پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
دکتر حسين توکلي، مشاور عالي سازمان سنجش،اعلام کرد:

تعداد 1118793 نفر متقاضي شرکت در آزمون سراسري سال 98 شدند

۱۳۹۷/۱۲/۲۷

 گزارش مختصري دربارة تاريخ و نحوه ثبت‌نام براي شرکت در آزمون رشته‌هاي تحصيلي با آزمون دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي سال 1398
1-  ثبت‌نام براي شرکت در آزمون رشته‌هاي تحصيلي با آزمون سال 1398، براي ورود به دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نيمه‌حضوري، مجازي، پرديس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام‌نور، مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، ظرفيت مازاد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و همچنين رشته‌هاي تحصيلي با آزمون دانشگاه آزاد اسلامي، از روز چهارشنبه 24/11/97 (24 بهمن ماه 1397)‌ منحصراً از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده و با در نظر گرفتن مهلت تمديد شده (6 اسفندماه 1397) و مهلت مجدد ثبت‌نام از داوطلباني که به هر دليلي تا 6 اسفند ماه ثبت‌نام ننموده‌ بودند، مجدداً ثبت‌نام از آنان نيز از روز يکشنبه 19/12/97 آغاز شد و در روز چهارشنبه 22/12/97 پايان پذيرفت. لازم به ذکر است که پذيرش در هر يک از کدرشته محل‌هاي تحصيلي با آزمون، بر اساس‌ نمره آزمون سراسري و سوابق تحصيلي، همانند آزمون سراسري سال گذشته انجام خواهد گرفت.
2-  دفترچه راهنماي ثبت‌نام براي شرکت در آزمون، به همراه اطلاعيه تکميلي آن، همزمان با آغاز ثبت‌نام، روي سايت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است.
3-     کليه‌ داوطلبان علاقه‌مند به ثبت‌نام براي شرکت در رشته‌هاي تحصيلي با آزمون سال 1398 ضرورت داشته است که از روز چهارشنبه 24/11/1397 (24 بهمن ماه 1397) با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش کشور و مطالعه دقيق اطلاعيه تکميلي و مفاد دفترچه راهنماي ثبت‌نام، در صورت واجد شرايط بودن، برابر ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط، نسبت به ثبت‌نام براي شرکت در اين آزمون اقدام کنند.
4-  کليه داوطلبان براي ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسري سال 1398 ضرورت داشته است که واجد کليه شرايط عمومي و اختصاصي مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام باشند.
5-     براي شرکت در آزمون سراسري سال 1398، داشتن يکي از مدرک‌هاي تحصيلي:
(1) ديپلم نظام آموزشي 6-3-3 نظري، فني و حرفه‌اي و کار دانش (دانش‌آموزان فعلي نظام آموزشي جديد پايه دوازدهم)؛
(2) ديپلم دوره چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه؛
(3) گواهينامه دوره پيش‌دانشگاهي؛
(4) داشتن مدرک کارداني (فوق ديپلم).
ضمناً:
الف- مدارک تحصيلي بايد تا 31 شهريورماه 1398 دريافت شود.
ب- کساني که با مدرک کارداني (پزشکي و غيرپزشکي) در اين آزمون شرکت مي‌کنند، بايد تعهدات قانوني خود را گذرانده باشند.
ج- کساني که دو مدرک ديپلم دارند، در صورت تمايل، براي اعمال سوابق تحصيلي با ديپلمي که با گروه آزمايشي مورد نظرشان هماهنگي دارد، ثبت‌نام نمايند.
6-      انتخاب گروه آزمايشي:
الف) هر داوطلب، بدون در نظر گرفتن نوع مدرک تحصيلي نظام آموزشي 6-3-3 (نظري، فني و حرفه‌اي و کار دانش) يا ديپلم نظام قديم يا مدرک پيش‌دانشگاهي، مي‌تواند در يکي از گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر يا زبان‌هاي خارجي ثبت‌نام و در آزمون آن شرکت کند.
ب) هر داوطلب، علاوه بر ثبت‌نام در يکي از گروه‌هاي آزمايشي اصلي (علوم رياضي و فني يا علوم تجربي يا علوم انساني)، در صورت تمايل، مي‌تواند در يکي از گروه‌هاي آزمايشي هنر يا زبان‌هاي خارجي يا هردو گروه آزمايشي هنر و زبان‌هاي خارجي نيز ثبت‌نام نموده و در آزمون گروه‌هاي آزمايشي مذکور نيز برحسب مورد شرکت نمايد.
7-     هزينه ثبت‌نام و نحوه پرداخت آن:
1-7- هزينه ثبت‌نام براي شرکت در آزمون سراسري سال 1398 به صورت اينترنتي و با کارت‌هاي اعتباري عضو شبکه بانکي شتاب دريافت مي‌شود.
2-7- هزينه ثبت‌نام در هر گروه آزمايشي مبلغ 275000 ريال (دويست و هفتاد و پنج هزار ريال) است که پس از پرداخت، شماره سريال اعتباري (شماره 12 رقمي) براي داوطلب نمايش داده مي‌شود و داوطلب ضرورت دارد که آن شماره را يادداشت نمايد.
3-7- براي ثبت‌نام در هر يک از گروه‌هاي آزمايشي هنر يا زبان‌هاي خارجي به عنوان گروه‌هاي آزمايشي دوم يا سوم (علاوه بر گروه آزمايشي اصلي) نيز داوطلب بايد مبلغ 275000 ريال به عنوان وجه ثبت‌نام گروه آزمايشي دوم و همچنين 275000 ريال ديگر به عنوان وجه ثبت‌نام گروه آزمايشي سوم بپردازد. بديهي است که پس از پرداخت هزينه ثبت‌نام براي هر گروه آزمايشي، شماره سريال جداگانه‌اي داده خواهد شد.
4-7- کساني که علاقه‌ دارند در زمان انتخاب رشته (پس از اعلام نتيجه اوليه)، از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام‌نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي هم رشته‌هايي را انتخاب نمايند، لازم است که در سيستم خريد کارت اعتباري، مبلغ 138000 ريال (يکصد و سي و هشت هزار ريال) ديگر ‌واريز و شماره سريال (ده رقمي) دريافت نمايند.
5-7- در صورتي که داوطلب علاقه‌مند باشد اخبار آزمون را به صورت پيامک دريافت نمايد، کارت اعتباري به مبلغ 281000 ريال (دويست و هشتاد و يک هزار ريال) شامل هزينه ثبت‌نام در گروه آزمايشي اصلي + هزينه استفاده از خدمات پيامک را انتخاب نمايد.
6-7- در واقع از دو نوع کارت اعتباري، بدون دريافت پيامک و با دريافت پيامک داوطلب، يکي را انتخاب مي‌کند.
8-  براي شرکت در رشته‌هاي تحصيلي با آزمون سال 1398، جمعاً تعداد 1118793 (يک ميليون و يکصد و هجده هزار و هفتصد و نود و سه) داوطلب ثبت‌نام نموده‌اند. آمار داوطلبان ثبت‌نام‌کننده در آزمون سراسري سال 1398 به تفکيک گروه آزمايشي و جنس به شرح جدول شماره 1 است.
جدول شماره 1: آمار داوطلبان ثبت‌نام‌‌کننده در رشته‌هاي تحصيلي با آزمون سال 1398 به تفکيک گروه آزمايشي و جنس
گروه آزمايشي
جمع
زن
مرد
درصد زن
درصدمرد
علوم رياضي و فني
164278
55149
109129
57/33
43/66
علوم تجربي
637094
400046
237048
79/62
21/37
علوم انساني
282151
166510
115641
01/59
99/40
هنر
24769
19529
5240
84/78
16/21
زبان‌هاي خارجي
10501
7520
2981
61/71
39/28
جمع کل
1118793
648754
470039
99/57
01/42
 
