پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

مجوز برگزاري آزمون زبان آلماني تلک (telk)

۱۳۹۹/۰۳/۰۵

سازمان سنجش آموزش کشور قصد دارد تا زمينه توسعه و توزيع مناسب مراکز مجاز برگزاري آزمون زبان آلماني تلک (telc) را در سراسر کشور فراهم کند؛ لذا دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالي و ساير مؤسسات آموزشي داراي مجوز فعاليت آموزشي و سابقه فعاليت در زمينه آموزش زبان آلماني، در صورت تمايل به اخذ مجوز برگزاري آزمون زبان آلماني تلک (telc) از سوي سازمان سنجش آموزش کشور(تنها مرجع قانوني صادر کننده مجوز برگزاري آزمون­هاي بين‌المللي در کشور)، مي­توانند درخواست­هاي خود را به منظور بررسي به اين سازمان ارسال کنند.
شرايط اوليه اخذ مجوز:
1-    داشتن مجوز فعاليت آموزشي معتبر از «وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري»، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» و «وزارت آموزش و پرورش» و ... .
2-    داشتن وبگاه معتبر، مستقل و فعال.
3-    داشتن فضاها و تجهيزات استاندارد به شرح زير:
-         فضا و تجهيزات برگزاري آزمون کتبي (به اندازه کافي بزرگ، صندلي مناسب، چيدمان سطري و ستوني صندلي­ها با رعايت فاصله حداقل 5/1 متر از هر طرف، سامانه روشنايي، سامانه پخش صدا، سامانه سرمايشي و گرمايشي، ساعت ديواري و ...).
-         سرويس بهداشتي مناسب و کافي متصل به فضاي برگزاري آزمون کتبي.
-         فضاي مستقل براي استقرار و مديريت سامانه پخش صدا و اعلام فرمان‌هاي صوتي در فضاي برگزاري آزمون کتبي.
-         فضاي مستقل براي مديريت آزمون در کنار فضاي برگزاري آزمون، با امکان دسترسي به اينترنت، تلفن و ... .
-         سه فضاي مستقل و نزديک به يکديگر براي انتظار، آمادهسازي و برگزاري آزمون شفاهي.
-         فضاي مستقل براي نگهداري امن وسايل اضافي همراه داوطلبان.
-         فضاي امن براي حفظ اسناد بخشهاي کتبي و شفاهي آزمون.
-         داشتن امکان تامين برق اضطراري مناسب، براي سامانه­هاي روشنايي، صوتي، سرمايشي و گرمايشي کليه فضاها.
مراحل اخذ مجوز:
هر مؤسسه‌اي که واجد شرايط اوليه پيشگفته است، براي برگزاري آزمون زبان آلماني تلک (telc) در ايران، بايد نسبت به اخذ دو مجوز [يکي از سازمان سنجش (مرجع قانوني صادر کننده مجوز برگزاري آزمون­هاي بين‌المللي در کشور) و ديگري از مؤسسه تلک (telc) آلمان (صاحب امتياز آزمون تلک)] اقدام کند که مراحل آن به شرح زير است:
1ـ ارسال درخواست اخذ مجوز برگزاري آزمون زبان آلماني تلک (telc) از سوي مؤسسه درخواست کننده به سازمان سنجش آموزش کشور.
2ـ اعلام کتبي رويه اخذ مجوز، ملزومات و اسناد مورد نياز از سوي سازمان سنجش به مؤسسه درخواست کننده.
3ـ اعلام کتبي موافقت مؤسسه درخواست کننده با شرايط اعلام شده از سوي سازمان سنجش، به همراه ارسال تصوير مدارک لازم به اين سازمان.
4ـ استعلام تاييد مدارک مؤسسه درخواست کننده و نداشتن منع قانوني از مراجع ذي‌صلاح، از سوي سازمان سنجش.
5 ـ بازديد فضا و تجهيزات مؤسسه درخواست کننده از سوي نماينده ناظر سازمان سنجش.
6ـ در صورت تاييد مدارک، فضا و تجهيزات مؤسسه درخواست کننده از سوي سازمان سنجش، اين سازمان ضمن اعلام نتيجه (بند4 و 5) به مؤسسه درخواست کننده، در صورت تمايل مؤسسه، آن را براي اخذ مجوز زبان آلماني از مؤسسه  تلک (telc) به دانشگاه FHM در کشور آلمان (نماينده مؤسسه تلک) معرفي ميکند.
7ـ در صورت اخذ تاييد مراحل  4 و 5 از سوي سازمان سنجش، مؤسسه درخواست کننده، نسبت به پي‌گيري اخذ مجوز از مؤسسه تلک (telc) و ارايه آن به سازمان سنجش، اقدام مي‌نمايد.
8 ـ در صورت انجام مرحله 7، تعهدنامه از سوي سازمان سنجش (تعهد به سازمان) به مؤسسه درخواست کننده براي اعلام موافقت ارسال مي‌شود.
9ـ امضاء و ارسال تعهدنامه از سوي مؤسسه درخواست کننده به سازمان سنجش.
10 ـ سازمان سنجش نسبت به صدور مجوز برگزاري آزمون زبان آلماني تلک (telc) در ايران اقدام مي‌کند.
 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.