شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

وضعيت داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در آزمون سراسري سال 1398

۱۳۹۸/۱۰/۲۳

لطفاٌ پيش از آنکه نحوۀ پاسخگويي داوطلبان گروه آزمايشي­علوم تجربي را در آزمون سراسري سال 98 مطالعه کنيد، به اين چند سؤال پاسخ دهيد: تصور مي‌کنيد که در آزمون سراسري 98 کدام درس‌ها بوده‌اند که هيچ يک از داوطلبان به 100 درصد سؤال‌هاي آن پاسخ صحيح نداده‌اند؟ تصور مي‌کنيد که در کدام درس، اگر داوطلبي فقط به يک سؤال پاسخ صحيح مي‌داد، و البته به هيچ سؤالي نيز پاسخ غلط نمي‌داد، از 47 درصد داوطلبان پيشي مي‌گرفت؟ به نظر شما مي‌توان براساس آمار و اطلاعات سال‌هاي گذشته به اين سؤال‌ها پاسخ صحيح داد؟ به عبارت ديگر، آيا مي‌توان براساس اطلاعات سال‌هاي گذشته دربارۀ آزمون سراسري پيشِ رو با اطمينان کامل نظر داد و گفت  که با چه درصدهايي مي‌توان در رشته‌اي خاص پذيرفته شد؟
مي‌خواهيم بگوييم که اطلاعات آماري آزمون‌هاي سراسري سال‌هاي مختلف، به ما مي‌گويد که هيچ فردي نمي‌تواند به طور صددرصد به ما بگويد که براي قبولي در رشته محلي خاص، بايد چه درصدهايي کسب نمود؛ زيرا هر سال، نوع سؤال‌ها و وضعيت داوطلبان، نسبت به سال‌هاي ديگر، متفاوت است؛ البته آمار نحوۀ پاسخگويي، مي‌تواند اطلاعات مفيدي را در اختيار ما قرار دهد که در زير به طور خلاصه به آنها اشاره‌اي مي‌کنيم.
در آزمون سراسري سال گذشته گروه آزمايشي علوم تجربي، 575 هزار و 484 داوطلب در جلسۀ حضور داشتند و به چهار درس عمومي و پنج درس اختصاصي پاسخ دادند؛ در اين ميان، اگر داوطلبي فقط به يک سؤال از 30 سؤال درس رياضي پاسخ صحيح مي‌داد (و البته به هيچ يک از سؤال‌هاي اين درس نيز پاسخ غلط نمي‌داد) از 270 هزار و 794 داوطلب، يعني 47 درصد داوطلبان، درصد بهتري در اين درس کسب مي‌کرد. گفتني است که سال گذشته  219 هزار و 823 داوطلب ( 56/38 درصد داوطلبان) چنين وضعيتي داشتند، و در کل، ميانگين پاسخگويي به درس رياضي در سال 97، 8/5 درصد و در سال 98، 6/7 درصد بوده است؛ به عبارت ديگر، داوطلبان سال 98 گروه آزمايشي­ علوم تجربي، در مجموع، درس رياضي را بدتر از سال گذشته پاسخ داده‌اند؛ از سوي ديگر، سال 97، 132 هزار و 357 داوطلب در درس زيست‌شناسي درصد منفي کسب کرده‌اند و تعداد اين افراد در آزمون 98، 100 هزار و 336 داوطلب بوده است، و در کل، نيز ميانگين پاسخ صحيح به سؤالات زيست‌شناسي در سال 97، 12/5 درصد و در سال 98،  14/8 درصد بوده است؛ يعني داوطلبان سال 98 درس زيست‌شناسي را بهتر از سال 97 پاسخ داده‌اند.
آمار‌هاي ذکر شده، بيانگر اين است که اگر داوطلبي حتي به يک سؤال درسي، که در آن ناتوان است و ضعف دارد، پاسخ صحيح بدهد (و البته به هيچ يک از سؤال‌هاي همان درس نيز پاسخ غلط ندهد)، نسبت به تعداد قابل توجهي از داوطلبان در همان درس، وضعيت بهتري خواهد داشت. اهميت اين امر زماني مشخص مي‌شود که بدانيم کنکور، يک مسابقۀ علمي است و قرار نيست که  به 100 درصد سؤال‌هاي آن پاسخ دهيد تا قبول شويد، بلکه بايد در مقايسه با ساير داوطلبان، وضعيت بهتري داشته باشيد؛ در ضمن، بايد پذيرفت که از ميان مجموعه سؤال‌هاي يک درس، هر چقدر هم که سخت باشد، حتماً مي‌توان به چند سؤال پاسخ صحيح داد؛ در واقع، مشکل اينجاست که تعداد قابل توجهي از داوطلبان، بدون علم و دانش لازم در آزمون سراسري شرکت مي‌کنند و چون سؤال‌ها تستي است، تصور مي‌کنند که مي‌شود به شانس و اقبال اعتماد کرد و بر اساس آن به سؤال‌ها پاسخ داد. به همين خاطر، در دو درس زبان و ادبيات فارسي و زبان خارجي، شاهد تراکم بيشترين تعداد داوطلباني هستيم که به تمامي سؤال‌ها پاسخ منفي داده و درصد 33- درصد را کسب کرده‌اند؛ داوطلباني که تصور کرده‌اند مي‌توانند در  اين دو درس، تنها با تکيه بر اطلاعات عمومي خود، حداقل به چند سؤال پاسخ صحيح بدهند! در حالي که سؤال‌هاي آزمون سراسري به گونه‌اي است که تنها داوطلبي که درس مورد نظر را مطالعه کرده، تست زده و تمرين و ممارست داشته است، موفق به پاسخگويي صحيح آنها مي‌شود. همچنين تعدادي از داوطلبان عادت دارند که به همۀ سؤال‌هاي يک درس پاسخ دهند، و چون به سؤال‌هايي هم که کاملاً مسلط نيستند پاسخ مي‌دهند و نمرۀ منفي کسب مي‌کنند، تاثير پاسخ‌هاي صحيح آنها از بين مي‌رود.
