شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

پرينت کارت و زمان‌ برگزاري آزمون فراخوان «طرح شناسايي مديران آينده» سازمان تامين اجتماعي 98

۱۳۹۸/۱۰/۲۳

ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلباني که در آزمون فراخوان «طرح شناسايي مديران آينده» سازمان تامين اجتماعي در سال 1398 ثبت‌نام نموده‌اند به اطلاع آنان مي‌رساند که آزمون مذکور در صبح روز جمعه مورخ 98/10/27 در مراکز استان‌ها برگزار مي‌گردد؛ لذا نظر اين داوطلبان را به موارد ذيل معطوف مي­دارد:
 

 

الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت کارت شرکت در آزمون

کارت‌ شرکت در‌ آزمون‌ کليه‌ داوطلبان،‌ از روز سه‌شنبه 98/10/24 براي مشاهده و پرينت روي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ لذا کليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شرکت‌ در آزمون‌، براي شرکت در جلسه امتحان بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطلاع‌رساني مذکور مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، کد ملي، سال تولد و ...) يا اطلاعات ثبت‌نامي (شماره پرونده و کد پي‌گيري و ...) از کارت شرکت در آزمون خود يک نسخه پرينت تهيه و براساس آدرس و زمان تعيين شده روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است که براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون و همچنين اصل کارت ملي يا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارايه آن، الزامي است.
 

 

ب‌ - در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، داوطلبان لازم است که به شرح زير اقدام نمايند:

1ـ با توجه به اطلاعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 7 و 9 (شامل نام­خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، کد ملي، مقطع تحصيلي و سابقه خدمت) مشاهده نمودند، لازم است که از کارت خود کپي تهيه نموده و موارد مغايرت را با خودکار قرمز مشخص نماييد و براساس تاريخ و ساعت اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص مراجعه نماييد. ضمناً در صورتي که نسبت به بند 3  (جنس) تفاوتي مشاهده نمودند، ضروري است که مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه  (به شرح جدول شماره 2) مراجعه نمايند.
2- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس بوده يا چنانچه عکس روي کارت وي داراي اشکالاتي از جمله: فاقد مُهر، واضح نبودن عکس يا اشتباه عکس است، ضروري است که ضمن همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون، دو قطعه عکس 4 ×3 و کارت ملي يا شناسنامه عکس‌دار، مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه تا روز قبل از برگزاري آزمون مراجعه نمايند و موضوع را پي‌گيري نموده تا مشکل برطرف گردد، بديهي است که در غير اين صورت، فرد به عنوان متخلف تلقي مي‌گردد. ضمناً ساير اطلاعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون هر داوطلب، براساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که از سوي خود داوطلب تکميل گرديده، در نظر گرفته شده است.
3- داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شرکت در آزمون که روي سايت سازمان سنجش قرار دارد، پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند.
 

 

ج - آدرس و محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون

نماينده اين سازمان در روز پنجشنبه 98/10/26 صبح از ساعت 8:30 الي 12:00 و بعد از ظهر از ساعت 14:00 الي 17:00 در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد. براي اطلاع آن دسته از داوطلباني که براساس توضيحات بند «ب» ملزم به مراجعه به نماينده رفع نقص کارت سازمان مي­گردند، شهرستان‌هاي محل برگزاري آزمون به شرح جدول شماره 1  (مندرج در ذيل اين اطلاعيه) است که آدرس و محل تشکيل باجه رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون هر شهرستان، در جدول شماره 2 (مندرج در ذيل اين اطلاعيه) مشخص گرديده است.
 

 

