پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
9 تا 12 تير روي سايت سازمان سنجش قرار مي‌گيرد:

کارت آزمون سراسري سال 1398

۱۳۹۸/۰۴/۰۳

بدين‌وسيله به اطلاع کليه متقاضياني که‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال 1398 ثبت‌‌نام‌ نموده‌­اند، مي‌رساند که آزمون عمومي و اختصاصي داوطلبان گروه­هاي آزمايشي علوم رياضي و فني و علوم انساني در صبح پنج­شنبه مورخ 13/4/98، داوطلبان گروه آزمايشي هنر در بعد از ظهر پنج­شنبه مورخ 13/4/98، داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در صبح جمعه مورخ 14/4/98 و داوطلبان گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي در بعد از ظهر جمعه مورخ 14/4/98 در 381 شهرستان و بخش مختلف کشور (به شرح جدول شماره 1) برگزار خواهد شد. کارت‌هاي‌ شرکت در آزمون براي‌ کليه‌ داوطلبان‌ آزمون‌ سراسري سال 1398 بر اساس‌ مندرجات‌ بند «الف‌» اين‌ اطلاعيه‌، روي پايگاه اطلاع­رساني سازمان سنجش آموزش کشور قرار مي‌گيرد و داوطلبان پس از پرينت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالي بايد "مطابق بند «ب» اين اطلاعيه" به حوزه­هاي رفع نقص کارت مندرج در جدول شماره 2 مراجعه نمايند.
الف- نحوه‌ و زمان پرينت برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون
کارت‌هاي‌ شرکت در‌ آزمون‌ کليه‌ داوطلبان‌ گروه‌هاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌، علوم انساني‌، هنر و زبان‌هاي خارجي‌ به همراه برگ راهنماي شرکت در آزمون، از روز يکشنبه مورخ 9/4/1398 لغايت روز چهارشنبه مورخ 12/4/98 براي مشاهده و پرينت روي پايگاه اطلاع­رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ لذا کليه‌ متقاضيان شرکت‌ در اين آزمون‌، براي پرينت کارت شرکت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطلاع‌رساني مذکور مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سريال کارت اعتباري ثبت‌نام (12 رقمي) و شماره شناسنامه يا شماره پرونده و کدپي‌گيري ثبت‌نام (16 رقمي) و نام و نام‌خانوادگي، کدملي و سريال شماره شناسنامه، يک نسخه پرينت از برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون خود تهيه نمايند. بديهي است داوطلباني که در دو يا سه گروه آزمايشي متقاضي شده‌اند بايد، علاوه بر پرينت کارت شرکت در آزمون گروه آزمايشي اصلي، برحسب مورد، نسبت به پرينت کارت گروه آزمايشي دوم يا گروه‌هاي آزمايشي دوم و سوم (گروه­هاي آزمايشي هنر و زبان‌هاي خارجي) خود اقدام نمايند. داوطلبان براي پرينت کارت شرکت در آزمون، بايد منحصراً به روش فوق اقدام و بر اساس تاريخ و آدرس تعيين شده روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است که براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون و همچنين اصل کارت ملي يا اصل شناسنامه عکس­دار و ارايه آن، الزامي است؛ لذا کليه داوطلبان بايد براي پرينت کارت شرکت در آزمون اقدام نمايند.
تذکر مهم: چنانچه داوطلبي به دليل در اختيار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره پرونده يا کد پي‌گيري مورد نياز، موفق به پرينت کارت شرکت در آزمون خود نمي‌شود، لازم است که با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و ورود به سيستم پاسخگويي و انتخاب نام آزمون و تعيين موضوع پي‌گيري، نسبت به دريافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، يا کد پي‌گيري ثبت­نام اقدام نمايد و به هيچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه نکند. لازم به ذکر است اين امکان براي داوطلباني فراهم است که در سيستم پاسخگويي داراي عضويت هستند؛ لذا ضرورت دارد داوطلباني که اطلاعات فوق را مفقود نموده‌اند، با عضويت در اين سيستم، نسبت به بازيابي اين اطلاعات اقدام نمايند.
ب- محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون
محل رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون کليه داوطلبان گروه­هاي آزمايشي علوم رياضي و فني‌، علوم انساني‌، علوم‌ تجربي‌، هنر و زبان‌هاي ‌خارجي،‌ بر مبناي‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت فعلي‌ آنان،‌ که‌ در بند 44 تقاضانامه‌ ثبت‌‌نام‌، مشخص‌کرده‌اند به‌ شرح‌ جدول شماره‌ 1 و آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره 2 اين اطلاعيه است.