بايد دقت داشت که  آزمون سراسري، محل آزمون و خطا نيست و نبايد به سؤال‌ها به طور سرسري پاسخ داد (گاه مي‌شنويم که داوطلبي مي‌گويد حوصله کافي يا زمان لازم را براي خواندن همۀ گزينه‌ها نداشتم و براي همين، وقتي ديدم که گزينه اول يا دوم به نظرم درست هستند آن را انتخاب کردم!) همچنين نبايد به اميد شانس و اقبال، گزينه‌ها را بدون دانش و دقت لازم انتخاب کرد؛ زيرا کسب نمره منفي، بسيار بدتر از درصد صفر است.
هيچ درسي را رها نکنيد
گاه از داوطلبان مي­شنويم که سؤال‌هاي اين يا آن درس در آزمون سراسري، دشوار بود و آنها نتوانسته‌اند به اين سؤالات پاسخگو باشند. بدون شک، در يک آزمون ملي مهم، بايد تعدادي از سؤال‌ها دشوار باشد تا بتواند به درستي، سطح علمي داوطلبان را بسنجد؛ اما آيا تمامي سؤال‌­هاي يک درس دشوار هستند يا تعدادي از داوطلبان برخي از درس­ها را رها مي‌کنند و در سر آزمون هم بدون دانش لازم به سؤال‌هاي همان درس پاسخ مي‌دهند؟ پس از همين امروز، بي‌علاقگي يا ضعف علمي را بهانه نسازيد و با برنامه‌ريزي، براي مطالعة همۀ درس‌ها وقت بگذاريد و مطمين باشيد که مي‌توانيد به حداقلي از سؤال‌هاي هر درس پاسخ صحيح بدهيد و در آزمون سراسري هم نتيجه بهتري کسب کنيد.
اهميت اين امر زماني مشخص مي‌شود که بدانيم براي موفقيت در آزمون سراسري، بايد به همه دروس توجه داشت و نمي‌توان چند درس را مطالعه کرد و يک يا دو درس را رها کرد.
آزمون 98 ، آزموني متمايز با نتايجي يکسان
آزمون سراسري 98 در مقايسه با آزمون سال‌هاي گذشته، آزموني متمايز بود؛ زيرا در سال 98 داوطلبان نظام قديم و نظام جديد با سؤال‌هايي متفاوت و مطابق با کتاب‌هاي درسي خود و سؤالات مشترک از مباحث مشترک هر دو نظام، سنجيده شدند و سپس نمرات اين دو گروه از داوطلبان نسبت به هم با استفاده از روش‌هاي متداول هم‌ترازي در دنيا، هم‌تراز شد و در نهايت به صورت يکپارچه تراز شده و نمره‌کل‌سازي و رتبه‌دهي انجام شد.
به اين نکته‌ها دقت کنيد
بار ديگر مي‌گوييم که کنکور، يک مسابقه است و قرار نيست که شما به همه سؤال‌هاي آن، پاسخ صحيح بدهيد؛ بلکه لازم است که در مقايسه با ساير داوطلبان، وضعيت بهتري داشته باشيد، و اين امر بدون دقت و هوشمندي در پاسخگويي به سؤال‌ها، به دست نخواهد آمد.
يادآوري اين نکته نيز مهم است که ميانگين ذکر شده در هر سال يکسان نيست؛ براي مثال، سال 94، چهار نفر در کل کشور به 100 درصد سؤال‌هاي درس شيمي پاسخ صحيح داده‌اند و در هر يک از  سال‌هاي 95 و 96 نيز، سه داوطلب در درس شيمي به کل سؤال‌ها پاسخ صحيح داده و در سال 97 هم هيچ داوطلبي در درس­ شيمي، به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح نداده است، و سال 98، 48 داوطلب به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند. همچنين سال 96، 67 داوطلب گروه آزمايشي علوم تجربي به 100 درصد سؤال‌هاي رياضي پاسخ صحيح داده و در سال 97، 13 داوطلب به همۀ سؤال‌هاي اين درس پاسخ صحيح داده‌ و سال 98، 44 داوطلب به 100 درصد سؤال‌هاي اين درس پاسخ صحيح داده‌اند؛ در ضمن، تاثير مثبت سوابق تحصيلي يک داوطلب نيز محاسبه مي‌شود (30 درصد تاثير مثبت سوابق تحصيلي داوطلب در آزمون کتبي نهايي سال دوازدهم براي نظام 3 – 3 - 6 و 25 درصد تاثير مثبت سوابق تحصيلي داوطلب در آزمون کتبي نهايي سال سوم متوسطه و 5 درصد تاثير مثبت آزمون کتبي نهايي پيش‌دانشگاهي براي داوطلبان نظام ترمي واحدي / سالي واحدي محاسبه مي­شود)؛ يعني امکان دارد که داوطلبي در آزمون سراسري درصدهاي مطلوبي کسب نکرده، اما سوابق تحصيلي خوبي داشته باشد و سوابق تحصيلي مثبت، در پذيرش نهايي او مؤثر واقع شود.
در جدول ارايه شده در زير، به غير از داوطلباني که در هر درس 33/3-تا 30/1- درصد کسب کرده‌، داوطلباني که سفيد يا صفر درصد زده‌ و داوطلباني که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند، ساير داوطلبان در گروه‌هاي 10 درصدي بررسي شده‌اند.
 
