پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

پرينت کارت آزمون دکتري 98

۱۳۹۷/۱۱/۲۳

سازمان سنجش آموزش کشور بدين وسيله موارد ذيل را به اطلاع کليه داوطلبان ثبت‌نام کننده در آزمون ورودي دوره دکتري «Ph.D» (نيمه‌متمرکز) سال 1398 مي‌رساند:
 الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت کارت شرکت در آزمون
کارت‌ شرکت در‌ آزمون‌ کليه‌ داوطلبان،‌ از روز سه‌شنبه 30/11/97 براي مشاهده و پرينت روي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. کليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شرکت‌ در اين آزمون‌، براي پرينت کارت شرکت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطلاع‌رساني مذکور مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه‌اي (شامل نام‌خانوادگي و نام، کد ملي و تاريخ تولد) يا اطلاعات ثبت‌نامي (شماره پرونده و کد پي‌گيري) از کارت شرکت در آزمون پرينت تهيه نمايند و بر اساس تاريخ و آدرس تعيين شده روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است که براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون و همچنين اصل کارت ملي يا اصل شناسنامه عکسدار و ارايه آن، الزامي است.
ضمناً ساير اطلاعات ديگر در برگ راهنماي شرکت در آزمون، که همزمان با کارت شرکت در آزمون روي سايت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته، قابل پرينت و دريافت است.
ب‌ ـ آدرس و محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون
آدرس و محل تشکيل باجه رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون کليه داوطلبان بر مبناي شهرستان محل آزمون آنان به شرح جدول شماره 2 است و داوطلبان، در صورت وجود نقص احتمالي در کارت شرکت در آزمون، بايد بر اساس توضيحات بند «د» (تذکرات مهم) اقدام و در صورت نياز صبح از ساعت 8:30 الي 12:00 و بعد از ظهر از ساعت 14:00 الي 17:00 يکي از روزهاي چهارشنبه مورخ 1/12/97 يا پنجشنبه مورخ 2/12/97 به حوزه‌هاي‌ رفع نقص کارت مراجعه نمايند.
ج- زمان برگزاري آزمون
بر اساس برنامه زماني پيش‌بيني شده، فرآيند آزمون ورودي دوره دکتري «Ph.D» (نيمه‌متمرکز) سال 1398 از ساعت 8:00 صبح روز جمعه مورخ 3/12/97 در 58 شهرستان مختلف کشور آغاز خواهد شد. نام و آدرس حوزه امتحاني روي کارت شرکت در آزمون داوطلبان مشخص گرديده است.
د- تذکرهاي‌ مهم‌
1- با توجه به اطلاعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 14، 15، 16، 17 و 18 (شامل نام­خانوادگي و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، کد ملي، معدل مقطع کارشناسي، تاريخ فارغ­التحصيلي مقطع کارشناسي، مؤسسه فارغ­التحصيلي مقطع کارشناسي، معدل مقطع کارشناسي‌ارشد، تاريخ فارغ‌التحصيلي کارشناسي‌ارشد، مؤسسه فارغ‌التحصيلي کارشناسي‌ارشد، هيات علمي (مربي آموزشي رسمي)، دانشگاه محل خدمت مربيان آموزشي رسمي) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است که براي اصلاح مورد يا موارد مذکور، از طريق لينک مربوط حداکثر تا تاريخ 3/12/97 منحصراً به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند و داوطلبان، در صورتي که نسبت به بندهاي 3، 7 و 13 (جنس، معلوليت و زبان خارجي) کارت شرکت در آزمون مغايرتي مشاهده نمودند، لازم است در يکي از روزهاي چهارشنبه مورخ 1/12/97 يا پنجشنبه مورخ 2/12/97 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (بر اساس جدول شماره 2) مراجعه نمايند و موضوع را پي‌گيري نموده تا مشکل برطرف گردد. ضمناً درخصوص بندهاي 12 و 21 (نام رشته امتحاني و محل برگزاري آزمون) هيچ‌گونه تقاضايي پذيرفته نخواهد شد.
تبصره: آن دسته از دانشجويان سال آخر که حداکثر تا تاريخ 30/11/97 در مقاطع کارشناسي‌ارشد يا دکتري حرفه‌اي فارغ‌التحصيل شده يا تا تاريخ 31/6/98 در مقاطع مذکور فارغ‌التحصيل مي‌شوند، در اين مرحله بايد نسبت به ويرايش يا درج معدل فارغ‌التحصيلي (براي فارغ‌التحصيلان 30/11/97) يا ميانگين نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده (براي فارغ‌التحصيلان تا تاريخ 31/6/98) خود تا تاريخ 30/11/1397 اقدام نمايند.اين داوطلبان بايد اصل گواهي تکميل و تاييد شده از سوي دانشگاه محل تحصيل، مربوط به معدل واحدهاي گذرانده تا تاريخ 30/11/97 (نمونه فرم در ذيل اين اطلاعيه درج گرديده) را در زمان مصاحبه همراه داشته و ارايه نمايند.
2- چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بند 8 (سهميه ثبت‌نامي) کارت شرکت در آزمون داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه بنياد شهيد و امورايثارگران، رزمندگان سپاه پاسداران، وزارت جهاد کشاورزي و ستاد کل نيروهاي مسلح مشاهده مي‌شود، اين گروه از داوطلبان به منظور اعلام مغايرت، بايد حداکثر تا تاريخ 3/12/97 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش (قسمت ويرايش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در سايت نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند تا در صورت تاييد سهميه از سوي ارگان مربوط، بعداز برگزاري آزمون، سهميه مورد نظر براي آنها اعمال گردد؛ در غير اين صورت، با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچ اعتراضي هم قابل قبول نيست. ضمناً تاکيد مي‌گردد داوطلباني که در مرحله اول ثبت‌نام متقاضي استفاده از سهميه بوده‌اند، ولي سهميه آنان به هر دليل از طرف ارگان ذي‌ربط مورد تاييد قرار نگرفته است، براي بررسي و روشن شدن وضعيت سهميه خود (بعد از ويرايش) حداکثر تا تاريخ 5/12/97 به ارگان‌هاي ذي‌ربط نيز مراجعه نمايند. بديهي است که در صورت تاييد سهميه از سوي ارگان ذي‌ربط، سهميه درخواستي اعمال مي‌گردد؛ در غير اين صورت، اين‌گونه داوطلبان، با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچ اعتراضي در اين زمينه قابل قبول نخواهد بود.
3- به داوطلبان توصيه مي‏شود که مندرجات برگ راهنماي شرکت در آزمون را، که همراه با کارت شرکت در جلسه آزمون روي سايت سازمان قرار گرفته و قابل پرينت است، دقيقاً مطالعه نمايند و با توجه به شماره داوطلبي مندرج در کارت ورودي و بر اساس آدرس حوزه‏هاي امتحاني، که روي کارت شرکت در آزمون درج گرديده است، حوزة امتحاني خود را شناسايي نمايند.
4- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس بوده يا عکس روي کارت داراي اشکالاتي از جمله فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس و ... است، ضروري است که در ساعات مشخص شده در بند «ب»، شخصاً، ضمن همراه داشتن دو قطعه عکس 4´3 (که در سال جاري تهيه شده باشد) و کارت شناسايي ملي يا شناسنامه عکسدار، به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (بر اساس جدول شماره 2‌) مراجعه نمايند و موضوع را پي‌گيري نموده تا مشکل برطرف گردد.
5- داوطلبان براي حضور در جلسه آزمون، بايد، علاوه بر پرينت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملي يا شناسنامه عکسدار و چند مداد سياه نرم پر رنگ، مداد پاک‌کن، مداد تراش و سنجاق به همراه داشته باشند. از ورود داوطلباني که کارت شرکت در آزمون و کارت شناسايي (کارت ملي يا شناسنامه) به همراه نداشته باشند، به جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد.
6- داوطلبان لازم است که از آوردن وسايل اضافي به جلسه آزمون (بجز مدارک مندرج در بند 5 فوق) و هرگونه وسيله ارتباطي، الکترونيکي، و محاسباتي ( از قبيل تلفن همراه، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند هوشمند، پيجر و ماشين حساب)، کيف دستي، ساک دستي،کتاب، جزوه، هرگونه نُت يادداشت و نظاير آن اکيداً خودداري نمايند. بديهي است که به همراه داشتن هر کدام از وسايل مندرج در اين بند، به عنوان تقلب و تخلف تلقي شده و با داوطلبان ذي‌ربط، برابر آيين نامه تقلب و تخلف رفتار خواهد شد.
7- با توجه به اينکه سازمان سنجش آموزش کشور در براي بهبود و ارتقاء کيفي حوزه‌هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطلاعات براي ارزيابي حوزه­ها دارد، خواهشمند است که نسبت به تکميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در آزمون ورودي دوره دکتري «Ph.D» (نيمه متمرکز) سال 1398 از تاريخ 3/12/97 لغايت 10/12/97 به صورت اينترنتي از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اقدام نماييد.
قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون­هاي سراسري
ماده 5- تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف- ارتکاب هرگونه عملي که موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الکترونيکي و دستگاه­هاي حافظه‌دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه‌دار سازد از قبيل:
1- ارايه مدرک يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شرکت در آزمون.
2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندرکاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.
3- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شرکت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الکترونيکي و دستگاه­هاي حافظه‌دار.
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤالات.
ه‍- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.
و- هرگونه تغيير غيرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشاي سؤالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شرکت يا معاونت در اين امر، قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.
ح- خريد يا فروش سؤالات آزمون يا پاسخ آنها يا شرکت يا معاونت در اين امر، قبل يا حين برگزاري آزمون، اعم از اينکه سؤالات يا پاسخ آنها واقعي يا غير واقعي باشد.
ماده 6- هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حکم به مجازات­هاي زير را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار کتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذي­ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شرکت در آزمون از يک تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هيات‌هاي بدوي، جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون، قابل تجديد نظر خواهي در هيات تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌هاست.
ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيات‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريا ل تا يک ميليارد (000/000/000/1) ريال يا حبس از يک تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاکم دادگستري معرفي مي‌نمايند.
ماده 8 – ارتکاب هر يک از اعمال موضوع ماده (5)، چنانچه در قالب عضويت در يک گروه يا شبکه باشد، موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشکيل دهنده و سرکرده گروه يا شبکه به حداکثر مجازات محکوم مي‌گردد. مجازات هر يک از اعضاء، که در ارتکاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد، حداقل مجازات ذکر شده براي مرتکب است.
ماده 9- رسيدگي در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيات‌هاي انتظامي اعضاي هيات علمي يا کميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتکب، علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون، به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محکوم مي‌گردد.
ماده 10- در صورت محکوميت قطعي فردي به يکي از مجازات­هاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد؛ در اين صورت، مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرک به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي، ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اکتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي، مغايرت­هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اکتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تاييد هيات‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، از داوطلب در يک يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هيات بدوي است.
ماده 12- هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي، که براي افزايش آمادگي داوطلبان شرکت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌کند، چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد، مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسؤول آنها، علاوه بر محروميت دايمي از تاسيس و اداره اين گونه مراکز، به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محکوم مي‌شوند، و چنانچه مؤسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مديران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (6) است.
تبصره- در مورد آموزشگاه­هايي که فاقد مجوز باشند، علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذي­ربط، مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پي‌گيري تخلفات آنان اقدام نمايد.
 در خاتمه اضافه مي‌نمايد:
1- نتايج اوليه اين آزمون، به صورت کارنامه در هفته آخر فروردين ماه سال 1398 از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.
2- داوطلبان در صورت لزوم مي‌توانند سؤال يا سؤالات خود را تا تاريخ 2/12/97 در وقت اداري، با شماره ‌تلفن:‌ 42163-021 يا بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش کشور در ميان بگذارند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور


 
جدول شماره 1- شهرستان‌ محل‌ برگزاري آزمون ورودي دکتري (Ph.D) سال‌ 1398 براساس‌استان‌محل‌اقامت‌فعلي‌داوطلبان
نام استان
شهرستان محل برگزاري آزمون
استان محل اقامت
آذربايجان شرقي(10)
تبريز (17)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي آذرشهر(11)، اسکو(13)، اهر(14)، بستان آباد(15)، تبريز(17) خداآفرين(30)، سراب(20)، کليبر(23)، ورزقان(12)، ميانه(27) و هريس (28) استان آذربايجان شرقي هستند.
مرند(25)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي جلفا (18)، شبستر (21) و مرند (25) استان آذربايجان شرقي هستند.
مراغه(24)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي مراغه (24)، بناب (16)، چاراويماق (19)، عجب شير (22)  ملکان(26) و هشترود (29) استان آذربايجان شرقي هستند.
آذربايجان غربي(11)
اروميه‌(11)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي اروميه (11)و اشنويه(12) استان آذربايجان غربي هستند.
خوي(17)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي خوي (17)، چايپاره (26)، سلماس (19)، ماکو (21)، چالدران(16)، پلدشت(25) و شوط (27) استان آذربايجان غربي هستند.
مياندوآب(23)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي مياندوآب (23)، بوکان (13)، نقده (24)، شاهين دژ (20) و تکاب (15) استان آذربايجان غربي هستند.
مهاباد(22)
‌ داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي پيرانشهر(14)، مهاباد(22)و سردشت(18) استان آذربايجان غربي هستند.
اردبيل(12)
اردبيل(11)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستانهاي اردبيل(11)، خلخال(14)، کوثر (15)، مشکين شهر(17)، نمين (18)، نير(19) و سرعين (20)
پارس آباد(13)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي بيله سوار(12)، پارس آباد(13) و گرمي(16)
اصفهان(13)
‌ اصفهان(13)‌
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي اصفهان(13)، شاهين شهر و ميمه(14)، تيران و کرون(15)، چادگان(16)، خوانسار(18)، فريدن(22)، برخوار(32)، خميني شهر(17)، خور وبيابانک(33)، دهاقان(21)، سميرم(19)، شهررضا (20)، فلاورجان(24)، فريدونشهر(23)، لنجان(27)، مبارکه (28)، نايين(29)، گلپايگان(26)، نجف آباد(30)و بويين مياندشت(34) استان اصفهان هستند.
کاشان(25)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي کاشان(25)، آران و بيدگل(11)،  نطنز (31)و  اردستان(12) استان اصفهان هستند.
ايلام(14)
‌ ايلام‌(12)
کليه داوطلبان استان ايلام‌
بوشهر(15)
‌ بوشهر(11)
کليه داوطلبان استان بوشهر‌
تهران(16)
تهران(13)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي اسلامشهر (11)، رباط کريم(15)، شهريار(19)، قدس(24)، بهارستان(26)، پرديس(28)، تهران(13)، دماوند(14)، ملارد(25)، شميرانات (18)و فيروزکوه(20) استان تهران هستند.
ري(16)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي پيشوا (27)، ري (16)، ورامين (23)، پاکدشت (12)و قرچک(29)  استان تهران هستند.
چهار محال و بختياري(17)
شهر کرد(13)
کليه داوطلبان استان چهار محال‌ و بختياري‌
خراسان جنوبي(18)
بيرجند(11)
کليه داوطلبان استان خراسان جنوبي
خراسان رضوي(19)
مشهد(28)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي بينالود (31)، سرخس (22)، فريمان (23)، کلات (26)و مشهد (28) از استان خراسان رضوي هستند.
تربت حيدريه(15)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي تربت حيدريه (15)، تايباد (12)، مه ولات(14)، زاوه (35) کاشمر(25) بردسکن(11) خواف(18) تربت جام(13) خليل آباد (17) رشتخوار(20)، باخزر،(36)، گناباد(27)و بجستان(30)  استان خراسان رضوي هستند.
سبزوار(21)
داوطلباني که شهرستان  محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي سبزوار(21) جغتاي(33) جوين (34)  خوشاب (37) و داورزن (38) از  استان خراسان رضوي هستند.
نيشابور(29)
داوطلباني که شهرستان  محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي نيشابور(29) و فيروزه (32) استان خراسان رضوي مي باشند.
قوچان (24)
داوطلباني که شهرستان  محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي قوچان(24)، درگز(19) و چناران (16)
خراسان شمالي(20)
بجنورد(12)
کليه داوطلبان استان خراسان شمالي
خوزستان(21)
اهواز(14)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي آبادان (11)، خرمشهر(19)، انديکا(31) اهواز(14)، ايذه(15)، باغ ملک(16)، باوي(34)، بندر ماهشهر(17)، حميديه(36)، دشت آزادگان(21)، شادگان(24)، شوشتر(26)، کارون(37)، لالي(29)، مسجدسليمان(28)، هفتگل(32) و هويزه (33) از استان خوزستان هستند.
دزفول(20)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي دزفول‌(20) انديشمک (13)، شوش(25) وگتوند(27) استان خوزستان هستند.
بهبهان(18)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي اميديه(12)، بهبهان(18)، رامهرمز(22)، رامشير(23)، هنديجان (30) و آغاجاري(35) هستند.
زنجان(22)
زنجان(15)
‌ کليه داوطلبان استان زنجان‌
سمنان(23)