ج- درصورت مشاهده مغايرت در مندرجات کارت شرکت در آزمون، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند
1- داوطلبان نظام سالي واحدي و ترمي واحدي، که مشمول اعمال سوابق تحصيلي ديپلم (فارغ‌التحصيلان سال 1384 به بعد) يا پيش‌دانشگاهي (فارغ‌التحصيلان سال 1391 به بعد) هستند و همچنين داوطلبان نظام آموزشي جديد (نظام 6،3،3) که ديپلم خود را در سال 1398 اخذ مي‌نمايند و نسبت به مندرجات کارت شرکت در آزمون در بندهاي 1 ،3 ،4، 7 ،13، 16، 17، 22، 23، 24 و 25 شامل نام خانوادگي و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع ديپلم، شماره ملي، کد دانش‌آموزي و منطقه اخذ ديپلم، سال و بخش محل اخذ مدرک پيش‌دانشگاهي، عنوان مدرک پيش‌دانشگاهي، منطقه يا ناحيه اخذ مدرک پيش‌دانشگاهي، کد دانش‌آموزي مقطع پيش‌دانشگاهي مغايرتي مشاهده نمودند، لازم است که براي پي‌گيري موارد مذکور، حداکثر تا تاريخ 16/4/98 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرک تحصيلي خود مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.
تبصره: لازم به توضيح است که سوابق تحصيلي کليه داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي (به خصوص نمرات داوطلبان نظام آموزشي جديد 6،3،3) مجدداً از تاريخ 20/4/98 براي مشاهده روي سايت اين سازمان قرار خواهد گرفت؛ لذا داوطلبان لازم است که در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در سوابق تحصيلي خود، تا تاريخ 23/4/98 براي پي‌گيري و اصلاح مغايرت به مناطق آموزش و پرورش محل تحصيل خود مراجعه نمايند.
2- داوطلباني که مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 3، 4، 7، 13، 14، 15، 18، 19، 20، 21 ، 22 ، 23 ، 24 و 27 شامل نام خانوادگي و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع ديپلم، شماره ملي، سري و سريال شناسنامه، محل تولد، سهميه، معدل کتبي نهايي ديپلم، محل اخذ مدرک ماقبل ديپلم، محل اخذ مدرک ديپلم، عنوان مدرک پيش‌دانشگاهي، منطقه يا ناحيه اخذ پيش‌دانشگاهي و وضعيت تحصيلي و اشتغال مغايرتي مشاهده نمودند، لازم است که براي اصلاح مورد يا موارد مذکور، حداکثر تا تاريخ 14/4/98 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش (قسمت ويرايش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در اين سايت، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.
 3- داوطلبان، در صورتي که مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 2، 6، 8، 9 ، 10 و 11 (جنس، دين، زبان خارجي امتحاني، معلوليت، بهيار و نظام آموزشي) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، ضروري است که از روز سه‌شنبه 11/4/98 لغايت روز چهارشنبه 12/4/98 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 با همراه داشتن کارت شناسايي معتبر (کارت ملي يا شناسنامه عکس­دار) شخصاَ به نماينده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 همين اين اطلاعيه مراجعه نمايند.
4- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب، داراي اشکالاتي از جمله؛ فاقد مُهر عکس، واضح نبودن عکس، درج عکسي بجز عکس داوطلب (اشتباه عکس) و ... است، ضروري است که از روز سه‌شنبه 11/4/98 الي روز چهارشنبه 12/4/98 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 با همراه داشتن دو قطعه عکس 4×3، کارت ملي يا شناسنامه عکسدار، شخصاَ به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوط بر اساس جدول شماره 2 مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
تبصره: در صورتي که در اين خصوص کارت داوطلب داراي اشکال است و تا روز قبل از آزمون نسبت به رفع آن اقدام ننمايد، مطابق مقررات مربوط به تخلف و تقلب با وي رفتار خواهد شد.