د‍ - تذکرهاي‌ مهم‌

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملي يا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامي است.
2- فرآيند برگزاري آزمون صبح از ساعت‌ 8:00  (هشت‌) است.
3- در ورودي ِحوزه­هاي امتحاني براي آزمون راس‌ ساعت‌ 7:30  (هفت و سي دقيقه) بسته خواهد شد؛ لذا داوطلبان لازم است که قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون، در حوزه امتحاني حاضر باشند.
4- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون، بايد، علاوه بر پرينت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملي يا اصل شناسنامه عکس‌دار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاک کن و يک سنجاق يا سوزن به همراه داشته باشد.
5- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي، از جمله: کيف دستي، ساک دستي، پيجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، ماشين‌حساب، هرگونه نُت يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اکيداً خودداري نمايند. بديهي است که به همراه داشتن هر کدام از وسايل مندرج در اين بند، به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذي‌ربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري که بخشي از آن در بند «ه‍» آمده است، رفتار خواهد شد.
6- داوطلبان، در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در فرآيند برگزاري براي آنها، لازم است که حداکثر تا تاريخ 4/11/98 از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي با اين سازمان مکاتبه نمايند. بديهي است که درخواست‌هاي واصله بعد از تاريخ فوق، قابل بررسي و پي‌گيري نخواهد بود.
ه‍ – قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري
ماده 5- تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف- ارتکاب هرگونه عملي که موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز، از قبيل: وسايل ارتباط الکترونيکي و دستگاه­هاي حافظه‌دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل:
1- ارايه مدرک يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شرکت در آزمون.
2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندرکاران آزمون، از قبيل: عوامل اجرايي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.
3- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شرکت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز، از قبيل: وسايل ارتباط الکترونيکي و دستگاه­هاي حافظه‌دار.
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤالات.
ه‍- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.
و- هرگونه تغيير غيرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشاي سؤالات آزمون يا تلاش براي دستيابي و افشاي آن يا شرکت يا معاونت در اين امر، قبل يا حين برگزاري آزمون، به هر نحو.
ح- خريد يا فروش سؤالات آزمون يا پاسخ آنها يا شرکت يا معاونت در اين امر، قبل يا حين برگزاري آزمون، اعم از اينکه سؤالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.
ماده 6- هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حکم به مجازات­هاي زير را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند  (الف) ماده  (5): اخطار کتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذي­ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند  (ب) يا بند  (ج) ماده  (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شرکت در آزمون از يک تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هيات‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند  (الف) ماده  (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيات تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها است.
ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي  (د)،  (ه‍)،  (و)  (ز) و  (ح) ماده  (5) هيات‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون  (10/000/000) ريال تا يک ميليارد  (1/000/000/000) ريال يا حبس از يک تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاکم دادگستري معرفي مي‌نمايند.
ماده 8– ارتکاب هر يک از اعمال موضوع ماده  (5) چنانچه در قالب عضويت در يک گروه يا شبکه باشد، موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشکيل دهنده و سرکرده گروه يا شبکه به حداکثر مجازات محکوم مي‌گردد. مجازات هر يک از اعضاء، که در ارتکاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد، حداقل مجازات ذکر شده براي مرتکب است.
ماده 9- رسيدگي در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيات‌هاي انتظامي اعضاي هيات علمي يا کميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتکب، علاوه بر مجازات مندرج در مواد  (6) و  (7) اين قانون، به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محکوم مي‌گردد.
ماده 10- در صورت محکوميت قطعي فردي به يکي از مجازات­هاي مندرج در اين قانون، به استثناء مجازات مندرج در بند  (الف) ماده  (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد؛ در اين صورت، مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرک به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي، ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اکتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرت­هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اکتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تاييد هيات‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، از داوطلب در يک يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هيات بدوي است.
ماده 12- هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي، که براي افزايش آمادگي داوطلبان شرکت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌کند، چنانچه در تخلفات ماده  (5) مشارکت داشته باشد، مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسؤول آنها، علاوه بر محروميت دايمي از تاسيس و اداره اين گونه مراکز، به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محکوم مي‌شوند، و چنانچه مؤسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مديران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده  (6) است.
تبصره- در مورد آموزشگاه­هايي که فاقد مجوز باشند، علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذي­ربط، مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پي‌گيري تخلفات آنان اقدام نمايد.
ضمناً، نظر به حساسيت اين آزمون، مقتضي است که کليه اخبار و اطلاعات مرتبط با تخلف و تقلب در آزمون صدرالاشاره را با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org  (قسمت گزارش تخلف در آزمون‌ها) يا صندوق پست الکترونيکي (ايميل) به نشاني:Hefazatazmon@sanjesh.org يا با شماره تلفن‌هاي: 2-02636182151 به اداره کل حراست و حفاظت آزمون‌هاي اين سازمان منعکس نماييد.
 در خاتمه اضافه مي‌نمايد که داوطلبان، در صورت لزوم، مي‌توانند سؤال يا سؤالات خود را در اين خصوص، تا تاريخ روز پنج­شنبه 98/10/26 در وقت اداري، با بخش پاسخگويي اينترنتي مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني : www.sanjesh.org يا شماره ‌تلفن:‌ 42163-021 در ميان بگذارند.


روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 
 
جدول شماره 1 – شهرستان محل برگزاري حوزه هاي آزمون فراخوان «طرح شناسايي مديران آينده»
سازمان تامين اجتماعي  در سال 1398
 
استان
 
نام شهرستان محل برگزاري آزمون
 
استان محل اقامت
آذربايجان شرقي  (10)
تبريز (1012)
کليه داوطلبان استان آذربايجان شرقي  (10)
آذربايجان غربي  (11)
اروميه  (1104)
کليه داوطلبان استان آذربايجان غربي (11)
اردبيل (12)
اردبيل (1202)
کليه داوطلبان استان اردبيل (12)
اصفهان (13)
اصفهان (1310)
کليه داوطلبان استان اصفهان (13)
البرز (40)
کرج (4008)
کليه داوطلبان استان البرز (40)
ايلام (14)
ايلام (1405)
کليه داوطلبان استان ايلام (14)
بوشهر (15)
بوشهر (1502)
کليه داوطلبان استان بوشهر (15)
تهران (16)
تهران (1607)
کليه داوطلبان استان تهران (16)
چهارمحال و بختياري (17)
شهرکرد (1709)
کليه داوطلبان استان چهارمحال و بختياري (17)
خراسان جنوبي (18)
بيرجند (1802)
کليه داوطلبان استان خراسان جنوبي (18)
خراسان رضوي (19)
مشهد (1960)
کليه داوطلبان استان خراسان رضوي (19)
خراسان شمالي (20)
بجنورد (2005)
کليه داوطلبان استان خراسان شمالي (20)
خوزستان (21)
اهواز (2112)
کليه داوطلبان استان خوزستان (21)
زنجان (22)
زنجان (2212)
کليه داوطلبان استان زنجان (22)
سمنان (23)
سمنان (2304)
کليه داوطلبان استان سمنان (23)
سيستان و بلوچستان (24)
زاهدان (2418)
کليه داوطلبان استان سيستان و بلوچستان (24)
فارس (25)
شيراز (2536)
کليه داوطلبان استان فارس (25)
قزوين (26)
قزوين (2619)
کليه داوطلبان استان قزوين (26)
قم (27)
قم (2704)
کليه داوطلبان استان قم (27)
کردستان (28)
 سنندج (2819)
کليه داوطلبان استان کردستان (28)
کرمان (29)
کرمان (2940)
کليه داوطلبان استان کرمان (29)
کرمانشاه (30)
کرمانشاه (3024)
کليه داوطلبان استان کرمانشاه (30)
کهکيلويه و بويراحمد (31)
بويراحمد (3103)
کليه داوطلبان استان کهکيلويه و بويراحمد (31)
گلستان (32)
گرگان (3217)
کليه داوطلبان استان گلستان (32)
گيلان (33)
رشت (3313)
کليه داوطلبان استان گيلان (33)
لرستان (34)
خرم آباد (3413)
کليه داوطلبان استان لرستان (34)
مازندران (35)
ساري (3527)
کليه داوطلبان استان مازندران (35)
مرکزي (36)
اراک (3602)
کليه داوطلبان استان مرکزي (36)
هرمزگان (37)
بندرعباس (3709)
کليه داوطلبان استان هرمزگان (37)
همدان (38)
همدان (3823)
کليه داوطلبان استان همدان (38)
يزد  (39)
يزد (3920)
کليه داوطلبان استان يزد (39)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول شماره 2 - نام شهرستان و آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون فراخوان «طرح شناسايي مديران آينده» سازمان تامين اجتماعي  در سال 1398
استان
شهرستان
محل تشکيل باجه رفع نقص
آدرس محل تشکيل باجه رفع نقص
آذربايجان شرقي
تبريز
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز
تبريز: ميدان جهاد ( نصف راه) انتهاي خيابان ورزش، پرديس دانشگاهي شهيد مدني تبريز.
آذربايجان غربي
اروميه
دانشگاه اروميه
اروميه: خيابان شهيد بهشتي،ستاد مرکزي پرديس دانشگاهي دانشگاه اروميه.
اردبيل
اردبيل
دانشگاه محقق اردبيلي
اردبيل: انتهاي‌خيابان دانشگاه، ورودي شماره 3.
اصفهان
اصفهان
دانشگاه اصفهان
اصفهان: ميدان آزادي (دروازه شيراز)، بلواردانشگاه، درِ شمالي دانشگاه اصفهان، ساختمان ستاد اجراي آزمون‌ها.
ايلام
