جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

رشته‌ جديد (سري سوم) مرحله تمديد پذيرش آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1398

۱۳۹۸/۱۰/۲۳

پيرو انتشار اطلاعيه‌هاي مورخ 98/08/30 و 98/09/27 درخصوص مرحله تمديد پذيرش رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1398 (مرحله پذيرش با سوابق تحصيلي «معدل کارداني»)، بدين‌وسيله به اطلاع کليه داوطلبان واجد شرايط علاقه‌مند به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي اين مرحله مي‌رساند که با توجه به اعلام برخي از رشته‌هاي جديد، علاوه بر رشته هاي موجود در اطلاعيه‌هاي فوق، از سوي برخي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مربوط در مرحله تمديد پذيرش «به شرح ذيل اين اطلاعيه»، علاقه‌مندان مي‌توانند براساس جداول حاوي اطلاعات رشته محل‌هاي مندرج در اطلاعيه فوق‌الذکر و مندرجات اين اطلاعيه و همچنين شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي مذکور مندرج در سايت اين سازمان، ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه آموزش عالي مورد علاقه خود، با همراه داشتن مدارک و موارد اعلام شده (در اطلاعيه مورخ 1398/08/30)، حداکثر تا تاريخ 1398/10/30 به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
ضمناً به اطلاع داوطلباني که قبلاً براساس اطلاعيه‌هاي مورخ 98/08/30 و 98/09/27 در يکي از رشته‌محل‌هاي اعلام شده در دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي ثبت‌نام مشروط نموده‌اند، مي‌رساند در صورتي که متقاضي ثبت‌نام در يکي از کدرشته‌محل‌هاي جديد اعلام شده در اين اطلاعيه هستند، بايد با مراجعه به مؤسسه‌اي که قبلاً در آن ثبت‌نام نموده‌اند، نسبت به انصراف از ثبت‌نام اقدام نموده و پرينتي از تقاضانامه ثبت‌نامي را از آن مؤسسه قبلي دريافت کنند و به مؤسسه جديد تحويل نمايند.
 
کدرشته محل‌هاي گروه فني و مهندسي
204 - مهندسي تکنولوژي الکترونيک
توضيحات
جنس پذيرش
ظرفيت
پذيرش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
کدرشته محل
دوره
تحصيلي
مرد
زن
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي پارس رضوي - گناباد
1395
غيرانتفاعي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي سبحان - نيشابور
1425
غيرانتفاعي
204 - مهندسي تکنولوژي برق گرايش قدرت
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي پارس رضوي - گناباد
1829
غيرانتفاعي
مرد
زن
67
مؤسسه غيرانتفاعي سبحان - نيشابور
1857
غيرانتفاعي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي سبز - آمل
1858
غيرانتفاعي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي سفير دانش - ايلام
1861
غيرانتفاعي
204 - مهندسي تکنولوژي ارتباطات و فنّاوري اطلاعات (ICT) گرايش مديريت
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي سفير دانش - ايلام
2080
غيرانتفاعي
206 - مهندسي تکنولوژي طراحي و نقشه کشي صنعتي
مرد
زن
79
مؤسسه غيرانتفاعي سفير دانش - ايلام
2306
غيرانتفاعي
208 - مهندسي تکنولوژي صنايع شيميايي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي صبا – اروميه
2512
غيرانتفاعي
210 - مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر
 
-
زن
43
مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران)
2857
غيرانتفاعي
 
مرد
-
50
مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد دماوند)
2858
غيرانتفاعي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي پارس رضوي - گناباد
2888
غيرانتفاعي
مرد
زن
75
مؤسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز
2916
غيرانتفاعي
مرد
زن
79
مؤسسه غيرانتفاعي سبحان - نيشابور
2942
غيرانتفاعي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي سبز - آمل
2943
غيرانتفاعي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي سفير دانش - ايلام
2947
غيرانتفاعي
مرد
زن
78
مؤسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه
2963
غيرانتفاعي
210 - مهندسي تکنولوژي سخت افزار کامپيوتر
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي سفير دانش - ايلام
3083
غيرانتفاعي
 
 
 
214 - علمي - کاربردي معماري
توضيحات
جنس پذيرش
ظرفيت
پذيرش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
کدرشته محل
دوره
تحصيلي
مرد
زن
 
-
زن
20
مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران)
3418
غيرانتفاعي
 
مرد
-
50
مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد دماوند)
3419
غيرانتفاعي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي پارس رضوي - گناباد
3438
غيرانتفاعي
مرد
زن
73
مؤسسه غيرانتفاعي سبحان - نيشابور
3486
غيرانتفاعي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي سبز - آمل
3487
غيرانتفاعي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه
3503
غيرانتفاعي
215 - مهندسي تکنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي سفير دانش - ايلام
3668
غيرانتفاعي
215 - مهندسي تکنولوژي مکانيک خودرو
مرد
زن
76
مؤسسه غيرانتفاعي سبحان - نيشابور
3876
غيرانتفاعي
مرد
زن
78
مؤسسه غيرانتفاعي سفير دانش - ايلام
3878
غيرانتفاعي
216 - مهندسي تکنولوژي نقشه برداري
مرد
زن
79
مؤسسه غيرانتفاعي سبحان – نيشابور
3944
غيرانتفاعي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي سفير دانش - ايلام
3947
غيرانتفاعي
232 - مهندسي اجرايي عمران
 