9-  آمار ثبت‌نام‌کنندگان در رشته‌هاي تحصيلي با آزمون سال 1398 ، نسبت به آمار داوطلبان ثبت‌نام‌کننده در آزمون سراسري سال 1397، تعداد 64575 نفر بيشتر است.
10-            از تعداد 1118793 (يک ‌ميليون و يکصد و هجده هزار و هفتصد و نود و سه)داوطلب ثبت‌نام‌کننده، تعداد 577231 نفر ديپلم نظام آموزشي 6-3-3 (نظري، فني و حرفه‌اي و کار دانش) و تعداد 541562 نفر داراي ديپلم دوره چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه يا مدرک پيش‌دانشگاهي هستند؛ به عبارت ديگر، با توجه به آمار کل ثبت‌نام‌کنندگان براي شرکت در رشته‌هاي تحصلي با آزمون سال 1398، که 1118793 داوطلب است، و همچنين آمار داوطلبان نظام آموزشي 6-3-3 (نظري، فني و حرفه‌اي و کار دانش)، که تعداد 577231 نفر است، و همچنين آمار داوطلبان دوره چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه و فارغ‌التحصيلان دوره پيش‌دانشگاهي، که جمعاً 541562 نفر است، لذا مي‌توان گفت 59/51 درصد ثبت‌نام‌کنندگان ديپلم نظام آموزشي6-3-3  (نظري، فني و حرفه‌اي و کار دانش) و 41/48 درصد آنان دارندگان ديپلم دوره چهارساله نظام قديم و دارندگان گواهينامه پيش‌دانشگاهي هستند. آمار داوطلبان نظام آموزشي 6-3-3 (نظري، فني و حرفه‌اي و کار دانش) به شرح جدول شماره 2 و آمار داوطلبان داراي مدرک ديپلم دوره چهارساله نظام آموزش متوسطه يا گواهينامه دوره پيش‌دانشگاهي به شرح جدول شماره 3 است.
 
