شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
تا پنجشنبه 24 مرداد ادامه دارد:

انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398

۱۳۹۸/۰۵/۲۲

 اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري سال 1398، تاريخ قراردادن دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) روي سايت  اين سازمان و همچنين زمان و نحوه تکميل فرم انتخاب رشته‌هاي تحصيلي اينترنتي براي داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي در آزمون سراسري سال 1398 
ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسري سال 1398، بدين وسيله به اطلاع کليه داوطلبان آزمون مذکور مي‌رساند که نتيجه اوليه اين آزمون، به صورت کارنامه تهيه و روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به آدرس: www.sanjesh.org قرار گرفته است. هر يک از داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسري سال 1398، مي‌توانند به منظور اطلاع از نتيجه آزمون خود و مشاهده کارنامه نتايج اوليه و تهيه پرينت از آن، به پايگاه اطلاع‌رساني مذکور مراجعه و با وارد نمودن شماره پرونده، نام کاربري، رمز ورود و شماره‌شناسنامه يا شماره داوطلبي، نام‌خانوادگي، نام، شماره‌شناسنامه و سال تولد يا شماره پرونده، کد رهگيري و شماره شناسنامه، اقدام نمايند.
ضمناً آن دسته از داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (رشته‌هاي با آزمون) در اين آزمون شده‌اند، لازم است که براي مشاهده دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره 2) و انتخاب رشته، به نکات ذيل توجه نمايند:
1-   مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و مشاهده دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره 2) و بخش پيوست‌هاي هر يک از گروه‌هاي آزمايشي (شامل: توضيحات و شرايط و ضوابط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي)، که به تفکيک از صبح روز پنجشنبه مورخ 17/5/1398 روي پايگاه اطلاع‌رساني مذکور قرار گرفته است.
2-   دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي براي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي سال 1398 حاوي کليه شرايط و ضوابط اختصاصي رشته‌هاي مختلف تحصيلي دوره‌هاي روزانه، شبانه، مجازي، پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد، دانشگاه پيام‌نور، مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و همچنين توضيحاتي دربارة نحوة تکميل فرم انتخاب رشته از سوي داوطلباني که بر اساس مندرجات کارنامه خود، مجاز به انتخاب رشته در هر يک از دوره‌هاي فوق‌الذکر هستند و همچنين نحوه مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و نحوة تکميل نمودن فرم انتخاب رشته است.
3-   هر يک از داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان‌هاي خارجي، که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، بايد دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي ذي‌ربط را از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان دريافت و مطالعه نمايند.
4-   به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1398 از تاريخ انتشار نتيجه اوليه فرصت داده شده است که ابتدا نسبت به مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) گروه آزمايشي مربوط، توضيحات مندرج به بخش پيوست‌ها و دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اينترنتي (اين دفترچه و دستورالعمل از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قابل دريافت است) اقدام نموده و کدرشته محل‌هاي مورد نظر خود را (برابر ضوابطي که در دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج گرديده است) استخراج و به ترتيب تقدم علاقه مرتب نمايند و پس از آن، کدرشته‌هاي انتخابي خود را ابتدا در فرم پيش‌نويس مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج کنند و پس از اطمينان از صحت کدرشته محل‌هاي انتخابي، به مدت پنج  روز (از روز يکشنبه مورخ 20/5/98 لغايت روز پنج‌شنبه مورخ 24/5/98) بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اينترنتي، با وارد کردن شماره پرونده، نام کاربري، رمز ورود و شماره‌شناسنامه يا شماره پرونده، کدرهگيري و شماره‌شناسنامه، کدرشته محل‌هاي تحصيلي مورد علاقه خود را از رشته‌هاي تحصيلي گروه يا گروه‌هاي آزمايشي مجاز در دوره‌هاي مختلف روزانه، شبانه، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، و دانشگاه پيام‌نور ثبت نموده و نسبت به تکميل فرم مذکور، در مدت زماني که در نظر گرفته شده است، اقدام نمايند. بديهي است که پس از تاييد نهايي کدرشته‌هاي انتخابي از سوي داوطلب، شماره 15 رقمي از سوي سيستم به عنوان رسيد انتخاب رشته در اختيار داوطلب قرارداده خواهد شد. اين رسيد، پس از انجام کامل مراحل و ارسال اطلاعات، در يک صفحه مجزا ارايه مي‌شود. داوطلبان بايد توجه داشته باشند که فقط يک بار اجازه انتخاب رشته به هر داوطلب داده مي‌شود. ضمناً پس از انتخاب رشته و دريافت رسيد 15 رقمي نيز داوطلبان مي‌توانند فرم انتخاب رشته خود را تصحيح يا ويرايش نمايند.
