پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

تاثير سوابق تحصيلي، انتخاب نظام آموزشي و منابع آزمون سراسري سال 1399

۱۳۹۸/۰۸/۱۳

 
به اطلاع داوطلبان آزمون سراسري سال 1399 در رشته محل­ هاي با آزمون مي­رساند که با توجه به مصوبات شوراي سنجش و پذيرش، نحوه و ميزان تاثير سوابق تحصيلي و انتخاب نظام آموزشي براي شرکت در آزمون و همچنين فهرست منابع اين آزمون به شرح ذيل است.
1) براساس مصوبه جلسه مورخ 1/8/98 شوراي سنجش و پذيرش،‌ در آزمون سراسري سال 1399، ميزان تاثير سوابق تحصيلي، حداکثر 30 درصد و با تاثير مثبت اعمال مي­ شود؛ به­ طوري­ که:
1-1-    آن دسته از ديپلمه­ هاي: رياضي فيزيک، علوم ­تجربي،‌ علوم ­انساني و علوم و معارف اسلامي، که ديپلم خود را سال 1398 يا 1399 و در نظام آموزشي جديد (3-3-6)‌ اخذ نموده و امتحانات دروس پايه دوازدهم آنها به ­صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزارشده­ است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه دوازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام جديد 3-3-6)، به ميزان حداکثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به­ صورت تاثير مثبت در نمره کل نهايي آنان لحاظ مي­شود.
1-2-   آن دسته از ديپلمه­ هاي: رياضي فيزيک، علوم ­تجربي،‌ علوم ­انساني و علوم و معارف اسلامي، که ديپلم خود را از سال 1384 الي 1397 در نظام آموزشي قبلي اخذ نموده­اند و امتحانات يک يا چند درس آنها به ­صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزارشده­ است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه يازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام قديم)‌، به ­ميزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و با تاثير مثبت، و داوطلبان داراي مدرک پيش­ دانشگاهي رياضي فيزيک، علوم­تجربي،‌ علوم انساني و علوم و معارف اسلامي و هنر، که مدرک دوره پيش­دانشگاهي خود را از سال تحصيلي
91-1390 اخذ نموده ­اند و امتحانات يک يا چند درس آنها به­ صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزارشده­ است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش ­دانشگاهي (پايه دوازدهم ـ سال آخر آموزش متوسطه نظام قديم)، به ­ميزان حداکثر
5 درصد
به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و با تاثير مثبت اعمال مي­شود. در مجموع، ميزان تاثير سوابق تحصيلي، حداکثر 30 درصد است و به ­صورت تاثير مثبت در نمره کل نهايي آنان لحاظ مي­شود.
1-3-      ساير ديپلمه ­ها (غير از بندهاي 1-1 و 1-2) مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند.
2) با توجه به مصوبه جلسه مورخ 29/4/98 شوراي سنجش و پذيرش آزمون سراسري، داوطلبان آزمون سراسري سال 1399 مي­توانند، بدون توجه به نظام آموزشي که در آن تحصيل نموده­اند، به يکي از دو مجموعه سؤال (سؤالات نظام آموزشي 3-3-6 يا سؤالات مربوط به نظام آموزشي قديم، سالي واحدي و ترمي واحدي)‌ که تمايل دارند پاسخ دهند؛ لذا داوطلبان، لازم است که در زمان ثبت ­نام اين آزمون، علاقه‌مندي خود به پاسخگويي هر مجموعه سؤال را در تقاضانامه ثبت­ نامي خود مشخص و اعلام نمايند.
3)   فهرست منابع آزمون سراسري سال 1399 (نظام قديم و نظام 3-3-6) به شرح جداول ذيل اعلام مي‌گردد.
4) فهرست منابع درس­ هاي «فقه» و «اصول عقايد» رشتة علوم و معارف اسلامي دوره پيش ­دانشگاهي آزمون سراسري سال 1399 به شرح ذيل است:  
1-  درس فقه: کتاب آشنايي با فقه، نوشتة مليحه حاجيان، انتشارات مدرسه.
2-  درس اصول عقايد: کتاب جهان­ بيني 3 (عدل الهي و قضا و قدر) کد: 2009، شامل: فصل اول
(همه فصل)، فصل دوم (بجز عنوان «فلسفه اسلامي» صفحه 23 و 24)، و از فصل چهارم،عنوان
«نظام کل تا مصايب، مادر خوشبختي­ ها»(از صفحه 65 تا 72).