5- چنانچه سهميه درخواستي داوطلبي غير از سهميه مناطق بوده و در بند 18 کارت شرکت در آزمون سهميه مناطق درج گرديده است، لازم است که به ترتيب ذيل عمل نمايد:
5-1-کليه داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه‌هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران، رزمندگان ستاد کل نيروهاي مسلح، وزارت جهاد کشاورزي و رزمنده داوطلب بسيجي و همچنين همسر و فرزندان آنان براي اعلام مغايرت و تکميل اطلاعات مربوط به سهميه، حداکثر تا تاريخ 14/4/98 منحصراً به قسمت ويرايش اطلاعات در سايت اين سازمان مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در اين سايت، نسبت به اصلاح و تکميل موارد اقدام نمايند تا درصورت تاييد سهميه از سوي ارگان مربوط، سهميه براي آنها اعمال گردد؛ در غير اين صورت، با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچ‌گونه اعتراضي در اين زمينه، قابل قبول نيست.
5-2- داوطلباني که در مرحله اول ثبت نام متقاضي استفاده از سهميه بوده‌اند، ولي سهميه آنان به هر دليل از طرف ارگان ذي‌ربط مورد تاييد قرار نگرفته است، براي اطمينان بيشتر و بررسي وضعيت عدم تاييد سهميه خود (بعد از ويرايش) به ارگان‌هاي ذي‌ربط نيز مراجعه نمايند؛ در غير اين صورت، با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچ‌گونه اعتراضي در اين زمينه، قابل قبول نيست.
6- چنانچه شماره داوطلب مندرج روي کارت شرکت در آزمون، چه به صورت عددي يا به صورت حروف ناخوانا مي‌باشد، ضروري است که وي از روز سه‌شنبه 11/4/98 الي روز چهارشنبه 12/4/98 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 شخصاَ به نماينده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط بر اساس جدول شماره 2 اين اطلاعيه مراجعه نمايد و موضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
7- داوطلبان گروه آزمايشي هنر، در صورت علاقه‌مندي به رشته­هاي ذيل، به منظور شرکت در آزمون عملي بايد نسبت به انتخاب حداکثر دو مجموعه از رشته‌هاي تحصيلي جدول ذيل (موارد 2 الي 14) و منحصراً به صورت اينترنتي از تاريخ 9/4/1398 (و همزمان با پرينت کارت) تا 18/4/98 از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org اقدام نمايند. با توجه به اينکه پذيرش دانشجو در رشته‌هاي تحصيلي مورد نظر در آزمون سراسري سال 1398 به صورت متمرکز و با شرايط خاص صورت مي‌پذيرد داوطلباني که اقدام به انتخاب يک/1 مجموعه از مجموعه رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر براي شرکت در آزمون عملي اقدام مي‌نمايند، بايد نسبت به پرداخت مبلغ 000/500 (پانصد هزار) ريال بابت هزينه آزمون عملي به صورت اينترنتي با استفاده از کارت‌هاي بانکي عضو شبکه شتاب، از تاريخ فوق با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني فوق‌الذکر اقدام نمايند. داوطلبان، در صورتي که متقاضي و علاقه مند به شرکت در آزمون عملي دو/2 مجموعه از مجموعه­هاي گروه آزمايشي هنر هستند، بايد نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/1 (يک ميليون) ريال به صورت اينترنتي اقدام نمايند. بديهي است که عدم پرداخت هزينه آزمون رشته‌هاي تحصيلي عملي در تاريخ تعيين شده، به منزله عدم امکان پذيرش آنان در اين رشته‌ها خواهد بود. آزمون عملي براي کليه رشته‌هاي مندرج در جدول ذيل، در 17 و 18 مردادماه 98 برگزار خواهد شد و داوطلبان لازم است که براي اطلاع از جزييات برگزاري آزمون عملي، زمان پرينت کارت ورود به جلسه و آدرس محل برگزاري آزمون رشته‌هاي مندرج در جدول ذيل (بجز رشته علوم ورزشي) به اطلاعيه‌اي که در تاريخ 8/5/98 در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار مي‌گيرد، مراجعه نمايند.