تبصره 1: با توجه به اينکه پذيرش دانشجو در رشته‌هاي علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني در گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني و رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر (شامل: نقاشي، ارتباط تصويري، کارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه و طراحي لباس، طراحي صنعتي، ادبيات نمايشي، مجسمه‌سازي، موسيقي ايراني و جهاني، کتابت و نگارگري، آهنگسازي، بازيگري - کارگرداني، طراحي صحنه، نمايش عروسکي و عکاسي) در آزمون سراسري سال 1398 به صورت متمرکز و با شرايط خاص صورت مي‌پذيرد، داوطلباني که قبلاً براي شرکت در آزمون عملي اين رشته‌ها در بازه زماني 9/4/98 لغايت 18/4/98 اعلام علاقه‌مندي کرده و در آزمون عملي آنها شرکت نموده‌اند، در صورت تمايل، لازم است که در بين 150 انتخاب خود در فرم انتخاب رشته، اين رشته‌ها را نيز در هر اولويتي که علاقه دارند، قرار دهند. آزمون عملي براي داوطلباني که هزينه برگزاري آزمون عملي در رشته‌هاي فوق پرداخت نموده‌اند، به شرح ذيل برگزار شده يا خواهد شد.
رديف
                     نام رشته
تاريخ برگزاري آزمون عملي
1
علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني
پنجشنبه؛ جمعه؛ شنبه و يکشنبه4،3، 5 و 98/5/6 برگزار شد.
2
کتابت و نگارگري
عصر چهارشنبه 16/5/98 برگزار شد.
3
نقاشي، ارتباط تصويري، کارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه و طراحي لباس
صبح پنجشنبه مورخ 17/5/98 برگزار شد.
4
طراحي صنعتي
عصر پنجشنبه مورخ 17/5/98 برگزار شد.
5
ادبيات نمايشي، مجسمه‌سازي، موسيقي ايراني و جهاني،  آهنگسازي، بازيگري - کارگرداني، طراحي صحنه، نمايش عروسکي و عکاسي
براي آگاهي از تاريخ برگزاري آزمون، به اطلاعيه مورخ 8/5/98 مندرج در سايت اين سازمان مراجعه شود
 
تبصره 2: داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني علاقه‌مند به رشته‌هاي علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، که براساس کارنامه نتايج اوليه در دوره روزانه و نوبت دوم مجاز نشده‌اند، در صورتي که در زمان مقرر (3، 4، 5 و 6/5/98) در آزمون عملي شرکت نموده‌اند، به آنان اجازه انتخاب رشته محل‌هاي دوره روزانه و نوبت دوم، منحصراً در اين رشته‌ها داده شده و اين موضوع نيز در کارنامه نتايج اوليه براي اين داوطلبان مشخص گرديده است.
تبصره 3: داوطلباني که در زمان ثبت‌نام براي پذيرش در رشته‌هاي با آزمون دانشگاه پيام‌نور و دانشگاه‌ها و مؤسسات غيرانتفاعي اعلام علاقه‌مندي ننموده‌اند، در اين مرحله مي‌توانند، با پرداخت هزينه مربوط به علاقه‌مندي به اين دوره‌ها به مبلغ 138000 (يکصد و سي و هشت هزار) ريال از طريق سيستم پرداخت اينترنتي مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان (بخش خريد کارت اعتباري)، نسبت به انتخاب رشته از اين دوره‌ها اقدام نمايند.