 
فهرست منابع سؤالات آزمون سراسري سال 1399 (نظام قديم)
الف ـ دروس عمومي
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
1- زبان و ادبيات فارسي
ادبيات فارسي (2)
1/220
دوم
94
کليه رشته‌ها
ادبيات فارسي (3)
1/249
سوم
95
کليه رشته­ها غير از علوم انساني
زبان و ادبيات فارسي عمومي
1/283
پيش‌دانشگاهي
96
کليه رشته‌ها
ادبيات فارسي 3 (تخصصي انساني)
2/249
سوم
95
مخصوص علوم انساني
زبان فارسي 3 ( تخصصي انساني)
4/249
سوم
95
مخصوص علوم انساني
زبان فارسي 3 (غير علوم انساني)
3/249
سوم
95
کليه رشته­ها )غير از علوم انساني(
2- عربي
عربي 2 (غير از علوم انساني)
1/224
دوم
94
کليه رشته­ها (غير از علوم انساني)
عربي 2 ( علوم انساني)
2/224
دوم
94
مخصوص علوم انساني
عربي 3 ( غير از علوم انساني)
1/254
سوم
95
کليه رشته­ها (غير از علوم انساني)
عربي 3 (علوم انساني)
2/254
سوم
95
مخصوص علوم انساني
3- فرهنگ و معارف اسلامي
قرآن و تعليمات ديني 2 (دين و زندگي)
222
دوم
94
کليه رشته­ها
قرآن و تعليمات ديني 3 (دين و زندگي)
251
سوم
95
کليه رشته­ها
معارف اسلامي (دين و زندگي)
1/285
پيش­دانشگاهي
96
کليه رشته­ها
4- زبان انگليسي
انگليسي 3
1/252
سوم
95
کليه رشته­ها
انگليسي 1 و 2
1/284
پيش‌دانشگاهي
96
کليه رشته­ها
   
                               
ب ـ دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
1- رياضيات
هندسه 1
2/233
دوم
94
 
آمار و مدلسازي
3/234
دوم
94
هندسه 2
4/258
سوم
95
رياضيات 2
2/234
دوم
94
حسابان
1/258
سوم
95
جبر و احتمال
2/258
سوم
95
هندسه تحليلي و جبر خطي
1/294
پيش‌دانشگاهي
96
حساب ديفرانسيل و انتگرال
1/295
پيش‌دانشگاهي
96
رياضيات گسسته
1/296
پيش‌دانشگاهي
96
2-  فيزيک
فيزيک 1 و آزمايشگاه
2/206
اول
93
 
فيزيک 2 و آزمايشگاه
2/226
دوم
94
فيزيک 3 و آزمايشگاه (ويژه رياضي)
4/256
سوم
95
فيزيک (ويژه رياضي)
2/293
پيش‌دانشگاهي
96
3-  شيمي
شيمي 2 و آزمايشگاه
1/227
دوم
94
 
شيمي 3 و آزمايشگاه
1/257
سوم
95
شيمي
1/289
پيش‌دانشگاهي
96
                                               
ج ـ دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم تجربي
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
1- زمين­شناسي
زمين شناسي
1/262
سوم
95
 
علوم زمين
1/291
پيش‌دانشگاهي
96
2- رياضيات
هندسه 1
2/233
دوم
94
 
رياضيات 2
2/234
دوم
94
آمار و مدلسازي
5/258
سوم
95
رياضيات 3 (ويژه علوم تجربي)
3/258
سوم
95
رياضيات عمومي 1 و 2
1/292
پيش‌دانشگاهي
96
3- زيست‌شناسي
زيست­شناسي و آزمايشگاه 1
1/231
دوم
94
 