8- داوطلبان هر يک از گروه­هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني، در صورت علاقه ­مندي به رشته علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني (مورد 1 جدول ذيل)، بايد نسبت به انتخاب مورد مربوط (منحصراً به صورت اينترنتي) همزمان با پرينت کارت از تاريخ 9/4/1398 تا 18/4/98 از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org اقدام نمايند و با توجه به اينکه پذيرش دانشجو در اين رشته در آزمون سراسري سال 1398 به صورت متمرکز با شرايط خاص صورت مي­پذيرد، داوطلباني که نسبت به انتخاب مورد مربوط اقدام نموده­اند، بايد نسبت به پرداخت مبلغ 000/310 (سيصد و ده هزار) ريال به صورت اينترنتي با استفاده از کارت‌هاي بانکي عضو شتاب اقدام نمايند. ضمناً آزمون عملي رشته مذکور، در روزهاي 3 و 4 مرداد ماه 98 برگزار خواهد شد. داوطلبان لازم است که براي اطلاع از جزييات برگزاري آزمون عملي، زمان دريافت کارت و آدرس محل برگزاري آزمون رشته علوم ورزشي، به اطلاعيه‌اي که در تاريخ 26/4/98 در پايگاه اطلاع رساني اين سازمان قرار مي‌گيرد، مراجعه نمايند.
مورد
عنوان رشته‌ها
1
علوم ورزشي - آموزش تربيت بدني
2
نقاشي (ارتباط تصويري)، آموزش ارتباط تصويري ـ هنرهاي تجسمي ـ طراحي پارچه و لباس
3
طراحي صنعتي
4
ادبيات نمايشي
5
مجسمه‌سازي
6
موسيقي ايراني
7
موسيقي جهاني
8
موسيقي نظامي
9
کتابت و نگارگري
10
آهنگسازي
11
بازيگري ـ کارگرداني
12
طراحي صحنه
13
نمايش عروسکي
14
عکاسي
9- آن دسته از داوطلباني که در زمان ثبت­ نام آزمون، موفق به اعمال بند مؤسسات غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور نشده­­ اند، مي­توانند در مرحله انتخاب رشته نسبت به اعمال بند فوق اقدام نمايند.
10- به اطلاع داوطلبان علاقه­مند به رشته­ هاي تحصيلي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه­ هاي تربيت دبير شهيد رجايي و پرديس ­هاي دانشگاه فرهنگيان مي‌رساند که توضيحات لازم درخصوص نحوه اعلام علاقه ­مندي از داوطلبان براي پذيرش در اين دانشگاه‌ها، در مرحله انتخاب رشته اطلاع‌رساني خواهد شد.
11- آن دسته از داوطلبان علاقه‌مند به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي مراکز و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي که پذيرش در آنها براساس آزمون صورت مي‌پذيرد، بايد ضمن شرکت در آزمون، پس از اعلام نتيجه اوليه آزمون سراسري و دريافت کارنامه، براي انتخاب رشته به سايت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي مراجعه نمايند.
د- تذکرهاي‌ مهم‌
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملي يا اصل شناسنامه عکس­دار، الزامي است.
2- درِ حوزه ­­هاي امتحاني صبح­ ها راس‌ ساعت‌ 7:00 (هفت) صبح و بعد از ظهرها راس ساعت 14:30 (دو و نيم بعد از ظهر) بسته خواهد شد و فرآيند برگزاري آزمون، صبح­ ها راس‌ ساعت‌ 7:30 (هفت و سي دقيقه) و بعد از ظهرها راس ساعت 15:00 (سه بعد از ظهر) آغاز مي­گردد؛ لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ حوزه­ هاي امتحاني ممانعت به عمل خواهد آمد.
3- هر داوطلب، براي حضور در جلسه آزمون، علاوه بر پرينت کارت شرکت در آزمون گروه آزمايشي مربوط‌، لازم است که اصل کارت ملي يا اصل شناسنامه عکس­دار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاک کن و يک سنجاق يا سوزن به همراه داشته‌ باشد.
4- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي، از جمله کيف دستي، ساک دستي، وسايل محاسباتي و هر گونه وسايل ارتباط الکترونيکي و دستگاه حافظه دار (از قبيل پيجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوري، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و ...)، جزوه، کتاب، ماشين حساب، هرگونه نُت يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اکيداً خودداري نمايند. در صورت همراه داشتن وسايل ذکر شده و تحويل آنها به هنگام ورود به محل حوزه، حوزه برگزاري، هيچ گونه مسؤوليتي براي مفقود شدن يا آسيب ديدن وسايل مذکور، نخواهد داشت.
تذکر بسيار مهم: همراه داشتن هرگونه وسايل ارتباط الکترونيکي و دستگاه حافظه‌دار (از قبيل پيجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوري، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و ...)، در جلسه آزمون، حتي درحالت خاموش، علاوه بر اينکه موجب محروميت از گزينش در آزمون مي‌شود، به عنوان تقلب و تخلف نيز تلقي شده و با داوطلبان ذي‌ربط، براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري که بخشي از آن در بند «و» آمده است، رفتار خواهد شد.
5- براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شرکت در آزمون گروه‌هاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ انساني، علوم‌ تجربي و زبان‌هاي خارجي،‌ که علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شرکت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ هنر با گذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ 39 تقاضانامه‌ اعلام‌ داشته‌اند، کارت‌ شرکت در آزمون‌ گروه هنر نيز جداگانه‌ صادر گرديده‌ است‌. اين‌ دسته ‌از داوطلبان،‌ لازم‌ است‌ که پرينت کارت‌ شرکت در آزمون گروه‌ هنر را نيز، علاوه‌ بر پرينت کارت‌ شرکت در آزمون ‌گروه آزمايشي‌ مربوط‌، از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور دريافت ‌کنند؛ به عبارت ديگر، براي‌ اين‌ قبيل‌ داوطلبان،‌ دو کارت‌ شرکت در آزمون‌ صادر شده‌ است‌ که‌ لازم‌ است‌ پرينت هر دو کارت‌ شرکت در آزمون را از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور ‌دريافت‌ نمايند.
6- براي‌ آن دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شرکت در آزمون گروه‌هاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ انساني‌، علوم‌ تجربي و هنر، که علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شرکت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ زبان‌هاي‌ خارجي‌ نيز با گذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ 40 تقاضانامه‌ مشخص‌ کرده‌اند، کارت‌ شرکت در آزمون گروه زبان‌هاي‌ خارجي‌ نيز صادر گرديده‌ است‌. اين‌ دسته‌ از داوطلبان‌، لازم‌ است‌ که پرينت کارت‌ شرکت در آزمون گروه‌ آزمايشي‌ زبان‌هاي‌ خارجي‌ را نيز، علاوه‌ بر کارت‌ گروه‌ آزمايشي‌ مربوط‌، از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور دريافت‌ کنند؛ به‌ عبارت ديگر، براي‌ اين‌ قبيل‌ از داوطلبان‌، دو کارت‌ شرکت در آزمون صادر شده‌ است‌ که‌ لازم است‌ پرينت هر دو کارت‌ شرکت در آزمون را از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور دريافت‌ نمايند.
7- براي‌ آن دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شرکت در آزمون گروه‌هاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌ و علوم‌ انساني،‌ که علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شرکت‌ در گروه‌ هنر و همچنين‌ گروه‌ زبان‌هاي‌ خارجي‌ با علامتگذاري‌ در رديف‌هاي‌ 39 و 40 تقاضانامه‌ مشخص‌ کرده‌اند، سه‌ کارت‌ شرکت در آزمون (يک‌ کارت‌ مربوط‌ به‌ گروه‌ آزمايشي‌ اصلي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني يا علوم‌ تجربي‌ يا علوم‌ انساني‌ و دو کارت‌ ديگر به‌ ترتيب‌ براي‌ گروه‌ هنر و زبان‌هاي‌ خارجي‌) صادر شده‌ است‌. اين‌ قبيل‌ از داوطلبان‌، بايد پرينت هر سه‌ کارت‌ شرکت در آزمون را از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور دريافت‌ دارند.
8- داوطلبان شاغل در شغل بهياري، که داراي ديپلم بهياري بوده و در آزمون سراسري سال 1398 در گروه آزمايشي علوم تجربي ثبت‌نام نموده‌اند، علاوه بر پاسخگويي به دروس عمومي و اختصاصي گروه آزمايشي مربوط، بايد به دروس اختصاصي بهياري نيز که در دفترچه شماره 3 درج گرديده، پاسخ دهند. براي اين قبيل داوطلبان، روي کارت شرکت در آزمون در قسمت بهياري، کلمه «بلي» مشخص شده است.
9- داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني،‌ که داراي ديپلم علوم و معارف اسلامي و عنوان‌ گواهينامه‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ آنان‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامي‌ (کد 18) هستند، با توجه‌ به‌ ضوابط‌، لازم‌ است که‌ علاوه‌ بر دروس‌ اختصاصي‌ گروه‌ مذکور، درس ‌اصول، عقايد و فقه‌ را نيز امتحان‌ دهند؛ لذا به اين داوطلبان توصيه‌ مي‌شود که‌ به‌ مندرجات‌ برگ راهنما، که‌ به همراه‌ کارت‌ شرکت در آزمون از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش کشور قابل دريافت‌ و پرينت است، توجه‌ نمايند. وضعيت‌ چنين‌ داوطلباني،‌ که‌ با توجه‌ به‌ ضوابط‌ (از لحاظ‌ نوع‌ گواهينامه‌ ديپلم و دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌)، لازم ‌است‌ درس‌ اصول‌، عقايد و فقه‌ را امتحان‌ دهند، دقيقاً در برگ راهنماي‌ شرکت‌ در آزمون‌ مشخص‌ شده‌ است‌.
تبصره: به داوطلبان داراي ديپلم علوم و معارف اسلامي نظام جديد آموزشي 3-3-6 در گروه آزمايشي علوم انساني دفترچه شماره 3 (اصول عقايد) تحويل نخواهد شد و اين دسته از داوطلبان منحصراً بايد به سؤالات دفترچه اختصاصي (دفترچه شماره 2) ويژه داوطلبان ديپلم علوم و معارف اسلامي نظام آموزشي 3-3-6 که به آنها تحويل مي‌شود، پاسخ دهند.
10- براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ که‌ يکي‌ از بندهاي‌ 1يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 رديف‌ 29 (بند معلوليت) تقاضانامه‌ ثبت‌‌نام‌ را علامتگذاري‌ نموده‌ و پس از استعلام از سازمان بهزيستي معلوليت آنان مورد تاييد قرار گرفته است، در مقابل‌ عنوان‌ معلوليت‌ در کارت‌ شرکت در آزمون، نوع‌ معلوليت‌ درج‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ داوطلبي‌ يکي‌ از بندهاي‌ مذکور را علامتگذاري‌ نموده ليکن معلوليت ايشان مورد تاييد قرار نگرفته، بند معلوليت وي حذف گرديده است؛ لذا لازم‌ است که وي‌ در يکي از روزهاي سه‌شنبه مورخ 11/4/98 يا چهارشنبه مورخ 12/4/98 (روزهاي قبل از آزمون) با به همراه داشتن گواهي معلوليت مراتب‌ را سريعاً به‌ نماينده ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور مستقر در باجه رفع‌ نقص‌ بر اساس جدول شماره 2 اطلاع‌ دهد تا قبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌ وضعيت‌ وي‌ مشخص‌ گردد.
11- داوطلبان‌ مشمول‌ هر يک‌ از بندهاي 3 و 4 مندرج در بند (ج) و همچنين بند 10 مندرج در بند (د) فوق، لازم‌ است که قبل‌ از برگزاري‌ آزمون،‌ با مراجعه به باجه رفع نقص براساس جدول شماره 2 اطلاعيه، وضعيت‌ خود را مشخص‌کرده ‌باشند. بديهي‌ است‌ که در حين‌ اجراي‌ آزمون‌ و بعد از آن‌ اقدامي‌ در اين زمينه انجام‌ نخواهد شد.
12- داوطلبان آزمون سراسري سال 1398 با توجه به دارا بودن آخرين مدرک تحصيلي بايد داراي يکي از شرايط باشند:
12-1- دانش آموز نظام جديد آموزشي 3-3-6 (پايه دوازدهم) که تا پايان شهريور ماه (31/6/98) موفق به اخذ ديپلم مي‌شوند.
12-2- داراي گواهي‌نامه پيش دانشگاهي (به تاريخ فارغ‌التحصيلي حداکثر تا 31/6/98).
12-3- داراي ديپلم چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه.
12-4- داراي مدرک کارداني يا بالاتر (به تاريخ فارغ‌التحصيلي حداکثر تا 31/6/98).
کليه داوطلباني که موفق به اخذ يکي مدارک فوق تا تاريخ 31/6/98 نشوند، در صورت‌ شرکت و قبولي در آزمون‌، نسبت به لغو قبولي آنان اقدام خواهد شد.
تبصره: در صورت قبولي داوطلب در رشته‌هايي که پذيرش آنها از نيمسال دوم سال تحصيلي 98-99 آغاز مي‌گردد، به شرط دريافت مدارک تحصيلي فوق تا تاريخ 30/11/98، ثبت‌نام و ادامه تحصيل وي در رشته قبولي بلامانع خواهد بود.