تبصره 4: داوطلبان علاقه‌مند به پذيرش در دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي تهران، در صورتي که مطابق کارنامه نتايج اوليه، مجاز به انتخاب رشته‌هاي دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي شده‌اند، در اين مرحله مي‌توانند با پرداخت هزينه مربوط به علاقه‌مندي به رشته‌هاي اين دانشگاه‌ها به مبلغ 69000 (شصت و نه هزار) ريال از طريق سيستم پرداخت اينترنتي مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان (بخش خريد کارت اعتباري)، نسبت به انتخاب رشته از اين دانشگاه‌ها اقدام نمايند.
تبصره 5: سامانه انتخاب رشته مجازي اين سازمان، به منظور راهنمايي و کمک به داوطلبان در انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398 (براي رشته‌هاي با‌ آزمون)، از اوايل هفته جاري، از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.
تبصره 6: ويژه­نامه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398 شامل: مطالب مفيد و کاربردي درباره انتخاب رشته از جمله: تشريح محتواي کارنامه آزمون، آشنايي با بومي­گزيني، انواع سهميه­ها، استفاده از انتخاب رشته مجازي و نکته­هاي مهم در انتخاب رشته اصلي، تدوين و در اواخر اين هفته گذشته شده منتشر شده است. مطالعه اين ويژه­نامه، به داوطلبان، والدين و مشاوران توصيه مي‌شود.
5- پذيرش در رشته‌محل‌هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي، از سوي دانشگاه­ها و مؤسسات پذيرنده در سال 1398 به‌ صورت جدا از رشته‌محل‌هاي با آزمون و مستقل از اين مرحله، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و با ملاک معدل کتبي ديپلم، با توجه به نوع ديپلم داوطلب و رشته انتخابي وي، انجام مي‌شود. داوطلبان متقاضي (اعم از اينکه در آزمون سراسري ثبت نام نموده يا ننموده يا در جلسه آزمون حاضر يا غايب بوده‌اند) مي‌توانند، با مراجعه به سامانه پذيرش دانشجو، صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان، که از تاريخ 20/12/1397 فعال گرديده و هم اکنون نيز فعال است و تا تاريخ 28/6/98 نيز فعال خواهد بود، با مطالعه دقيق دفترچه راهنماي مربوط، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته در اين پذيرش اقدام نمايند. لازم به توضيح است که دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌هاي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي، به همراه اطلاعيه‌هاي اصلاحي آن، از تاريخ 17/11/1397 در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار گرفته است و هم اکنون نيز در سايت سازمان سنجش قرار دارد؛ لذا کدرشته محل‌هاي مربوط به پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي، در دفترچه راهنماي شماره (2) که در تاريخ 17/5/98 منتشر شده، درج نگرديده است.
6- آن دسته از داوطلبان علاقه‌مند به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي مراکز و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي، بايد پس از اعلام نتيجه اوليه آزمون و دريافت کارنامه، براي اطلاع از زمان و نحوه انتخاب رشته، (از تاريخ 20/5/98) به سايت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي به نشاني: www.azmoon.org مراجعه نمايند. انتخاب رشته براي رشته‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي، با استفاده از کد دسترسي مندرج در کارنامه اعلام نتايج اوليه آزمون، به طور مجزا و از طريق دانشگاه مذکور انجام مي‌پذيرد. بديهي است داوطلباني که در يکي از رشته‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي يا دانشگاه آزاد اسلامي پذيرفته شوند، مي‌توانند به دلخواه خود، منحصراً در يکي از مؤسسات، ثبت‌نام کنند و مشغول به تحصيل شوند.