زيست­شناسي و آزمايشگاه 2
1/261
سوم
95
زيست­شناسي
2/290
پيش‌دانشگاهي
96
4- فيزيک
فيزيک 1 و آزمايشگاه
2/206
اول
93
 
فيزيک 2 و آزمايشگاه
2/226
دوم
94
فيزيک 3 و آزمايشگاه (علوم تجربي)
3/256
سوم
95
فيزيک (علوم تجربي)
1/288
پيش‌دانشگاهي
96
5- شيمي
شيمي 2 و آزمايشگاه
1/227
دوم
94
 
شيمي 3 و آزمايشگاه
1/257
سوم
95
شيمي
1/289
پيش­دانشگاهي
96
 
دـ دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم انساني
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
1- رياضيات
رياضيات 1
1/211
اول
93
 
آمار و مدلسازي
3/234
دوم
94
رياضي (ويژه علوم انساني ـ علوم و معارف اسلامي)
6/258
سوم
95
رياضي پايه
2/292
پيش‌دانشگاهي
96
2- اقتصاد
اقتصاد
1/240
دوم
94
 
3- زبان و ادبيات فارسي
تاريخ ادبيات ايران و جهان 1
1/246
دوم
94
 
تاريخ ادبيات ايران و جهان 2
1/276
سوم
95
آرايه­هاي ادبي
1/280
سوم
95
ادبيات فارسي ويژه علوم انساني
4/283
پيش‌دانشگاهي
96
4- زبان عربي
عربي 2 (ويژه علوم انساني)
2/224
دوم
94
 
عربي 3 (ويژه علوم انساني)
2/254
سوم
95
عربي
1/316
پيش‌دانشگاهي
96
5- تاريخ
تاريخ ايران و جهان 1
4/235
دوم
94
 
تاريخ ايران و جهان 2
3/271
سوم
95
تاريخ شناسي
1/302
پيش‌دانشگاهي
96
6- جغرافيا
جغرافياي 1
2/225
دوم
94
 
جغرافياي 2
4/271
سوم
95
جغرافيا
2/297
پيش‌دانشگاهي
96
7- علوم اجتماعي
جامعه­شناسي 1
1/243
دوم
94
 
جامعه شناسي 2
1/281
سوم
95
علوم اجتماعي (جامعه ­شناسي نظام جهاني)
1/300
پيش‌دانشگاهي
96
8- فلسفه
فلسفه
1/277
سوم
95
 
فلسفه (آشنايي با فلسفه اسلامي)
1/317
پيش‌دانشگاهي
96
9- منطق
منطق
277
سوم
95
 
10- روان ­شناسي
روان­ شناسي
1/268
سوم
95
 
 
 


فهرست منابع سؤالات آزمون سراسري سال 1399 (نظام 3-3-6)
الف ـ دروس عمومي
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
1- زبان و ادبيات فارسي
فارسي (1)
110201
دهم
96
 
فارسي (2)
111201
يازدهم
97
فارسي (3)
112201
دوازدهم
98
2- عربي
عربي، زبان قرآن (1)
110206
دهم
96
عمومي غير گروه آزمايشي علوم انساني
عربي، زبان قرآن (2)
111206
يازدهم
97
عربي، زبان قرآن (3)
112206
دوازدهم
98
عربي، زبان قرآن (1)
110207
دهم
96
عمومي گروه آزمايشي علوم انساني
عربي، زبان قرآن (2)
111207
يازدهم
97
عربي، زبان قرآن (3)
112207
دوازدهم
98
3- فرهنگ و معارف اسلامي
دين و زندگي (1)
110204
دهم
96
عمومي غير گروه آزمايشي علوم انساني
دين و زندگي (2)
111204
يازدهم
97
دين و زندگي (3)
112204
دوازدهم
98
دين و زندگي (1)
110205
دهم
96
عمومي گروه آزمايشي علوم انساني
دين و زندگي (2)
111205
يازدهم
97
دين و زندگي (3)
112205
دوازدهم
98
4- زبان انگليسي
انگليسي (1)
110230
دهم
96
 
