شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

نتايج اوليه هفتمين آزمون استخدامي کشور (ويژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) در سال 1398

۱۳۹۸/۱۰/۲۳

پيرو اطلاعيه منتشر شده مورخ 1398/10/15 در سايت اين سازمان، بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلباني که در هفتمين آزمون استخدامي متمرکز دستگاه‌هاي اجرايي کشور براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ 1398/8/30 شرکت نموده‌اند، مي‌رساند که نتايج اوليه آزمون مذکور براي متقاضيان استخدام در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور، انستيتو پاستور، مرکز آموزشي، تحقيقاتي و درماني - قلب شهيد رجايي، روز گذشته (يکشنبه مورخ 139810/22) روي سايت سازمان ‌سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار گرفته است؛ لذا داوطلبان هر يک از دانشگاه‌ها يا دانشکده‌هاي مذکور، پس از دريافت نتيجه آزمون، در صورتي که براساس نتيجه مندرج در کارنامه آزمون، جزو معرفي‌شدگان براي بررسي مدارک باشند، بايد براي اقدامات بعدي از صبح روز دوشنبه مورخ 1398/10/23 (امروز) به آدرس سايت دانشگاه يا دانشکده مورد نظر به شرح جدول ذيل مراجعه و براساس توضيحات مندرج در سايت، اقدام نمايند.
توجه: به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در مشاغل داراي مصاحبه تخصصي، که در جدول مشاغل آگهي مشخص شده‌اند، مي‌رساند که پس از بررسي مدارک واجدان شرايط، مجدداً براي شرکت در مصاحبه استخدامي به هر يک از محل‌هاي مذکور معرفي خواهند شد.
 
نام دانشگاه / دانشکده
آدرس سايت
دانشکده علوم پزشکي آبادان
دانشگاه علوم پزشکي اراک
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
دانشگاه علوم پزشکي اروميه
دانشکده علوم پزشکي اسفراين
http://esfrums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
دانشگاه علوم پزشکي اهواز
دانشگاه علوم پزشکي ايران
دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر
دانشگاه علوم پزشکي ايلام
دانشگاه علوم پزشکي بابل
دانشگاه علوم پزشکي بجنورد
دانشگاه علوم پزشکي بم
دانشکده علوم پزشکي بهبهان
http://www.behums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
دانشگاه علوم پزشکي تبريز
دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه
دانشکده علوم پزشکي تربت جام
دانشگاه علوم پزشکي تهران
دانشگاه علوم پزشکي جيرفت
دانشگاه علوم پزشکي جهرم
نام دانشگاه / دانشکده
آدرس سايت
دانشکده علوم پزشکي خلخال
http://khalums.ac.ir/fa
دانشکده علوم پزشکي خمين
http://khomeinums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکي خوي
https://khoyfaculty.umsu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکي دزفول
دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکي زابل
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
دانشگاه علوم پزشکي زنجان
دانشکده علوم پزشکي ساوه
دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
دانشگاه علوم پزشکي سمنان
دانشکده علوم پزشکي سيرجان
http://sirums.ac.ir/index.php/fa/
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود
دانشکده علوم پزشکي شوشتر
http://shoushtarums.ac.ir/fa/
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
دانشگاه علوم پزشکي شيراز
دانشگاه علوم پزشکي فسا
دانشگاه علوم پزشکي قزوين
دانشگاه علوم پزشکي قم
دانشگاه علوم پزشکي کاشان
دانشگاه علوم پزشکي کرج (البرز)
دانشگاه علوم پزشکي کردستان
دانشگاه علوم پزشکي کرمان
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه
دانشکده علوم پزشکي گراش
دانشگاه علوم پزشکي گلستان
دانشگاه علوم پزشکي گناباد
دانشگاه علوم پزشکي گيلان
دانشکده علوم پزشکي لارستان
دانشگاه علوم پزشکي لرستان
دانشگاه علوم پزشکي مازندران
دانشکده علوم پزشکي مراغه
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
دانشکده علوم پزشکي نيشابور
دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکي همدان
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج
دانشگاه علوم پزشکي يزد
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
مرکز قلب شهيد رجايي
http://www.rhc.ac.ir
انستيتو پاستور
http://www.pasteur.ac.ir
 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.