سمنان‌(12)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي آرادان(16)، سمنان(12)، گرمسار(14)، مهدي شهر (15) و سرخه (18) از استان سمنان هستند.
شاهرود(13)
‌داوطلباني‌که شهرستان ‌محل‌ اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي شاهرود (13)، دامغان(11) و ميامي(17)  استان سمنان است.
سيستان وبلوچستان(24)
زاهدان‌(17)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي خاش(14) زاهدان(17)و ميرجاوه(27) از استان سيستان و بلوچستان هستند.
ايرانشهر(11)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان شهرستان‌هاي ايرانشهر(11)، سرباز(18)، سراوان(19)، دلگان(21)، مهرستان(22)، فنوج (25)و سيب سوران(23) از استان سيستان و بلوچستان هستند
زابل(15)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان شهرستان زابل(15) زهک(16) نيمروز(28) هيرمند(24) و هامون (29) استان سيستان و بلوچستان است
چا‌بهار(12)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي چا‌بهار(12)، کنارک(13)، نيک شهر (20) و قصرقند(26) استان سيستان و بلوچستان  هستند.
فارس(25)
شيراز(21)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هايآباده(11)، ارسنجان(12)، اقليد(14)، بوانات(15)، پاسارگاد(31) خرامه(38)، جهرم (16)، خرم بيد(17)، کازرون(26)، لارستان (27)، خنج(28)، رستم(35)، سپيدان(20) سروستان(36)، شيراز(21)، فراشبند(22)، فيروزآباد(24)، قير وکارزين(25)، کوار(39)، گراش(37)، مهر(33)، لامرد (29)، مرودشت(30) و ممسني (32) استان فارس هستند.
فسا(23)
داوطلباني که  شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي استهبان(13)، داراب(18)، فسا (23)، زرين دشت(19) و
ني ريز(34) استان فارس هستند.
قزوين(26)
قزوين‌(14)
کليه داوطلبان استان قزوين‌
قم(27)
قم‌(11)
‌ کليه داوطلبان استان قم‌
کردستان(28)
سنندج‌(16)
‌ کليه داوطلبان استان کردستان‌
کرمان(29)
کرمان‌(22)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي ارزوييه(31)، بافت(11)، بردسير(12)، بم(13)، رابر(29)، راور(15) ريگان(27)، زرند(17)، فهرج(30)، کرمان(22)، کوهبنان (18)و نرماشير(33) استان کرمان هستند.
جيرفت(14)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي عنبرآباد(21)، جيرفت (14)، فارياب(32)، کهنوج(23) منوجان(26)، قله گنج (25) و رودبارجنوب(24) استان کرمان هستند.
رفسنجان(16)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي رفسنجان(16)، شهربابک (20)، سيرجان(19) و انار(28) استان کرمان هستند.
کرمانشاه(30)
کرمانشاه(21)
کليه داوطلبان استان کرمانشاه
کهکيلويه و بويراحمد(31)
بويراحمد(ياسوج‌)(11)
‌ کليه داوطلبان استان کهکيلويه و بويراحمد
گلستان(32)
گرگان‌(19)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي آق قلا(12)، بندرگز(13)، ترکمن(14)، علي آباد(16)، کردکوي(17)، گرگان (19) و گميشان(23)  استان گلستان هستند.
گنبد کاووس(20)
داوطلباني که شهرستان  محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي کلاله(18)، مراوه تپه(22)، گاليکش(24)، مينودشت(21) آزادشهر(11)، راميان (15) و گنبد کاووس(20) استان گلستان هستند.
گيلان(33)
رشت‌(15)
کليه داوطلبان استان گيلان
لرستان(34)
خرم‌آباد(15)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي پلدختر(14)، خرم آباد(15)، دلفان(16)، دوره (20)، رومشکان(21)، سلسله (18) و کوهدشت(19) استان لرستان هستند.
بروجرد(13)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي بروجرد(13)، اليگودرز (12)، ازنا (11) و دورود(17) استان لرستان هستند.
مازندران(35)
ساري(20)
کليه داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي ساري (20)، بهشهر(14)، نکا(24)، گلوگاه (15)، جويبار(17) و مياندرود (29) استان مازندران هستند.
بابل(برادران)(12)
‌کليه داوطلبان مرد که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي آمل(11)، بابل(12)، بابلسر(13)، سوادکوه(21)، سوادکوه شمالي(30)، سيمرغ(31)، فريدونکنار(27)، قايم شهر(22) و محمود آباد(23)
بابلسر (خواهران)(13)
‌کليه داوطلبان زن که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي آمل(11)، بابل(12)، بابلسر(13)، سوادکوه(21)، سوادکوه شمالي(30)، سيمرغ(31)، فريدونکنار(27)، قايم شهر(22) و محمود آباد(23)
چالوس(18)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي تنکابن(16)، نوشهر(26)، عباس آباد(28)، رامسر(19)، نور (25)، چالوس(18) و کلاردشت(32) از استان مازندران هستند.
مرکزي(36)
اراک(11)
کليه داوطلبان استان مرکزي
هرمزگان(37)
بندرعباس‌(13)
‌ کليه داوطلبان استان هرمزگان‌
همدان(38)
‌همدان‌(18)
داوطلباني که شهرستان  محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي اسد آباد(11)، بهار(12)، رزن(14)، فامنين(19)، کبودرآهنگ (15) و همدان(18) از استان همدان هستند.
ملاير(16)
داوطلباني که شهرستان محل اقامت آنان يکي از شهرستان‌هاي ملاير (16)، نهاوند (17) و تويسرکان (13) استان همدان هستند.
يزد(39)
يزد(20)
کليه داوطلبان استان يزد.
البرز(40)
کرج(13)
کليه داوطلبان استان البرز
 