ايلام
دانشگاه ايلام
ايلام: بلوار پژوهش، دانشگاه ايلام، سازمان مرکزي ، حوزه معاونت آموزشي.
بوشهر
بوشهر
دانشگاه خليج فارس بوشهر
بوشهر: خيابان شهيد ماهيني.
تهران
تهران
دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره
تهران: ميدان فردوسي ، خيابان انقلاب ، مابين خيابان استاد نجات اللهي و سپهبد قرني،  بن بست شاهرود.
چهارمحال و بختياري
شهرکرد
دانشگاه شهرکرد
شهرکرد: بلوار رهبر، معاونت آموزشي.
خراسان جنوبي
بيرجند
دانشگاه بيرجند
بيرجند: انتهاي بلوار دانشگاه، پرديس شوکت آباد، سازمان مرکزي دانشگاه.
خراسان رضوي
مشهد
دانشگاه خيام مشهد
مشهد: مشهد- بزرگراه امام علي (ع)، بلوار شهيد رفيعي، رفيعي 17.
خراسان شمالي
بجنورد
دانشگاه بجنورد
بجنورد: کيلومتر4 جاده اسفراين، ساختمان سايت دانشگاه.
خوزستان
اهواز
مؤسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهي خوزستان
اهواز: انتهاي جاده گلستان، انتهاي بلوار پرديس.
زنجان
زنجان
دانشگاه زنجان
زنجان: کيلومتر 6 جاده تبريز، ساختمان مرکزي واحد رايانه.
سمنان
سمنان
دانشگاه سمنان
سمنان: روبروي پارک سوکان، پرديس شماره يک دانشگاه ، ساختمان انتشارات دانشگاه.
سيستان و بلوچستان
زاهدان
دانشگاه سيستان و بلوچستان
زاهدان: خيابان دانشگاه، ورودي زيباشهر، سازمان مرکزي دانشگاه، دفتر معاونت آموزشي.
فارس
شيراز
دانشگاه شيراز
شيراز: خيابان ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي و رفاهي دانشگاه.
قزوين
قزوين
آموزشکده فني و حرفه‌اي پسران قزوين  (شهيد بابايي)
قزوين: خيابان شهيد بابايي.
قم
قم
دانشگاه قم
 قم: بلوارالغدير، بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم، جنب درِ ورودي دانشگاه.
کردستان
سنندج
دانشگاه کردستان
سنندج:خيابان پاسداران، پايين‌تر از بيمارستان تامين اجتماعي، درِ ورودي جنب بانک تجارت، جنب واحد صدور کارت.
کرمان
کرمان
دانشکده  فني و حرفه‌اي شهيد چمران کرمان
کرمان: خيابان شهيد مصطفي خميني (ره)  (شهاب سابق) ابتداي اتوبان هفت باغ علوي.
کرمانشاه
کرمانشاه
دانشگاه رازي کرمانشاه
کرمانشاه: طاق بستان، باغ ابريشم، پرديس دانشگاه رازي، سازمان مرکزي دانشگاه، اداره آموزش.
کهگيلويه و بويراحمد
ياسوج
دانشگاه ياسوج
ياسوج: ميدان معلم، خيابان دانشجو، ساختمان مديريت آموزشي و تحصيلات تکميلي.
گلستان
گرگان
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
گرگان: خيابان شهيد بهشتي.
گيلان
رشت
دانشگاه گيلان
رشت: بلوار حافظ، خيابان ملت، روبروي شهر بازي، پرديس دانشگاه.
لرستان
خرم آباد
دانشگاه لرستان
خرم آباد: کيلومتر 5 جاده  (خرم آباد- تهران).
مازندران
ساري
دانشکده فني امام محمد باقر  (ع)
ساري: بلوار خزر، خيابان شهيد مطهري  (طبرستان).
مرکزي
اراک
دانشگاه اراک
اراک: ميدان شريعتي، ابتداي بلوار ميرزاي شيرازي ، درِ اصلي دانشگاه ، روبروي باجه انتظامات.
هرمزگان
بندرعباس
دانشگاه هرمزگان
بندرعباس: آزاد شهر، بلوار افروز شهابي­پور، مجتمع آموزشي پژوهشي بصيرت (گفت و گوي تمدن‌ها).
همدان
همدان
دانشگاه بوعلي سينا همدان
همدان: شهرک مدرس ، خيابان ابوطالب ، جنب دبيرستان دانشگاه ، دانشکده علوم انساني.
يزد
يزد
دانشگاه يزد
يزد: صفاييه ، بلوار دانشگاه، دانشگاه يزد، ورودي دانش.
البرز
کرج
دانشگاه خوارزمي – پرديس کرج
کرج : حصارک، ميدان دانشگاه، ساختمان مرکزي طبقه اول، اتاق 2.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.