شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

تاريخ‌ ثبت‌نام‌ و شرايط و ضوابط شرکت در‌ آزمون‌ سراسري‌ ‌ سال‌ 1399

۱۳۹۸/۱۱/۲۱

پيرو اطلاعيه مورخ 98/11/06 بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ کليه‌ متقاضيان‌ ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال 1399 براي‌ پذيرش در رشته‌هاي با آزمون در دوره‌هاي‌ روزانه، نوبت دوم «شبانه»، نيمه‌حضوري، مجازي، پرديس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي، دانشگاه‌ پيام‌نور (آموزش‌ از راه‌ دور) و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ و غيردولتي‌ و همچنين رشته‌هاي تحصيلي با آزمون دانشگاه آزاد اسلامي مي‌رساند که‌ ثبت‌نام‌ براي‌ شرکت‌ در آزمون‌ مذکور، از روز چهارشنبه مورخ 98/11/16 (شانزدهم‌ بهمن ماه 1398) آغاز شده است و در پايان‌ وقت‌ روز پنجشنبه مورخ 98/11/24 (بيست و چهارم بهمن ماه‌ 1398) پايان‌ مي‌پذيرد؛ لذا داوطلبان‌ مي‌توانند در مهلت‌ مقرر، براساس توضيحات ذيل، براي شرکت در اين آزمون اقدام نمايند.
الف) تکاليف داوطلبان‌ براي‌ شرکت‌ در آزمون:‌
داوطلب‌ شرکت‌ در آزمون‌ بايد يکايک‌ اقدامات‌ زير را به موقع‌ و در مهلت‌ مقرر انجام‌ دهد.
1- مطالعه دفترچه راهنماي ثبت‌نام (دفترچه شماره 1) در آزمون سراسري سال 1399 (اين دفترچه همزمان با شروع ثبت‌نام از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور قابل دريافت شده است).
2- خريد کارت اعتباري ثبت‌نام از پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور‌ به نشاني: www.sanjesh.org.
3- مراجعه به سامانه جمع‌آوري اطلاعات و سوابق تحصيلي داوطلبان آزمون سراسري ورود به دانشگاه‌ها به نشاني:  http://dipcode.medu.ir براي دريافت کدهاي سوابق تحصيلي ذيل:
1-3- کد سوابق تحصيلي دارندگان ديپلم نظام آموزشي جديد (3-3-6).
تذکرمهم: اين دسته از داوطلبان قبلاً بايد طبق اعلام مدارس محل تحصيل، با مراجعه به سامانه فوق، کد سوابق تحصيلي خود را دريافت نموده و در زمان ثبت‌نام با درج کد سوابق تحصيلي در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان، اطلاعات فردي خود را مشاهده ‌نمايند.
2-3- کد سوابق تحصيلي براي ديپلمه‌هاي سال 1384 تا سال 1398 شاخه نظري (نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي و همچنين نظام آموزشي جديد 3-3-6) رشته‌هاي تحصيلي رياضي فيزيک، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني، علوم و معارف اسلامي.
3-3- کد سوابق تحصيلي براي داوطلبان با مدرک پيش‌دانشگاهي رياضي فيزيک، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر که مدرک دوره پيش‌دانشگاهي خود را از سال 1391 تا 1398 اخذ نموده‌اند.
تبصره 1: دارندگان مدرک پيش‌دانشگاهي سال‌هاي 1391 تا 1398 در صورتي که اطلاعاتشان در بانک اطلاعاتي مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش وجود نداشته يا ناقص باشد، ابتدا براي تکميل اطلاعات خود به آدرس اينترنتي: http://dipcode.medu.ir مراجعه نمايند، و در صورت تاييد اطلاعات آنان از سوي آموزش و پرورش، مي‌توانند تا تاريخ 98/11/24 با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش کشور در آزمون سراسري سال 1399 ثبت‌نام نمايند.
