شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
رييس سازمان سنجش:

داوطلبان، با شناخت رشته‌ها و مشورت با استادان، انتخاب رشته کنند

۱۳۹۸/۰۵/۲۲

رييس سازمان سنجش، با اشاره به ظرفيت پذيرش نهايي در آزمون سراسري ۹۸، گفت: ظرفيت پذيرش، بدون احتساب ظرفيت دانشگاه آزاد اسلامي، ۷۶۷ هزار نفر است که از اين تعداد، ۱۷۱ هزار نفر در دوره‌هاي روزانه پذيرفته مي‌شوند.
دکتر ابراهيم خدايي، در نشست خبري اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري سال ۹۸ گفت: آزمون سراسري سال ۹۸ در ۱۳ و ۱۴ تيرماه با حضور يک ميليون و ۱۱۹ هزار و ۴۱۱ داوطلب در ۳۸۱ شهرستان و ۱۹ کشور خارجي برگزار شد.
وي افزود: ۵۸ درصد داوطلبان، زن و ۴۲ درصد آنها مرد بودند؛ ضمن آنکه بيشترين تعداد شرکت‌کننده، در گروه آزمايشي علوم تجربي با ۶۳۷ هزار داوطلب بود و پس از آن، گروه آزمايشي علوم انساني با ۲۸۲ هزار و گروه آزمايشي علوم رياضي و فني  با ۱۶۸ هزار داوطلب، بيشترين شرکت‌کننده‌ها را در آزمون سراسري سال جاري داشتند.
رييس سازمان سنجش خاطرنشان کرد: از مجموع داوطلبان ثبت‌نام‌کننده، يک ميليون و ۱۸ هزار نفر در جلسه آزمون حاضر بودند و ۹ درصد در اين آزمون، غايب بودند؛ ضمن آنکه تعداد غايبان ۶۵ هزار نفر بيشتر از آزمون سال ۹۷ بود. همچنين ۵۷۷ هزار نفر در نظام قديم آموزشي و ۵۴۲ هزار نفر در نظام جديد آموزشي در آزمون سراسري سال جاري شرکت کرده‌اند.
دکتر خدايي گفت: از تعداد يک ميليون و ۱۸ هزار نفر حاضر در جلسه آزمون، تعداد ۸۳۲ هزار و ۲۸۹ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند. ضمناً ۷۶۷ هزار نفر در دانشگاه‌ها، بدون احتساب دانشگاه آزاد، پذيرفته مي‌شوند.
وي افزود: ظرفيت پذيرش در گروه پذيرش و سوابق تحصيلي ۵۹۶ هزار نفر و در گروه رشته‌هاي با آزمون ۱۷۱ هزار نفر است.
رييس سازمان سنجش، درباره ظرفيت گروه علوم پزشکي، يادآور شد: بيشترين رقابت داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي، براي پذيرش در سه رشته پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي است و تعداد ۸۰۳۸ نفر در کل کشور، بدون احتساب دانشگاه آزاد، در گروه علوم پزشکي پذيرفته مي‌شوند که اين تعداد، ۲۶۰ نفر بيش از سال گذشته است.
دکتر خدايي، درباره ظرفيت داوطلبان مناطق سيل‌زده، خاطرنشان کرد: براي داوطلبان چهار استان: لرستان، گلستان، خوزستان و خراسان‌شمالي، بر اساس رشته‌هايي که استانداري اين مناطق به سازمان سنجش اعلام کرده‌اند، پنج درصد ظرفيت مازاد اختصاص داده شده است.
وي گفت: تنها داوطلباني مي‌توانند از ظرفيت سهميه سيل‌زدگان در آزمون ۹۸ استفاده کنند که آسيب مستقيم ديده باشند و همچنين دو برابر مدت تحصيل، تعهد خدمت بدهند.
رييس سازمان سنجش تاکيد کرد: انتخاب رشته براي داوطلبان مجاز، تا ۲۴ مرداد ادامه دارد؛ ضمن آنکه کليه داوطلبان براي پذيرش با سوابق تحصيلي نيز مجاز به انتخاب رشته هستند و به منظور انتخاب رشته بهتر داوطلبان، سه دسته راهنمايي از جمله: ويژه‌نامه انتخاب رشته پيک سنجش، سيستم نرم‌افزار مجازي انتخاب رشته و پايگاه‌هاي انتخاب رشته وزارت آموزش و پرورش نيز فراهم گرديده است.
دکتر خدايي، با اشاره به فضاي نامناسبي که در زمان انتخاب رشته براي داوطلبان ايجاد مي‌شود، گفت: با يک فضاي مديريت نشده و کاذب مواجهيم که به منظور سودجويي مالي، سعي دارند داوطلب را گمراه کنند. پيشنهاد ما اين است که داوطلبان، با شناخت رشته‌ها و مشورت با استادان و استفاده از سيستم نرم‌افزار انتخاب رشته مجازي، اين کار را انجام دهند.
وي، با اشاره به تغيير مهم طراحي دو نوع سؤال براي نظام جديد و قديم آموزشي در آزمون سراسري ۹۸، گفت: براي سال ۹۹ حق انتخاب گروه سؤال قديم و جديد به داوطلب داده مي‌شود و داوطلب مي‌تواند در زمان ثبت‌نام، نوع نظام آموزشي خود را انتخاب کند.
رييس سازمان سنجش، درباره درخواست‌هايي که به سازمان سنجش در زمينه دشواري سؤالات نظام قديم و نظام جديد ارايه شده است، گفت: ما در زمان طراحي، با دو ابزار، دشواري سؤالات را کنترل کرده‌ايم و سؤالات از منابعي که اعلام شده بود، انتخاب شده بود. همچنين از مباحث مشترک هم سؤالات بيشتري طراحي شده بود؛ بنابراين، مباحث سختي و دشواري سؤالات، به صورت يک تيوري مطرح است؛ به همين منظور، ما هم‌ترازي علمي انجام داده‌ايم.
دکتر خدايي افزود: با اطلاعات سال گذشته، مقايسه انجام شد و در دروس اختصاصي سه گروه آزمايشي علوم تجربي، علوم انساني و علوم رياضي و فني، هم‌ترازي نمرات خام انجام شده است؛ بنابراين، داوطلب در کارنامه خود، دو نمره خام و نمره هم‌ترازي مشاهده مي‌کند. ما ضرايب سختي و دشواري را لحاظ کرده و در همترازي نيز نمره و عدالت آموزشي را در نظر گرفته‌ايم؛ به  اين ترتيب، پذيرش داوطلبان بر اساس نمرات همترازي آنهاست، نه نمرات خام داوطلبان.

وي، در پايان، با اشاره به امنيت آزمون، گفت: در آزمون سراسري سال ۹۸ شاهد همکاري نادري با نيروهاي حفاظتي و انتظامي بوديم و اکثر متخلفان و متقلبان، قبل از برگزاري آزمون سراسري، شناسايي و دستگير شدند و فرآيند حقوقي آنها نيز در حال پي‌گيري است. 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.