 تذکرات مهم :
1ـ به داوطلبان توصيه مي‌گردد که پس از دريافت رسيد از بخش مشاهده اطلاعات، حتماً از فهرست کد رشته‌هاي انتخابي خود در فرم انتخاب رشته اينترنتي، که بالاي آن رسيد 15 رقمي و شماره پرينت درج گرديده است، يک نسخه پرينت تهيه نموده و به دقت آن را بازبيني و مشاهده نمايند و در صورت مشاهده اشکال در کد رشته‌محل‌هاي درج شده در فرم انتخاب رشته، با مراجعه به بخش ويرايش فرم انتخاب رشته، آن را اصلاح نمايند. لازم است که داوطلبان، پرينت فهرست کد رشته‌محل‌هاي انتخابي‌شان را تا زمان اعلام نتايج نهايي، نزد خود نگهداري نمايند.
نکته مهم: در حفظ و نگهداري اين رسيد 15 رقمي و ساير اطلاعات آزموني خود دقت نماييد؛ چون امکان سوءاستفاده از اين اطلاعات، براي دستکاري انتخاب رشته شما بعد از اتمام فرآيند انتخاب رشته، وجود دارد.
2ـ عدم دريافت رسيد 15 رقمي، به منزله عدم تکميل فرآيند انتخاب رشته است؛ لذا لازم است که داوطلبان، دقت لازم را در دريافت اين رسيد داشته باشند.
3ـ‌ داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته هستند، براي اينکه مراحل انتخاب رشته‌هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان برسانند و مشکلي براي آنان به وجود نيايد، لازم است که اطلاعيه‌هاي اين سازمان، دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و شرايط و ضوابط مؤسساتي که به صورت شرايط خاص پذيرش مي‌نمايند و همچنين دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اينترنتي را به دقت مطالعه نمايند.
4ـ بعضاً برخي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، بعد از انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته، اقدام به اخذ مجوز رشته جديد يا حذف رشته مي‌نمايند که اين سازمان در طول زمان انتخاب رشته، اين موضوع را در قالب اطلاعيه‌هاي اصلاحي، اطلاع‌رساني مي‌نمايد؛ لذا لازم است که داوطلبان، تا پايان زمان انتخاب رشته، با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان، از وجود اين اطلاعيه‌ها آگاه شده و، در صورت نياز، انتخاب رشته خود را ويرايش نمايند.
5 ـ‌ بر اساس ضوابط آزمون سراسري سال 1398، منحصراً آن دسته از داوطلباني‌ که داراي مدرک ديپلم نظام آموزشي جديد (نظام 3-3-6) بوده يا شاغل به تحصيل در پايه دوازدهم نظام آموزشي جديد هستند يا داوطلباني که داراي مدرک پيش‌دانشگاهي هستند يا شاغل به تحصيل در دوره پيش‌دانشگاهي يا داراي مدرک کارداني (فوق ديپلم) بوده‌اند، يا حداکثر تا تاريخ 31/6/1398 نسبت به اخذ مدرک تحصيلي خود اقدام مي‌نمايند، حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون را داشته‌اند. آن دسته از دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره کارداني، که تا تاريخ تعيين شده موفق به اخذ مدرک تحصيلي دوره کارداني (فوق ديپلم) نگردند، و همچنين آن دسته از داوطلبان نظام جديد 3-3-6 يا دانش‌آموزان دوره پيش‌دانشگاهي، که احتمال مي دهندتا پايان شهريورماه (31/6/1398) موفق به اخذ مدرک تحصيلي خود نشوند، چنانچه در اين آزمون شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده باشند، مجاز به تکميل فرم انتخاب رشته براي رشته‌هاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال اول (مهرماه) سال تحصيلي 98-99 نيستند و در صورت تکميل فرم انتخاب رشته و قبولي نهايي، قبولي آنها لغو و با آنان مطابق ضوابط رفتار خواهد شد.