انگليسي (2)
111230
يازدهم
97
انگليسي (3)
112230
دوازدهم
98
 
                               
ب ـ دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
1- رياضيات
رياضي (1)
110211
دهم
96
 
هندسه (1)
110213
دهم
96
هندسه (2)
111213
يازدهم
97
آمار و احتمال
111215
يازدهم
97
حسابان (1)
111214
يازدهم
97
حسابان (2)
112214
دوازدهم
98
هندسه (3)
112213
دوازدهم
98
رياضيات گسسته
112215
دوازدهم
98
2- فيزيک
فيزيک (1)
110209
دهم
96
 
فيزيک (2)
111209
يازدهم
97
فيزيک (3)
112209
دوازدهم
98
3- شيمي
شيمي (1)
110210
دهم
96
 
شيمي (2)
111210
يازدهم
97
شيمي (3)
112210
دوازدهم
98


ج ـ دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم تجربي
 
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
1- زمين ­شناسي
زمين شناسي
111237
يازدهم
97
 
2- رياضيات
رياضي (1)
110211
دهم
96
 
رياضي (2)
111211
يازدهم
97
رياضي (3)
112211
دوازدهم
98
3- زيست شناسي
زيست­شناسي (1)
110216
دهم
96
 
زيست­شناسي (2)
111216
يازدهم
97
زيست­شناسي (3)
112216
دوازدهم
98
4- فيزيک
فيزيک  (1)
110214
دهم
96
 
فيزيک (2)
111244
يازدهم
97
فيزيک (3)
112244
دوازدهم
98
5- شيمي
شيمي (1)
110210
دهم
96
 
شيمي (2)
111210
يازدهم
97
شيمي (3)
112210
دوازدهم
98
 


د ـ دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم انساني
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
1- رياضيات
رياضي و آمار (1)
110212
دهم
96
 
رياضي و آمار (2)
111212
يازدهم
97
رياضي و آمار (3)
112212
دوازدهم
98
2- اقتصاد
اقتصاد
110221
دهم
96
 
3- زبان و ادبيات فارسي
علوم و فنون ادبي (1)
110203
دهم
96
 
علوم و فنون ادبي (2)
111203
يازدهم
97
علوم و فنون ادبي (3)
112203
دوازدهم
98
4- زبان عربي*
عربي، زبان قرآن (1)
110207
دهم
96
 
عربي، زبان قرآن (2)
111207
يازدهم
97
عربي، زبان قرآن (3)
112207
دوازدهم
98
5- تاريخ**
تاريخ (1)
110219
دهم
96
 
تاريخ (2)
111219
يازدهم
97
تاريخ (3)
112219
دوازدهم
98
6- جغرافيا
جغرافياي ايران
110218
دهم
96
 
جغرافياي (2)
111218
يازدهم
97
جغرافيا (3) (کاربردي)
112218
دوازدهم
98
7- علوم اجتماعي
جامعه ­شناسي (1)
110220
دهم
96
 
جامعه ­شناسي (2)
111222
يازدهم
97
جامعه ­شناسي (3)
112222
دوازدهم
98
8- فلسفه
فلسفه
111226
يازدهم
97
 
فلسفه (آشنايي با فلسفه اسلامي)
112226
دوازدهم
98
9- منطق
منطق
110223
دهم
96
 
10- روان ­شناسي
روان ­شناسي
111224
يازدهم
97
 
* سؤالات آزمون درس اختصاصي زبان عربي براي ديپلمه‏ هاي علوم و معارف اسلامي به ترتيب از کتب (1- عربي، زبان قرآن (1) کد: 110208، 2- عربي، زبان قرآن (2) کد: 111208،
3- عربي، زبان قرآن (3) کد: 112208) رشتة علوم و معارف اسلامي طراحي خواهد شد.
** سؤالات آزمون درس اختصاصي تاريخ براي ديپلمه ‏هاي علوم و معارف اسلامي به ترتيب از کتب (1- تاريخ اسلام (1) کد: 110233، 2- تاريخ اسلام (2) کد: 3/253، 3- تاريخ اسلام (3)

 کد: 112233) رشتة علوم و معارف اسلامي طراحي خواهد شد.  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.