جدول شماره 2 - نام و آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون ورودي دکتري «Ph.D» (نيمه‌متمرکز) سال‌ 1398

نام استان

نام شهرستان

محل رفع نقص کارت

نشاني باجه‌هاي رفع نقص

آذربايجان شرقي

تبريز

دانشگاه تبريز

تبريز: بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبريز، مديريت امور آموزشي

مراغه

دانشگاه مراغه

مراغه: اتوبان اميرکبير، ميدان مادر، شهرک گلشهر، دانشگاه مراغه

مرند

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند

مرند: ميدان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند

آذربايجان غربي

اروميه

دانشگاه اروميه

اروميه: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه اروميه، ستاد مرکزي پرديس دانشگاهي

خوي

دانشگاه آزاد اسلامي خوي

خوي: بلوار آيت اله خويي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي، ساختمان اداري

مهاباد

دانشگاه پيام‌نورمرکزمهاباد                                                                                                                                                                                                                

مهاباد : ابتداي بلوارشهيد شهريکندي، دانشگاه پيام‌نور مرکز مهاباد

مياندوآب

مرکز آموزش عالي شهيدباکري مياندوآب

مياندوآب: بزرگراه ولايت، پل آيت ا... وحيدي، بالاتر ازکوي رابري، نرسيده به ايستگاه راه آهن

اردبيل

اردبيل

دانشگاه محقق اردبيلي

اردبيل: خيابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبيلي، ساختمانسابق اداره کل امور آموزشي

پارس آباد

مؤسسه آموزش عالي غيرانتقاعي

 پارس آباد مغان

پارس آباد:خيابان امام ، پايين تر از مصلي ، مؤسسه آموزش عالي پارس آباد

اصفهان

اصفهان

دانشگاه اصفهان

اصفهان: ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، ساختمان ستادآزمون‌ها

کاشان

دانشگاه کاشان

کاشان: کيلومتر شش بلوار قطب راوندي، دانشگاه کاشان

البرز

کرج

دانشگاه خوارزمي پرديس کرج

کـرج: حصارک، ميدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمي پرديس کرج

