شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

جداول رشته‌ها و مواد امتحاني آزمون ورودي دوره‌هاي دکتري (Ph.D) سال 1399

۱۳۹۸/۰۵/۱۴

بدين­وسيله به اطلاع کلية متقاضيان ثبت ­نام و شرکت در آزمون ورودي دوره دکتري (Ph.D) سال 1399 مي‌رساند که پذيرش دانشجو در سال 1399 بر اساس قانون "سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي" مصوب 18 اسفند 94 مجلس شوراي اسلامي و آيين­ نامة اجرايي مربوط و مصوبات "شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي" به ­شرح ذيل انجام خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد که متقاضيان ورود به دورة دکتري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي در رشته‌هاي مصوب دفتر گسترش آموزش عالي، در آزمون ورودي دوره‌هاي دکتري (Ph.D) ثبت‌نام و شرکت نمايند. لازم به ذکر است که پذيرش بر اساس قانون مذکور و مطابق اين اطلاعيه و شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي پذيرش آزمون مذکور (که در زمان ثبت­ نام متعاقباً از سوي اين سازمان منتشر مي‌شود)، صورت خواهد گرفت.
بر اساس قانون فوق، سنجش و پذيرش دانشجو در مقطع دکتري (Ph.D) بر حسب هر يک از شيوه‌هاي «آموزشي ـ پژوهشي» و «پژوهش محور» به شرح زير انجام مي‌شود:
1-دکتري آموزشي ـ پژوهشي:سنجش و پذيرش براي ورود به دورة دکتري آموزشي ـ پژوهشي بر اساس معيارهاي زير صورت مي‌گيرد:
1-1-آزمون متمرکز (50 درصد).
1-2-سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري (20 درصد).
1-3-مصاحبه علمي و سنجش عملي (30 درصد).
2- دکتري پژوهش محور:سنجش و پذيرش براي دورة دکتري ناپيوسته پژوهش محور، بر اساس معيارهاي زير صورت مي‌گيرد:
1-2- آزمون متمرکز (30 درصد).
2-2- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري (20 درصد).
2-3- مصاحبه علمي و بخش عملي (30 درصد).
2-4- تهية طرح‌واره (20 درصد).
اجراي مرحلة اول (آزمون متمرکز) از سوي سازمان سنجش آموزش کشور، و امتياز مربوط به سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري، و مصاحبه علمي از سوي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي پذيرنده دانشجو انجام خواهد شد.
3- براساس مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي مواد آزمون متمرکز دکتري (Ph.D)  سال 1399 به شرح زير خواهد بود:
3-1- آزمون زبان با ضريب (1).
3-2- آزمون استعداد تحصيلي با ضريب (1).
3-3- آزمون دروس تخصصي در سطح کارشناسي يا کارشناسي­ارشد با ضريب (4).
سنجش و پذيرش براي تمام دوره‌ها شامل: روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پژوهش­ محور، پرديس‌هاي خودگردان، پيام‌نور، مؤسسات غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد اسلامي، بر اساس قانون فوق صورت خواهد گرفت.
4- ساير شرايط و ضوابط
4-1- تمامي دانشجويان و فارغ­ التحصيلان مقطع کارشناسي­ارشد و دکتري حرفه‌اي مي‌توانند، در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي، که در دفترچه راهنما درج خواهد شد، در اين آزمون ورودي ثبت‌نام و شرکت نمايند.
4-2- دارندگان مدرک معادل دوره کارشناسي ­ارشد، در صورتي که مشمول آيين­نامه شمارة 77633/2 مورخ 28 مرداد 92 که از سوي معاون آموزشي وزارت متبوع ابلاغ شده است، باشند، مي‌توانند در اين آزمون شرکت کنند.
4-3- مؤسسات، براي پذيرش دانشجو در مهر ماه، از داوطلباني مي‌توانند پذيرش به عمل آورند که حداکثر تا سي و يکم شهريور ماه همان سال (1399) فارغ­ التحصيل شوند.
4-4- پذيرفته شدگان قطعي (نهايي) روزانه سال 1398، چه در دانشگاه محل قبولي ثبت‌نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت در آزمون سال 1399 را نداشته و يک سال محروم از آزمون خواهند شد.
4-5- ساير شرايط و ضوابط، در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودي دکتري نيمه­ متمرکز سال 1399 درج خواهد شد.
ضمناً داوطلبان آزمون دکتري مي‌توانند براي اطلاع از جداول رشته‌ها و مواد امتحاني آزمون ورودي دوره‌هاي دکتري (Ph.D) 1399 به سايت سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه کنند.
 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.