تبصره 2: دانش‌آموزان نظام آموزشي 3-3-6 و همچنين دانش‌آموزان دوره پيش‌دانشگاهي (نظام سالي‌واحدي ـ ترمي‌واحدي) سال جاري، که تا تاريخ 31 شهريور ماه سال 99 فارغ‌التحصيل مي‌شوند، لازم است که براي اطلاع از نحوه اقدام، به اطلاعيه پرينت کارت شرکت در آزمون تاريخ 1399/04/02 مراجعه نمايند.
4- ثبت‌نام از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور‌ در زمان مقرر (98/11/16 لغايت 98/11/24).
5- پرينت کارت‌ شرکت در‌ آزمون، با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور‌، براساس برنامه‌زماني مندرج در دفترچه راهنماي شماره يک.
6- حاضر شدن در محل‌ و حوزة امتحاني تعيين‌ شده در کارت شرکت در آزمون‌ و پاسخ دادن به سؤالات.
ب) ثبت‌نام‌ براي‌ شرکت‌ در آزمون:‌
ثبت‌نام براي پذيرش در رشته‌هاي با آزمون کليه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي سال 1399 و همچنين دانشگاه آزاد اسلامي، منحصراً از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور امکان‌پذير است؛ لذا داوطلبان لازم است که ابتدا دفترچه راهنماي ثبت‌نام را مطالعه نموده و در صورت واجد شرايط بودن، نسبت به پرداخت هزينه خريد کارت اعتباري ثبت‌نام در آزمون به شرح ذيل، اقدام کنند و سپس مراحل بعدي را به انجام برسانند.
1- دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون سراسري سال 1399:
متقاضيان ثبت‌نام در آزمون سراسري سال 1399، با دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون از پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان، ضمن مطالعه دقيق آن براي اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي، مقررات وظيفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غير ايراني و توضيحات مربوط به سهميه ايثارگران، که در اين دفترچه راهنما درج شده است، در صورتي که داراي شرايط مندرج در دفترچه ‌باشند، مي‌توانند به عنوان داوطلب در اين آزمون ثبت‌نام نمايند.
 2- پرداخت هزينه خريد کارت اعتباري:
با توجه به اينکه پرداخت هزينه ثبت‌نام منحصراً به صورت اينترنتي انجام مي‌شود، داوطلبان لازم است با استفاده از کارت‌هاي عضو شبکه بانکي شتاب، که پرداخت الکترونيکي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان و پرداخت مبلغ 370/000 (سيصدوهفتادهزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون، نسبت به دريافت اطلاعات کارت اعتباري (شماره سريال 12 رقمي) اقدام نمايند.
تبصره 1- با توجه به اينکه مقرر گرديده است که در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون، خدماتي از طريق ارسال پيام کوتاه به داوطلبان ارايه شود، داوطلباني که تمايل به استفاده از خدمات پيام کوتاه دارند، با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت مبلغ 6000 (شش هزار) ريال به عنوان هزينه استفاده از خدمات پيام کوتاه، مي‌توانند از اين خدمات استفاده نمايند.
تبصره 2- هر داوطلب، مطابق ضوابط آزمون، مي‌تواند متقاضي شرکت در يکي از گروه‌هاي پنجگانه آزمايشي شامل گروه آزمايشي 1 (علوم رياضي و فني)، گروه آزمايشي 2 (علوم تجربي)، گروه آزمايشي 3 (علوم انساني)، گروه آزمايشي 4 (هنر) و گروه آزمايشي 5 (زبان‌هاي خارجي) گردد.
تبصره 3- چنانچه داوطلبي متقاضي ثبت‌نام در دو يا سه گروه آزمايشي (با توجه به توضيحات تبصره 4 ذيل) ‌باشد، لازم است که به ازاي هر گروه آزمايشي، مبلغ 000/370 (سيصد و هفتاد هزار) ريال ديگر نيز از همين طريق پرداخت کند و اطلاعات کارت اعتباري را دريافت دارد.
