پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
اخبار: تا 31 فروردين ماه تمديد شد:

فراخوان حمايت از رساله‌هاي دکتري

۱۳۹۸/۰۱/۲۶

صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) اعلام کرده است که با توجه به درخواست‌هاي مکرر دانشجويان مبني بر تمديد زمان فراخوان و بر اساس تصميم کميته سياست‌گذاري حمايت از رساله‌هاي دکتري، مهلت ارسال و تکميل مدارک متقاضيان، تا پايان ساعت کاري روز شنبه مورخ ۳۱ فروردين ماه ۱۳۹۸ تمديد شد.
در اطلاعيه منتشر شده از سوي اين صندوق آمده است: خواهشمند است که متقاضيان دريافت اين حمايت، پس از مطالعه دقيق آيين‌نامه، طرح‌هاي خود را طبق ضوابط مشخص شده ارسال کنند.
تذکر ۱: طرح بايد به نام استاد راهنما در سامانه ثبت شود. دقت شود به طرح‌هايي که از طريق پروفايل استاد ارسال نشود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تذکر ۲: قبل از ارسال تقاضا از طريق پروفايل استاد راهنما، دانشجو موظف است که پروفايلي به نام خود در سامانه ايجاد کند.
ديگر نکات مهم در اين زمينه بدين قرارند:
 از تاريخ دفاع از موضوع رساله دکتري تا تاريخ ثبت‌نام در سامانه، بيش از يک سال نگذشته باشد.
از آغاز دوره تحصيل در مقطع دکتري تا زمان ثبت‌نام، نبايد بيش از ۲/۵ سال تحصيلي گذشته باشد.
استادان راهنما، صرفاً مجاز به ارسال يک طرح رساله دکتري خواهند بود.
طرح‌هايي که به صورت کامل در سامانه بارگذاري شده باشند، بررسي خواهند شد.
در اختيار داشتن شماره طرح (دريافت شده از سامانه صندوق) براي پي‌گيري وضعيت طرح، الزامي است.

بررسي طرح‌هاي ارسال شده، پس از پايان مهلت فراخوان صورت گرفته و نتايج نهايي نيز پس از تصويب در کميته تخصصي صندوق اعلام خواهد شد

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.