تبصره: آن دسته از داوطلباني که تا تاريخ مقرر (31/6/1398) موفق به اخذ مدرک تحصيلي ديپلم نظام جديد (نظام 3-3-6) يا مدرک پيش‌دانشگاهي يا مدرک کارداني (فوق ديپلم) نشوند، در صورت انتخاب کد رشته‌‌محل‌هايي که مطابق دفترچه راهنماي انتخاب رشته، پذيرش آنها براي نيمسال دوم (بهمن ماه) سال تحصيلي 98-99 باشد، به شرط اخذ مدرک تحصيلي حداکثر تا تاريخ 30/11/1398، ثبت‌نام و ادامه تحصيل آنان بلامانع خواهد بود، و در غير اين صورت، قبولي آنان باطل خواهد شد.
6ـ پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي روزانه (اعم از متمرکز يا نيمه‌متمرکز، پذيرش با آزمون يا صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي) آزمون سراسري سال 1397، منحصراً براي شرکت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي، دوره‌هاي غير روزانه آزمون سراسري سال 1398 به شرط اينکه تا تاريخ 25/12/97 نسبت به انصراف قطعي اقدام نموده باشند و در صورت داشتن ساير شرايط و ضوابط، از جمله مقررات نظام وظيفه، مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون سال 1398 بوده‌اند؛ در غير اين صورت، مجاز به ثبت‌نام و شرکت در اين آزمون نبوده‌اند.
7ـ دانشجويان دوره روزانه (سنوات قبل) براي شرکت در آزمون سراسري، بايد، در صورت داشتن شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شرکت در آزمون، حداکثر تا تاريخ 25/12/97 از رشته‌اي که در آن مشغول به تحصيل بوده‌اند، انصراف مي‌داده‌اند؛ در غير اين صورت، حتي در صورت انصراف بعد از تاريخ 25/12/97 در صورت قبولي در اين آزمون، قبولي آنها باطل خواهد شد.
8 ـ داوطلبان، در صورت مشاهده مغايرت در سهميه (براي داوطلبان متقاضي سهميه ايثارگران) يا درخواست اعمال سهميه ايثارگران، لازم است که حداکثر تا تاريخ 22/5/98 (فردا) به ارگان‌هاي مربوط (محل تشکيل پرونده ايثارگري) مراجعه و موضوع علت عدم تاييد سهميه يا درخواست اعمال سهميه را پي‌گيري نمايند. بديهي است که در صورت تاييد نهايي سهميه آنان از سوي ستاد کل ارگان ذي‌ربط در تهران و ارسال مشخصات داوطلبان حداکثر تا تاريخ 27/5/98 به اين سازمان، سهميه آنان براي مرحله گزينش نهايي اعمال خواهد شد؛ در غير اين صورت، بعد از تاريخ مذکور (27/5/98) اقدامي در خصوص اعمال سهميه ايثارگران به عمل نخواهد آمد و اين داوطلبان با سهميه آزاد گزينش خواهند شد.
9ـ چنانچه مشمول اعمال سوابق تحصيلي ديپلم نظام آموزشي جديد (نظام 3-3-6) يا ديپلم و پيش‌دانشگاهي نظام سالي واحدي هستيد و در رابطه با عنوان ديپلم، سال اخذ ديپلم، نمرات سوابق تحصيلي ديپلم، عنوان پيش دانشگاهي، سال اخذ پيش دانشگاهي و نمرات سوابق پيش دانشگاهي مندرج در اين کارنامه، اشکالي مشاهده نموديد، لازم است که حداکثر تا تاريخ 22/5/98 (فردا) با همراه داشتن کارنامه، به منطقه آموزش و پرورش شهرستان مربوط مراجعه نماييد. بديهي است مواردي که از طرف مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش (حداکثر تا تاريخ  27/5/98) تاييد و به اين سازمان اعلام گردد، براي مرحله گزينش نهايي اعمال خواهد شد؛ در غير اين صورت، اقدامي در اين زمينه، به عمل نخواهد آمد.
داوطلبان گرامي، در صورت لزوم، مي‌توانند حداکثر تا تاريخ 24/5/98 سؤال يا سؤالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org يا با تماس تلفني در ساعات اداري با شماره تلفن‌هاي: 42163-021 در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به سازمان سنجش اکيداً خودداري نمايند.             

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.