ايلام

ايلام‌

دانشگاه ايلام

ايلام: خيابان پژوهش، دانشگاه ايلام، حوزه معاونت آموزشي

بوشهر

بوشهر

دانشگاه خليج فارس بوشهر

بوشهر: خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس بوشهر

تهران

تهران

حوزه خواهران:
دانشگاه خوارزمي پرديس تهران

تهران: خيابان انقلاب، دروازه دولت، خيابان شهيد مفتح، دانشگاه خوارزمي پرديس تهران

حوزه برادران:
دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره

تهران: خيابان انقلاب، ميدان فردوسي، کوچه شاهرود، دانشکده فرهنگ وارتباطات دانشگاه سوره

ري

دانشگاه آزاد اسلامي شهر ري

تهران: بزرگراه خليج فارس، روبروي حرم مطهرحضرت امام خميني(ره)، مجتمع دانشگاهي يادگار امام (ره)

چهارمحال و بختياري

شهر کرد

دانشگاه شهرکرد

شهرکرد: بلواررهبر، دانشگاه شهرکرد، معاونت آموزشي

خراسان جنوبي

بيرجند

دانشگاه بيرجند

بيرجند: ميدان شهدا، خيابان دانشگاه، دانشکده هنر

خراسان رضوي   

مشهد

دانشگاه فردوسي مشهد

مشهد: بلوار وکيل آباد،روبروي پارکملت، درِ شمالي دانشگاه فردوسي مشهد، مديريت آموزشي دانشگاه

تربت حيدريه

دانشگاه تربت حيدريه

تربت حيدريه: کيلومتر 7 جاده (تربت حيدريه ـ مشهد )، بعد از پل هوايي عابرپياده، دانشگاه تربت حيدريه

قوچان

دانشگاه صنعتي قوچان

قوچان : کيلومتر 5 جاده قوچان به مشهد ، دانشگاه صنعتي قوچان

سبزوار

دانشگاه حکيم سبزواري

سبـزوار:توحيدشهر، پرديس دانشگاه حکيم سبزواري، ساختمان معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي

نيشابور

دانشگاه نيشابور

نيشابور: انتهاي بلوارجانبازان، انتهاي بلوار اديب دوم غربي، بلوار نظام‌الملک، دانشگاه نيشابور

خراسان شمالي

بجنورد

دانشگاه بجنورد

بجنـورد: کيلومتر 4 جاده اسفراين، دانشگاه بجنورد

خوزستان

اهواز

دانشگاه شهيدچمران اهواز

اهـواز: بلوارگلستان، جنب پل پنجم، ورودي درِ شمالي دانشگاه شهيد چمران اهواز

بهبهان

دانشگاه صنعتي خاتم‌الانبياء بهبهان

بهبهان:ابتداي جاده بندر ديلم، دانشگاه صنعتي خاتم‌الانبياء، ساختمان دانشکده منابع طبيعي، اتاق آموزش دانشکده

دزفول

دانشگاه صنعتي جندي‌شاپور دزفول

دزفـول: بلوار سرداران شهيد، روبروي پايگاه چهارم شکاري، دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول

زنجان

زنجان

دانشگاه زنجان

زنجـان: کيلومتر 6 جاده تبريز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزي واحد رايانه

سمنان

سمنان

دانشگاه سمنان

سمنان : روبروي پارکسوکان، پرديس شماره يک دانشگاه سمنان، ساختمان انتشارات دانشگاه

شاهرود

دانشگاه صنعتي شاهرود

شاهـرود: ميدان هفتم تير، بلواردانشگاه، پرديس اصلي دانشگاه صنعتي شاهرود، سازمان  مرکزي

سيستان و بلوچستان

زاهدان

دانشگاه سيستان و بلوچستان

زاهدان: خيابان دانشگاه، ورودي زيباشهر،سازمان مرکزي دانشگاه ، دفترمعاونت آموزشي دانشگاه

زابل

دانشگاه زابل

زابـل: کيلومتر2جاده بنجار، پرديس جديد دانشگاه زابل

ايرانشهر

دانشگاه ولايت-ايرانشهر

ايرانشهـر: کيلومتر 4 بزرگ راه شهيد مرادي، دانشگاه ولايت ايرانشهر

چا‌بهار

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

چابهـار: بلوار دانشگاه، دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار، دانشکده علوم دريايي