جدول شماره 2: آمار داوطلبان ديپلم نظام آموزشي 6-3-3 (نظري، فني و حرفه‌اي و کار دانش) ثبت‌نام‌کننده براي شرکت در رشته‌هاي تحصيلي با آزمون سال 1398 به تفکيک گروه آزمايشي و جنس
گروه آزمايشي
جمع
زن
مرد
درصد زن
درصدمرد
علوم رياضي و فني
117424
37028
80396
53/31
47/68
علوم تجربي
256946
155555
101391
54/60
46/39
علوم انساني
183255
104886
78369
24/57
76/42
هنر
16825
13873
2952
45/82
55/17
زبان‌هاي خارجي
2781
1857
924
77/66
23/33
جمع کل
577231
313199
264032
26/54
74/45
 
جدول شماره 3: آمار داوطلبان ديپلم دوره چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه و همچنين دارندگان گواهينامه دوره پيش‌دانشگاهي ثبت‌نام‌کننده براي شرکت در رشته‌هاي تحصيلي با آزمون سال 1398 به تفکيک گروه آزمايشي و جنس
گروه آزمايشي
جمع
زن
مرد
درصد زن
درصدمرد
علوم رياضي و فني
46854
18121
28733
68/38
32/61
علوم تجربي
380148
244491
135657
31/64
69/35
علوم انساني
98896
61624
37272
31/62
69/37
هنر
7944
5656
2288
20/71
80/28
زبان‌هاي خارجي
7720
5663
2057
35/73
65/26
جمع کل
541562
335555
206007
96/61
04/38
11-          ضمناً تعداد233928 داوطلب، علاوه بر انتخاب گروه آزمايشي اصلي خود، علاقه‌مندي خود را به شرکت در گروه‌هاي آزمايشي هنر و زبان‌هاي خارجي (تعداد 78896 نفر علاقه‌مندي خود را به ‌شرکت در گروه آزمايشي هنر و تعداد 155032 نفر علاقه‌مندي خود را به شرکت در گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي)، اعلام نموده‌اند.
12-          آمار داوطلبان علاقه‌مند به هريک از گروه‌هاي آزمايشي هنر يا زبان‌هاي خارجي، علاوه بر گروه آزمايشي اصلي انتخابي (يکي از گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني يا علوم تجربي يا علوم انساني) در رشته‌هاي تحصيلي آزمون سال 1398 به شرح جدول شماره 4 است.
جدول شماره 4: آمار داوطلبان علاقه‌مند به هريک از گروه‌هاي آزمايشي هنر يا زبان‌هاي خارجي علاوه بر گروه آزمايشي اصلي انتخابي در آزمون سال 1398
گروه آزمايشي
جمع
زن
مرد
درصد زن
درصدمرد
هنر
78896
53694
25202
06/68
94/31
زبان‌هاي خارجي
155032
99080
55952
91/63
09/36
جمع کل
233928
152774
81154
31/65
69/34
 