تعداد و ميانگين نمرات حاضران در جلسه آزمون سراسري سال 1398 گروه آزمايشي علوم  تجربي
محدوده
ادبيات
عربي
معارف
زبان عمومي
زمين شناسي
رياضي
زيست شناسي
فيزيک
شيمي
تعداد
ميانگين نمره درس
تعداد
ميانگين نمره درس
تعداد
ميانگين نمره درس
تعداد
ميانگين نمره درس
تعداد
ميانگين نمره درس
تعداد
ميانگين نمره درس
تعداد
ميانگين نمره درس
تعداد
ميانگين نمره درس
تعداد
ميانگين نمره درس
از 3/33- تا 1/30-
19
-33.0
10
-33.0
13
-32.8
25
-33.1
20
-33.0
9
-33.3
5
-31.7
7
-32.8
6
-32.8
از 30- تا 1/20-
631
-23.4
410
-23.4
284
-23.6
658
-23.6
601
-23.3
404
-24.3
95
-23.4
327
-24.1
283
-22.5
از 20- تا 1/10-
11010
-13.1
4898
-13.2
3956
-13.2
7151
-13.3
7357
-13.2
7854
-13.7
4397
-13.0
7214
-13.6
4215
-13.3
از 10- تا 1/0-
63873
-4.1
44065
-3.6
32649
-3.7
64757
-3.4
69833
-3.3
111862
-3.0
95839
-3.0
109926
-3.0
78025
-3.1
صفر يا سفيد
22406
0.0
43089
0.0
26215
0.0
170565
0.0
296090
0.0
150665
0.0
51548
0.0
144024
0.0
78411
0.0
از 1/0 تا 9/9
115479
5.5
125874
5.6
97376
5.6
119571
5.0
135878
4.8
171812
4.2
183185
4.4
167633
4.4
171937
4.9
از 10 تا 9/19
113304
14.7
127463
14.5
92987
14.5
64937
14.3
43133
13.8
57965
13.7
82486
14.1
66418
13.6
91288
14.8
از 20 تا 9/29
113878
24.4
103264
24.2
81511
24.4
47401
24.3
15226
23.5
30172
24.1
45740
24.4
29296
23.9
57626
24.7
از 30 تا 9/39
68324
34.3
52619
34.3
54623
34.5
30584
34.5
4471
33.8
18610
34.2
32298
34.5
17327
34.2
38036
34.5
از 40 تا 9/49
42210
44.1
34068
44.2
51969
44.6
27248
44.4
1872
43.9
12027
44.1
25131
44.5
12102
44.2
24395
44.3
از 50 تا 9/59
16129
54.0
18071
54.4
40860
54.7
17418
54.5
632
54.0
6841
54.0
20698
54.6
8626
54.2
15789
54.5
از 60 تا 9/69
6589
63.7
12673
64.3
40717
64.6
13348
64.5
261
64.0
3694
64.0
16560
64.5
5902
64.2
8494
64.8
از 70 تا 9/79
1393
73.6
5929
74.3
28036
74.6
7463
74.8
77
73.8
2033
74.0
11396
74.3
3840
74.1
4529
74.4
از 80 تا 9/89
227
82.5
2643
83.6
19086
84.1
3890
84.5
32
83.4
1097
84.1
5192
83.8
1994
84.1
1914
84.2
از 90 تا 9/99
12
92.5
376
92.8
4616
93.0
456
93.3
1
94.7
395
93.2
906
92.6
722
93.1
488
93.4
100 درصد
0
0.0
32
100.0
586
100.0
12
100.0
0
0.0
44
100.0
8
100.0
126
100.0
48
100.0
کل
575484
17.8
575484
18.5
575484
29.5
575484
12.8
575484
2.7
575484
6.7
575484
14.8
575484
7.7
575484
13.3
 