13- با توجه به اينکه سازمان سنجش آموزش کشور براي بهبود و ارتقاء کيفي حوزه­هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطلاعات براي ارزيابي حوزه­ها دارد، خواهشمند است که نسبت به تکميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در آزمون سراسري سال 1398 از تاريخ 14/4/98 لغايت 20/4/98 به صورت اينترنتي از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان اقدام کنيد.
ه‍- نکاتي مهم در خصوص دفترچه‌هاي سؤال گروه‌هاي آزمايشي پنج‌گانه و شخصي‌سازي آنها:
1- در آزمون سراسري سال 1398 به هر داوطلب در کليه گروه‌هاي آزمايشي، يک پاسخنامه و دو دفترچه سؤال (آزمون عمومي «دفترچه شماره 1» و آزمون اختصاصي «دفترچه شماره 2») در قالب دو بسته نايلوني داده مي‌شود. اين بسته‌ها شخصي سازي شده و مشخصات داوطلبان روي پاسخنامه و جلد دفترچه سؤالات درج گرديده است.
2- داوطلبان شاغل در شغل بهياري، که داراي ديپلم بهياري هستند، در گروه آزمايشي علوم تجربي، علاوه بر پاسخگويي به سؤالات دفترچه عمومي (دفترچه شماره 1) و اختصاصي (دفترچه شماره 2)، بايد به سؤالات دفترچه اختصاصي شماره 3 نيز پاسخ دهند.
3- داوطلبان داراي مدرک ديپلم و پيش‌دانشگاهي علوم و معارف اسلامي در گروه آزمايشي علوم انساني، علاوه بر پاسخگويي به سؤالات دفترچه‌ عمومي (دفترچه شماره 1) و اختصاصي (دفترچه شماره 2) مي‌بايست به سؤالات دفترچه اختصاصي شماره 3 (درس اصول و عقايد فقه) نيز پاسخ دهند.
تبصره: به داوطلبان داراي ديپلم علوم و معارف اسلامي نظام جديد آموزشي 3-3-6 در گروه آزمايشي علوم انساني، دفترچه شماره 3 (اصول عقايد) تحويل نخواهد شد و اين دسته از داوطلبان منحصراً بايد به سؤالات دفترچه اختصاصي (دفترچه شماره 2)، که ويژه داوطلبان ديپلم علوم و معارف اسلامي نظام آموزشي 3-3-6 به آنها تحويل مي‌شود، پاسخ دهند.
4- داوطلبان در کليه گروه‌هاي آزمايشي مي‌بايست پاسخ سؤالات دفترچه‌هاي عمومي و اختصاصي را در همان يک برگ پاسخنامه تحويل شده علامتگذاري نمايند.
و- مواردي از قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري
ماده 5 - تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف - ارتکاب هر گونه عملي که موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الکترونيکي و دستگاه‌هاي حافظه‌دار.
ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل:
1 - ارايه مدرک يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شرکت در آزمون.
2 - تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندرکاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.
3 - ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شرکت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
ج - استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الکترونيکي و دستگاه‌هاي حافظه‌دار.
د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤالات.
ه‍- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غيرمجاز از آنها.
و - هرگونه تغيير غيرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشاي سؤالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شرکت يا معاونت در اين امر، قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.
ح - خريد يا فروش سؤالات آزمون يا پاسخ آنها يا شرکت يا معاونت در اين امر، قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينکه سؤالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.
ماده 6- هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حکم به مجازات‌هاي زير را درباره متخلفان دارند:
الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار کتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذي‌ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
ب - در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شرکت در آزمون از يک تا ده سال بعد.
تبصره - آراء هيات‌هاي بدوي، جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون، قابل تجديد نظر خواهي در هيات تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌هاست.
ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيات‌هاي رسيدگي، متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يک ميليارد (1.000.000.000) ريال يا حبس از يک تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاکم دادگستري معرفي مي‌نمايند.
ماده 8- ارتکاب هر يک از اعمال موضوع ماده (5)، چنانچه در قالب عضويت در يک گروه يا شبکه باشد، موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشکيل دهنده و سرکرده گروه يا شبکه به حداکثر مجازات محکوم مي‌گردد. مجازات هر يک از اعضاء، که در ارتکاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده براي مرتکب است.
ماده 9- رسيدگي در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيات‌هاي انتظامي اعضاي هيات علمي يا کميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتکب، علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون، به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محکوم مي‌گردد.