فارس

شيراز

دانشگاه شيراز

شيـراز: خيابان ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز

فسا

دانشگاه فسا

فسـا: بلوارشهيدمحب، دانشگاهفسا

قزوين

قزوين

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) قزوين

قـزوين: انتهاي بلوار دانشگاه، دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) قزوين

قم

قم‌

دانشگاه قم

قـم: بلوارالغدير، بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم، جنب درب ورودي دانشگاه

کردستان

سنندج

دانشگاه کردستان-سنندج

سننـدج:خيابان پاسداران،خيابان دانشگاه،نرسيده به قراديان، درِ اصلي دانشگاه کردستان، واحدصدور کارت

کرمان

کرمان

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

کـرمان: بلوار جمهوري اسلامي، دانشکده فني و مهندسي دانشگاه شهيد باهنر کرمان

جيرفت

دانشگاه جيرفت

جيـرفت: کيلومتر 8 جاده بندرعباس، دانشگاه جيرفت

رفسنجان

دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان

رفسنـجان: ابتداي بلوار ولايت، پرديس اصلي دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان، اداره کل آموزش،(جنب مرکز بهداشت دانشگاه)

کرمانشاه

کرمانشاه

دانشگاه رازي کرمانشاه

کـرمانشاه: طاق بستان، باغ ابريشم، پرديس دانشگاه رازي، سازمان مرکزي دانشگاه، اداره آموزش

کهکيلويه و بويراحمد

بويراحمد(ياسوج‌)

دانشگاه ياسوج

ياسـوج: ميدان معلم، خيابان دانشجو، دانشگاه ياسوج، ساختمان مديريت آموزشي

گلستان

گرگان

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

گـرگان: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان

گنبد کاووس

دانشگاه گنبد کاووس

گنبدکاووس: خيابان شهيد فلاحي (فرودگاه سابق)، بلوار بصيرت، دانشگاه گنبد کاووس

گيلان

رشت

دانشگاه گيلان-رشت

رشت: بلوار حافظ، خيابان ملت، روبروي شهربازي، پرديس دانشگاه گيلان

لرستان

خرم‌آباد

دانشگاه لرستان

خـرم‌آباد: کيلومتر 5 جاده (خرم آباد - تهران )، دانشگاه لرستان

بروجرد

 دانشگاه‌حضرت‌آيت‌ا... اعظمي بروجردي(ره)- بروجرد

بروجـرد: کيلومتر 3 جاده (بروجرد – خرم آباد)، دانشگاه آيت ا... اعظمي بروجردي (ره)

مازندران

ساري

دانشکده فني امام محمدباقر(ع)

سـاري: خيابان شهيد مطهري (طبرستان)، دانشکده فني امام محمد باقر (ع)

بابل (برادران)

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

بابـل: خيابان شريعتي، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

بابلسر (خواهران)

دانشگاه مازندران- بابلسر

بابلسـر: خيابان پاسدران، دانشگاه مازندران، سازمان مرکزي دانشگاه

چالوس

دانشگاه آزاد اسلامي چالوس

چالـوس: خيابان17شهريور، روبروي مسجد امام حسين (ع)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس، حوزه معاونت آموزشي

مرکزي

اراک

دانشگاه اراک

اراک: ميدان شريعتي، ابتداي بلوار ميرزاي شيرازي، درِ اصلي دانشگاه، روبروي باجه انتظامات

هرمزگان

بندرعباس

دانشگاه هرمزگان

بندرعبـاس: آزاد شهر، بلوار افروز شهابي‌پور، مجتمع آموزشي و پژوهشي بصيرت (گفت و گوي تمدن‌ها)

همدان

‌همدان

دانشگاه بوعلي سينا همدان

همدان: شهرک مدرس، خيابان ابوطالب، جنب دبيرستان، دانشکده علوم انساني

ملاير

دانشگاه ملاير

مـلاير: کيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير

يزد

يزد

دانشگاه يزد

يـزد: صفاييه، بلوار دانشگاه، ورودي دانش

 
 
 براي تهيه فرم معدل و تعداد واحد گذرانده به نسخه pdf مراجعه شود.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 


  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.