرحله قرار گرفته‌اند، چنانچه در رديف پذيرفته‌شدگان رشته نيمه‌متمرکز آموزش تربيت‌بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان يا آموزش علوم ورزشي دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي نيز قبول شوند، ملزم به ثبت‌نام در رشته قبولي نيمه‌متمرکز بوده و قبولي مرحله تکميل‌ظرفيت آنان «کان لم يکن» تلقي خواهد شد.
4- گزينش رشته‌هاي تحصيلي پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان در مرحله تکميل ظرفيت از بين داوطلباني که در مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش شرکت نموده و از سوي ارگان مربوط تاييد شده‌اند، با در نظر داشتن نمره علمي در زير گروه رشته مذکور بررسي انجام شده است؛ لذا اسامي داوطلباني که به عنوان پذيرفته‌شده نهايي اعلام نشده است، يا مردود مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش بوده يا در گزينش نهايي در مقايسه با ساير پذيرفته‌شدگان، مردود علمي شناخته شدهاند.
داوطلبان گرامي مي‌توانند سؤالات خود را درخصوص موضوعات فوق، حداکثر تا تاريخ 19/10/97 از سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان ارسال نموده يا با شماره‌ تلفن: 42163 (پيش شماره 021) تماس حاصل نمايند و از مراجعه حضوري خودداري گردد. ضمناً به سؤالات مطرح شده يا درخواست‌هاي واصله بعد از تاريخ فوق، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.