ماده 10- در صورت محکوميت قطعي فردي به يکي از مجازات‌هاي مندرج در اين قانون، به استثناء مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد؛ در اين صورت، مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرک به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده 11 - چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اکتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرت‌هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اکتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تاييد هيات‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يک يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هيات بدوي مي‌باشد.
ماده 12 - هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي، که براي افزايش آمادگي داوطلبان شرکت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌کند، چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد، مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسؤول آنها، علاوه بر محروميت دايمي از تاسيس و اداره اين گونه مراکز، به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محکوم مي‌شوند، و چنانچه مؤسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مديران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (6) است.
تبصره - در مورد آموزشگاه‌هايي که فاقد مجوز باشند، علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذي‌ربط، مدعي‌العموم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پي‌گيري تخلفات آنان اقدام نمايد.
ز – اصلاحيه دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون سراسري سال 1398
 
پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسري سال1398 براي پذيرش در رشته‌هاي تحصيلي با آزمون مورخ 24/11/97، به اطلاع داوطلبان مي‌رساند که بر اساس اعلام رسمي سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، داوطلبان مرد براي ثبت‌نام و شرکت در آزمون فوق‌الذکر لازم است که هنگام پذيرش در دانشگاه ( قبول قطعي و ثبت‌نام) يکي از شرايط مندرج در صفحات 20 و 21 دفترچه مذکور را داشته باشند. ضمناً کد 3 مقررات وظيفه عمومي مندرج در دفترچه مذکور به اين صورت اصلاح مي‌گردد: «کد 3) مشمولان داراي برگ معافيت موقت هولوگرام دار بدون غيبت (پزشکي و کفالت) در مدت اعتبار آن. در صورت قبولي اين افراد بايد مجوز لازم براي ثبت‌نام در دانشگاه را از معاونت وظيفه عمومي محل استقرار دانشگاه اخذ نمايند. ضمناً چنانچه مدت اعتبار معافيت موقت به اتمام برسد، دانشجو شرايط ادامه تحصيل را ندارد، مگر در صورت داشتن ساير شرايط که بايد نسبت به اخذ اصل معافيت تحصيلي اقدام نمايند.»
ح - نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش و کشور
با نزديک شدن به ايام برگزاري آزمون سراسري سال 1398 مشاهده مي‌شود که برخي از افراد و مؤسسات سودجود و کلاه‌بردار با انجام تبليغات در فضاهاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي و باادعاي واهي دسترسي به سؤالات آزمون سراسري، اقدام به اخاذي و کلاه‌برداري مي نمايند. از داوطلبان درخواست مي‌شود که در نهايت هوشياري و مراقبت از گرفتار شدن در دام اين شيادان، هرگونه خبر مشکوک در اين زمينه را از طريق شماره تلفن‌هاي: 36182152-026 و 36182151-026 و آدرس الکترونيکي: hefazatazmon@sanjesh.org به ستاد خبري اداره کل حراست سازمان سنجش آموزش کشور اعلام نمايند.
به کليه داوطلبان عزيز اعلام مي­دارد که اين سازمان، هيچ‌گونه فعاليتي در کانال‌هاي اطلاع‌رساني (تلگرام، اينستاگرام و ...) ندارد و داوطلبان محترم، به منظور کسب اطلاعات لازم و دسترسي به اطلاعيه­هاي صادره مي­توانند از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان، نشريه پيک­سنجش يا کانال‌هاي اطلاع­ رساني داخلي سروش، آي‌گپ، گپ، بله و ايتا، به آدرس‌هاي مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اقدام نمايند.
در خاتمه‌ اضافه‌ مي‌نمايد که‌ واحد پاسخگويي‌ غير حضوري‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1398 براي‌ کليه‌ داوطلبان،‌ همه‌ روزه‌ به غير از ايام تعطيل و در وقت اداري، آماده‌ پاسخگويي‌ به‌ سؤالات‌ است؛ لذا داوطلبان‌ در صورت‌ نياز مي‌توانند سؤالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org  يا با شماره‌ تلفن: 42163 021 به‌ طور مستقيم‌ (واحد پاسخگويي‌ غير حضوري ‌آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1398 با روابط‌ عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور) در ميان بگذارند.
 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

براي دريافت آدرس حوزهها به نسخه pdf يا سايت سازمان سنجش مراجعه شود. 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.