پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
اخبار: با موافقت رييس بنياد ملي نخبگان:

جوايز تحصيلي دانشجويان برتر تا ۶۰ درصد افزايش يافت

۱۳۹۸/۰۱/۲۶

معاون آينده‌سازان بنياد ملي نخبگان، از موافقت رييس بنياد ملي نخبگان با افزايش جوايز تحصيلي خبر داد و گفت: جوايز تحصيلي دانشجويان مستعد برتر ۱۰ تا ۶۰ درصد افزايش يافته است.
دکتر حسن سالاريه، با اشاره به ضرورت حمايت بيشتر از اجتماع نخبگاني خاصه مستعدان‌ برتر، گفت: اين بنياد هر ساله به تعدادي از دانشجويان مستعد تحصيلي در مقاطع مختلف تحصيلي، اعتبارهايي را براي تسهيل حرکت و رشد آنان در مسير آموزش، پژوهش، فناوري و فرهنگ اعطا مي‌کند.
وي افزود: هدايت دانشجويان مستعد تحصيلي در زمينه‌هاي تخصصي فعاليت‌هاي علمي خود، پشتيباني از فعاليت نخبگاني دانشجويي در سطح مؤسسه‌هاي کشور، رفع موانع پيشرفت اجتماعات نخبگاني دانشجويي و همچنين طراحي روند رشد تدريجي و پيوسته دانشجويان مستعد تحصيلي در مسير نخبگي، از مهم‌ترين اهداف اعطاي جوايز تحصيلي به دانشجويان مستعد برتر است.
معاون آينده‌سازان بنياد ملي نخبگان، با اشاره به نقش تعيين‌کننده اجتماع نخبگاني در توسعه اقتصادي کشور، خاصه در «رونق توليد» محصولات دانش‌بنيان و تحقق شعار سال، حمايت بيشتر از مستعدان ‌برتر را يکي از اولويت‌هاي بنياد ملي نخبگان در سال جاري دانست و ادامه داد: در سال‌هاي اخير، با توجه به محدويت‌هاي بودجه‌اي، تسهيلات بنياد ملي نخبگان تغيير چنداني نداشت.
وي ادامه داد: اما در سال جاري، با توجه به بالا رفتن هزينه‌هاي تحصيلي و پژوهشي دانشجويان مستعد، جوايز تحصيلي مستعدان ‌برتر با موافقت دکتر سورنا ستاري، رييس بنياد ملي نخبگان، از ۱۰ تا ۶۰ درصد افزايش يافت.
معاون آينده‌سازان بنياد ملي نخبگان تصريح کرد: در همين راستا، اعتبار شرکت در هسته مساله‌محور پژوهشي / فناورانه و راتبه دانشجويي، به ترتيب ۵۰ و ۳۰ درصد براي دانشجويان متاهل افزايش يافته است.
دکتر سالاريه ادامه داد: همچنين «اعتبار شرکت در مجامع علمي خارجي» به 000, ۰۰۰, 60 ريال و «اعتبار استفاده از تسهيلات شبکه آزمايشگاهي» به 000, ۰۰۰, 20 ريال، براي دانشجويان مقاطع کارشناسي‌ارشد و دکتري، رسيد.

معاون آينده‌سازان بنياد ملي نخبگان، با اشاره به رشد قابل‌توجه تسهيلات فرهنگي اعطايي به مستعدان ‌برتر در همه مقاطع، از افزايش هديه ازدواج به ۵۰ ميليون ريال و افزايش ۶۰ درصدي وديعه اجاره مسکن خبر داد. 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.