تبصره 4- منظور از ثبت‌نام در دو يا سه گروه آزمايشي، بدين صورت است که داوطلب مي‌تواند، علاوه بر انتخاب يکي از گروه‌هاي آزمايشي (علوم رياضي و فني يا علوم تجربي يا علوم انساني) به عنوان گروه آزمايشي اصلي، در گروه‌هاي آزمايشي هنر و زبان‌هاي خارجي نيز متقاضي شود؛ به عبارت ديگر، هيچ داوطلبي نمي‌تواند به طور همزمان، در گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني شرکت نمايد.
تبصره 5- چنانچه داوطلبي علاقه‌مند به شرکت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام‌نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي باشد، لازم است که نسبت به پرداخت مبلغ 186/000 (صد و هشتاد و شش هزار) ريال ديگر نيز از همين طريق، اقدام کرده و اطلاعات کارت اعتباري (شماره سريال 10 رقمي) را دريافت نمايد.
تبصره 6- در رابطه با نحوه اعلام علاقه‌مندي به رشته‌هاي دانشگاه‌هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي تهران، به اطلاع مي‌رساند که در صورت اخذ مجوزهاي قانوني از سوي وزارت آموزش و پرورش از مراجع ذي‌صلاح براي پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي فوق، موضوع در مرحله انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (حدود دهه دوم مرداد ماه سال 1399) اطلاع‌رساني خواهد شد.
تذکرات مهم:
1-دارا بودن ديپلم نظام آموزشي جديد 3-3-6، اعم از شاخه‌هاي نظري، فني و حرفه‌اي يا کاردانش يا اخذ ديپلم حداکثر تا تاريخ 1399/6/31، دارا بودن مدرک پيش‌دانشگاهي يا اخذ مدرک پيش‌دانشگاهي حداکثر تا تاريخ 1399/6/31، دارا بودن ديپلم دوره چهارساله نظام قديم يا مدرک کارداني (فوق ديپلم) براي داوطلبان الزامي است.
2-دارندگان ديپلم فني و حرفه‌اي و کاردانش (نظام آموزشي غير از 3-3-6)، که فاقد مدرک پيش‌دانشگاهي يا کارداني هستند، حق ثبت‌نام در آزمون سراسري سال 1399 را ندارند و در صورت ثبت نام در اين آزمون، به عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
3-در آزمون سراسري سال 1399 پذيرش دانشجو در رشته‌هاي تحصيلي: آهنگسازي، ادبيات نمايشي، ارتباط تصويري، بازيگري -  کارگرداني، طراحي پارچه، طراحي صحنه، طراحي صنعتي، طراحي لباس، عکاسي، کارداني هنرهاي تجسمي، کتابت و نگارگري، مجسمه سازي، موسيقي نظامي، نقاشي، نمايش عروسکي، نوازندگي موسيقي ايراني و نوازندگي موسيقي جهاني در گروه‌ آزمايشي هنر و همچنين در رشته‌هاي علوم ورزشي و آموزش علوم ورزشي به صورت متمرکز و با شرايط خاص صورت مي‌پذيرد؛ لذا توضيحات لازم در اين خصوص، از طريق اطلاعيه‌هاي مربوط در زمان پرينت کارت شرکت در آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد؛ به عبارت ديگر، اين رشته‌ها از رديف رشته‌هاي مربوط به پذيرش نيمه متمرکز خارج گرديده است و اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي فوق در شهريور ماه سال 1399، همزمان با نتايج ساير رشته‌هاي متمرکز، اعلام خواهد شد.
4-براساس ضوابط، دانشجويان دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، در صورتي مي‌توانند در آزمون سراسري سال 1399 ثبت‌نام و شرکت نمايند که اولاً واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون مذکور باشند و ثانياً حداکثر تا تاريخ 1398/12/25 نسبت به انصراف قطعي از تحصيل اقدام نمايند. بديهي است که داوطلبان مذکور، در صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل تا تاريخ تعيين شده، در صورت موفقيت و قبولي در آزمون، مجاز به ثبت‌نام و ادامه تحصيل در رشته قبولي جديد خود نيستند و به عنوان داوطلب متخلف تلقي خواهند شد.