مرد
زن
60
دانشگاه غيرانتفاعي چابهار
4255
غيرانتفاعي
 
مرد
زن
120
مؤسسه غيرانتفاعي پارس رضوي - گناباد
4293
غيرانتفاعي
مرد
زن
79
مؤسسه غيرانتفاعي سبحان - نيشابور
4346
غيرانتفاعي
مرد
زن
120
مؤسسه غيرانتفاعي سفير دانش - ايلام
4350
غيرانتفاعي
 
کدرشته محل‌هاي گروه کشاورزي و منابع طبيعي
 
302 - مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست
توضيحات
جنس پذيرش
ظرفيتپذيرش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
کدرشته محل
دوره
تحصيلي
مرد
زن
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه
4446
غيرانتفاعي
307 - مهندسي توليدات گياهي گرايش باغباني
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه
4520
غيرانتفاعي
311 - مهندسي علوم و صنايع غذايي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه
4660
غيرانتفاعي
 
کدرشته محل‌هاي گروه علوم انساني
 
 
504 - مترجمي زبان انگليسي
توضيحات
جنس پذيرش
ظرفيتپذيرش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
کدرشته محل
دوره
تحصيلي
مرد
زن
-
زن
42
مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران)
4809
غيرانتفاعي
مرد
-
50
مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد دماوند)
4810
غيرانتفاعي
509 - آموزش و پرورش ابتدايي
مرد
زن
40
دانشگاه غيرانتفاعي چابهار
4962
غيرانتفاعي
514 - علمي - کاربردي حسابداري
پذيرش براي نيمسال دوم مي‌باشد
-
زن
16
آموزشکده فني و حرفه‌اي دختران اقليد
5124
روزانه
پذيرش براي نيمسال دوم مي‌باشد
-
زن
30
آموزشکده فني و حرفه‌اي دختران اقليد
5238
نوبت دوم
 
-
زن
25
مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران)
5328
غيرانتفاعي
 
مرد
-
50
مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد دماوند)
5329
غيرانتفاعي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي الغدير - تبريز
5334
غيرانتفاعي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي پارس رضوي - گناباد
5353
غيرانتفاعي
مرد
زن
78
مؤسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز
5377
غيرانتفاعي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي سبحان - نيشابور
5412
غيرانتفاعي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي سبز - آمل
5413
غيرانتفاعي
مرد
زن
77
مؤسسه غيرانتفاعي فضيلت - سمنان
5461
غيرانتفاعي
518 - مديريت بازرگاني
توضيحات
جنس پذيرش
ظرفيت
پذيرش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
کدرشته محل
دوره
تحصيلي
مرد
زن
 
-
زن
31
مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران)
5588
غيرانتفاعي
 
مرد
-
50
مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد دماوند)
5589
غيرانتفاعي
مرد
زن
79
مؤسسه غيرانتفاعي فضيلت - سمنان
5663
غيرانتفاعي
518 - مديريت بيمه
 
-
زن
49
مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران)
5694
غيرانتفاعي
 
مرد
-
50
مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد دماوند)
5695
غيرانتفاعي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي فضيلت - سمنان
5726
غيرانتفاعي
518 - مديريت جهانگردي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي فضيلت - سمنان
5763
غيرانتفاعي
518 - مديريت صنعتي
 
-
زن
46
مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران)
5802
غيرانتفاعي
 
مرد
-
50
مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد دماوند)
5803
غيرانتفاعي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز
5817
غيرانتفاعي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي فضيلت - سمنان
5851
غيرانتفاعي
کدرشته محل‌هاي گروه هنر
603 - علمي ـ کاربردي مرمت و احياء بناهاي تاريخي
توضيحات
جنس پذيرش
ظرفيتپذيرش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
کدرشته محل
دوره
تحصيلي
مرد
زن
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي پارس رضوي - گناباد
6039
غيرانتفاعي
605 - علمي - کاربردي ارتباط تصويري
مرد
زن
78
مؤسسه غيرانتفاعي فضيلت - سمنان
6187
غيرانتفاعي
605 - آموزش هنرهاي تجسمي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي فضيلت - سمنان
6212
غيرانتفاعي
605 - هنرهاي تجسمي - نقاشي
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي فضيلت - سمنان
6245
غيرانتفاعي
605 - علمي - کاربردي گرافيک گرايش طراحي چاپ
مرد
زن
80
مؤسسه غيرانتفاعي فضيلت - سمنان
6264
غيرانتفاعي
 
 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.