 
نفرات برتر گروه آزمايشي علوم تجربي چه درصدهايي آورنده‌اند؟
بسياري از داوطلبان تصور مي‌کنند براي اينکه جزو نفرات برتر آزمون سراسري باشند، بايد در چند درس به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح دهند يا حتي تصور مي‌کنند که اگر در يک درس به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح دهند، يک صفر از رتبه‌شان مي‌افتد! اين در حالي است که مي‌بينيم از 44 داوطلبي که به 100 درصد سؤال‌هاي رياضي پاسخ صحيح داده‌اند، تنها 27 داوطلب جزو نفرات برتر آزمون سراسري بوده‌اند و رتبۀ آنها زير 1000 کشوري شده است يا هيچ يک از داوطلباني که رتبۀ زير 1000 کشوري در گروه آزمايشي علوم تجربي کسب کرده‌اند، در درس زبان خارجي به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح نداده‌اند؛ به عبارت ديگر، 12 داوطلبي که به 100 درصد سؤال‌هاي زبان خارجي پاسخ صحيح داده‌اند، جزو نفرات زير 1000 گروه تجربي نبوده‌اند.
آنچه مهم است، اين است که ميانگين داوطلبان برتر در همۀ دروس آزمون سراسري، به طور نسبي يکسان است؛ به عبارت ديگر، داوطلبان برتر، براي موفقيت و کسب درصد خوب در همۀ دروس تلاش مي­کنند.
البته در  ميان هزار نفر اول کشور، معدود داوطلباني هستند که در يک درس درصد خوبي کسب نکرده‌اند. اين افراد به احتمال قوي در ساير درس‌ها نمره بسيار بالايي کسب کرده‌اند؛ براي مثال، داوطلبي که در درس زبان خارجي 7/18 درصد  کسب کرده است، بي‌شک، در ساير درس‌هاي عمومي و اختصاصي، درصد بالايي کسب کرده که توانسته است جزو نفرات برتر کشوري گروه آزمايشي­ علوم تجربي باشد. 
در جدول زير، درصدهاي 1000 نفر اول کشوري گروه آزمايشي­ علوم تجربي در تمامي دروس آزمون سراسري ارايه شده است. همچنين در هر درس، بهترين و بدترين درصد در بين 1000 نفر  اول آمده است. توجه داشته باشيد که اين آمار، براي آزمون سراسري سال 1398 است و ميانگين ذکر شده، در هر سال تغيير مي‌کند.
 