13-           با توجه به ‌آمار داوطلبان واقعي 1118793 نفر و تعداد علاقه‌مندان يعني 233928 نفر، براي ‌برگزاري آزمون سراسري سال 1398، تعداد 1352721 کارت ورود به جلسه آزمون صادر و آزمون نيز براي اين تعداد داوطلب برگزار خواهد شد..
آمار صدور کارت (برگزاري آزمون) شرکت در آزمون سراسري سال 1398 (رشته‌هاي تحصيلي با آزمون) به تفکيک گروه آزمايشي و جنس به شرح جدول  شماره  5 است.
جدول شماره 5: آمار صدور کارت (برگزاري آزمون) شرکت در رشته‌هاي تحصيلي، با آزمون سال 1398به تفکيک
گروه آزمايشي و جنس
گروه آزمايشي
جمع
زن
مرد
درصد زن
درصدمرد
علوم رياضي و فني
164278
55149
109129
57/33
43/66
علوم تجربي
637094
400046
237048
79/62
21/37
علوم انساني
282151
166510
115641
01/59
99/40
هنر
103665
73223
30442
63/70
37/29
زبان‌هاي خارجي
165533
106600
58933
40/64
60/35
جمع کل
1352721
801528
551193
25/59
75/40
 
14-          کارت شرکت در آزمون داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شرکت در رشته‌هاي تحصيلي با آزمون سال 1398 از روز دوشنبه 10/4/98 (10 تيرماه 98) روي سايت سازمان سنجش آموزش کشور قرار مي‌گيرد و لذا داوطلبان ضرورت دارد که از روز دوشنبه 10/4/98 (10 تيرماه 98) لغايت 12/4/98 (12 تيرماه 98) با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به دريافت پرينت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنماي مربوط اقدام نمايند. بديهي است براي داوطلباني که متقاضي ثبت‌نام و شرکت در دو يا سه گروه آزمايشي شده‌اند، علاوه بر کارت شرکت در آزمون گروه آزمايشي اصلي، نسبت به صدور کارت‌هاي گروه‌هاي آزمايشي ديگر نيز اقدام خواهد شد.
15-          براساس برنامه زماني پيش‌بيني شده، آزمون سراسري سال 1398 در روزهاي پنج‌شنبه 13/4/1398 (13 تيرماه 98) و جمعه 14/4/98 (14 تيرماه 98) در حوزه‌هاي امتحاني مربوط برگزار خواهد شد.
16-براي داوطلبان آزمون سراسري سال 1398 براساس نوع نظام آموزشي ، دو نوع سؤال متفاوت تهيه مي‌شود و در جلسه آزمون در اختيار داوطلبان ذي‌نفع قرار مي‌‌گيرد.
16-1- براي داوطلبان نظام آموزشي 6-3-3- نظري، فني و حرفه‌اي و کار دانش (دانش‌آموزان فعلي نظام آموزشي جديد پايه دوازدهم) يک نوع سؤال.
16-2- براي داوطلبان نظام آموزشي سالي- واحدي يا ترمي واحدي دارنده گواهينامه دوره پيش‌دانشگاهي و دارندگان ديپلم دوره چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه، يک نوع سؤال ديگر.
17-          پس از قرايت پاسخنامه‌ها و تصحيح اوراق و محاسبه نمرات خام، تراز و کل و ... نتايج اوليه آزمون به صورت کارنامه تنظيم مي‌شود و کارنامه کليه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون، در دهه دوم مردادماه 1398 روي سايت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.
18-          داوطلباني که براساس مندرجات کارنامه، مجاز به انتخاب رشته مي‌شوند، ضرورت دارد که در مهلت اعلام شده و با در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي پذيرش اعلام شده در دفترچه راهنماي انتخاب رشته، رشته‌هاي تحصيلي مورد علاقه خود را به صورت اينترنتي در دهه دوم مردادماه 98 انتخاب کنند.

19-          براساس برنامه زماني پيش‌بيني شده، نتيجه نهايي آزمون سراسري سال 1398 در نيمه دوم شهريورماه 1398 روي سايت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.