تبصره: پذيرفته‌ شدگان‌ دوره‌هاي‌ روزانه‌ آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1398 (اعم‌ از رشته‌هاي‌ متمرکز يا نيمه‌متمرکز)، در صورت ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسري سال 1399، ضمن رعايت موضوع تاريخ انصراف، توجه داشته باشند که منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره‌هاي غير روزانه (نوبت دوم «شبانه»، نيمه‌حضوري، پيام نور، غير انتفاعي، پرديس خودگردان، مجازي و رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي) بوده و فقط در اين دوره‌ها گزينش خواهند شد.
5-لازم به توضيح است که اطلاعيه و دفترچه راهنماي ثبت نام در رشته‌هايي که در سال 1399 پذيرش آنها صرفاً با سوابق تحصيلي (بدون آزمون) انجام مي‌گردد، در تاريخ 98/11/08 در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار گرفته است و داوطلباني که تمايل به پذيرش در اين رشته‌ها دارند، نيازي به ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسري سال 1399 نخواهند داشت. اين داوطلبان مي‌توانند از تاريخ 98/12/20 با مراجعه به سامانه ثبت‌نام رشته‌هاي صرفاً با سوابق تحصيلي در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان، متقاضي اين رشته‌ها شوند.
6- براساس مصوبه جلسه هجدهم شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1398/4/29، داوطلبان آزمون سراسري سال 1399 مجاز هستند که در زمان ثبت‌نام، بدون توجه به نوع نظام آموزشي که در آن تحصيل نموده‌اند، نوع مجموعه سؤالات خود را از نظام آموزشي ديگر (نظام آموزشي 3-3-6 يا نظام آموزشي سالي واحدي- ترمي واحدي) انتخاب نموده و در جلسه آزمون به آن پاسخ دهند؛ لذا به داوطلبان تاکيد مي‌گردد که در انتخاب مجموعه سؤالات در تقاضانامه ثبت‌نام خود دقت لازم را به عمل آورند؛ چرا که تبعات هر نوع اشتباه در انتخاب نوع سؤالات، به عهده شخص داوطلب بوده و در جلسه آزمون، مجموعه سؤالات انتخابي به داوطلب تحويل داده خواهد شد و تغيير مجموعه سؤالات براي داوطلب در زمان برگزاري آزمون، ميسر نخواهد بود.
ج) آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نياز براي ثبت‌نام:
داوطلبان بايد، پس از مطالعه دفترچه راهنما، مدارک يا اطلاعات لازم مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام، از جمله فايل عکس اسکن شده را براساس توضيحات مندرج در دفترچه آماده نمايند.
داوطلبان، در صورت تمايل به ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي، لازم است که با وارد نمودن اطلاعات درخواستي، نسبت به مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت نامي بر اساس دستورالعمل به شرح ذيل اقدام نمايند:
الف- آن دسته ازداوطلباني که مشمول سوابق تحصيلي نيستند، اجازه ويرايش کليه اطلاعات ثبت‌نامي خود را دارند.
ب- آن دسته ازداوطلباني که مشمول سوابق تحصيلي هستند، اجازه ويرايش اطلاعات خود را دارند، اما اجازه ويرايش اطلاعات سوابق تحصيلي را نخواهند داشت.
توجه: شرايط و ضوابط ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسري، در دفترچه راهنماي شماره 1 آزمون درج شده است و هرگونه‌ تغيير‌ در شرايط و ضوابط ثبت‌نام اين آزمون، به صورت اطلاعيه رسمي از طريق‌ پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و نشريه پيک‌‌سنجش‌ و در صورت لزوم، ‌از طريق رسانه‌هاي گروهي ‌اعلام ‌خواهد شد.
ضمناً داوطلبان گرامي مي‌توانند سؤالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان به نشاني: www.sanjesh.org يا با شماره‌ تلفن گوياي‌: 42163 (کد 021) در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.