تعداد، ميانگين، کمترين و بيشترين درصد داوطلبان گروه آزمايشي علوم  تجربي  در آزمون سراسري سال 1398 داراي رتبه کشوري کمتر  از 1000
 
محدوده
ادبيات
عربي
معارف
زبان عمومي
تعداد
کمترين درصد
ميانگين
بيشترين درصد
تعداد
کمترين درصد
ميانگين
بيشترين درصد
تعداد
کمترين درصد
ميانگين
بيشترين درصد
تعداد
کمترين درصد
ميانگين
بيشترين درصد
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
0
از 10- تا 1/0-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
صفر يا سفيد
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
از 1/0 تا 9/9
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
از 10 تا 9/19
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
1
18.7
18.7
18.7
از 20 تا 9/29
1
28.0
28.0
28.0
1
26.7
26.7
26.7
0
0.0
0.0
0.0
2
22.7
24.1
25.4
از 30 تا 9/39
10
32.0
36.3
38.7
6
30.7
32.9
38.7
0
0.0
0.0
0.0
13
30.7
36.3
38.7
از 40 تا 9/49
65
40.0
46.2
49.4
7
42.7
45.2
48.0
2
49.4
49.4
49.4
47
40.0
45.9
49.4
از 50 تا 9/59
219
50.7
55.3
58.7
73
50.7
55.9
58.7
16
52.0
55.8
58.7
85
50.7
55.3
58.7
از 60 تا 9/69
433
60.0
64.8
69.4
195
60.0
65.6
69.4
81
60.0
66.8
69.4
223
60.0
65.7
69.4
از 70 تا 9/79
197
70.7
74.7
78.7
316
70.7
75.4
78.7
233
70.7
76.2
78.7
324
70.7
75.4
78.7
از 80 تا 9/89
70
80.0
82.6
89.4
308
80.0
84.5
89.4
442
80.0
85.1
89.4
264
80.0
84.9
89.4
از 90 تا 9/99
5
90.7
93.4
96.0
82
90.7
92.7
96.0
179
90.7
93.3
96.0
41
90.7
93.1
96.0
100 درصد
0
0.0
0.0
0.0
12
100.0
100.0
100.0
47
100.0
100.0
100.0
0
0.0
0.0
0.0
کل
1000
28.0
64.6
96.0
1000
26.7
76.1
100.0
1000
49.4
83.2
100.0
1000
18.7
72.7
96.0
 
محدوده
زمين شناسي
رياضي
زيست شناسي
فيزيک
شيمي
تعداد
کمترين درصد
ميانگين
بيشترين درصد
تعداد
کمترين درصد
ميانگين
بيشترين درصد
تعداد
کمترين درصد
ميانگين
بيشترين درصد
تعداد
کمترين درصد
ميانگين
بيشترين درصد
تعداد
کمترين درصد
ميانگين
بيشترين درصد
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
0
از 10- تا 1/0-
8
-2.6
-1.6
-1.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
صفر يا سفيد
377
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
از 1/0 تا 9/9
80
1.4
6.0
9.6
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
از 10 تا 9/19
94
10.7
15.0
18.7
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
از 20 تا 9/29
109
20.0
24.3
29.4
1
22.3
22.3
22.3
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
از 30 تا 9/39
78
30.7
34.5
38.7
3
32.3
35.6
37.8
1
32.0
32.0
32.0
1
38.9
38.9
38.9
0
0.0
0.0
0.0
از 40 تا 9/49
57
40.0
44.4
49.4
9
40.0
44.7
47.8
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
1
49.1
49.1
49.1
از 50 تا 9/59
73
50.7
54.3
58.7
34
50.0
55.4
58.9
0
0.0
0.0
0.0
5
50.0
54.9
57.8
0
0.0
0.0
0.0
از 60 تا 9/69
64
60.0
64.1
69.4
104
60.0
64.8
68.9
1
69.4
69.4
69.4
30
60.0
65.0
68.9
20
61.8
66.6
69.7
از 70 تا 9/79
36
70.7
74.1
78.7
214
70.0
75.1
78.9
37
70.7
76.7
79.6
121
70.0
75.3
78.9
118
70.5
76.3
79.5
از 80 تا 9/89
23
80.0
82.9
89.4
365
80.0
85.0
89.9
452
80.0
86.1
89.4
351
80.0
85.5
89.9
478
80.0
85.7
89.6
از 90 تا 9/99
1
94.7
94.7
94.7
243
90.0
93.4
96.7
501
90.0
93.4
98.0
383
90.0
93.5
96.7
341
90.2
93.8
97.3
100 درصد
0
0.0
0.0
0.0
27
100.0
100.0
100.0
8
100.0
100.0
100.0
109
100.0
100.0
100.0
42
100.0
100.0
100.0
کل
1000
-2.6
22.5
94.7
1000
22.3
81.7
100.0
1000
32.0
89.4
100.0
1000
38.9
88.1
100.0
1000
49.1
87.5
100.0

    چنانچه مشکلي در اين فايل باشد به نسخه pdf مراجعه شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.