شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
اخبار: از سوي مرکز جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم:

ثبت‌نام متقاضيان امريه سربازي آغاز شد

۱۳۹۸/۱۱/۲۱

مرکز جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، از دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسي و کارشناسي‌ارشد متقاضي امريه سربازي در تهران دعوت به همکاري مي‌کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومي وزارت علوم، متقاضيان واجد شرايط مقاطع کارشناسي و کارشناسي‌ارشد، که مايل به گذراندن خدمت سربازي خود در قالب امريه هستند، مي‌توانند تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ نسبت به ثبت‌نام اوليه در سامانه جذب امريه وزارت علوم اقدام کنند.
مرکز جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم، بر اساس مجوزهاي اخذ شده و در راستاي تکميل سهميه نيروي امريه خود، از ميان داوطلبان (دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسي و کارشناسي‌ارشد متقاضي امريه سربازي) واجد شرايط، در شهر تهران و در رشته‌هاي مورد نياز، دعوت به همکاري مي‌کند.
در همين خصوص، متقاضياني که مايلند خدمت سربازي خود را در قالب امريه سپري کنند، مي‌توانند تا۳۰ بهمن نسبت به ثبت درخواست و بارگذاري مدارک مورد نياز اقدام کنند.
لازم به يادآوري است که اطلاعات بيشتر درخصوص جزييات جذب امريه مربوط به اعزام ۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ در سامانه اين مرکز به آدرس: req.mjazb.ir قابل مشاهده است.
ضمناً جذب نيروي امريه در وزارت علوم، منوط به دارا بودن يکي از شرايط ذيل است:
الف- خانواده ايثارگران (فرزند يا برادر شهدا، جاويدالاثرها، جانبازان، آزادگان، و فرزند رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه جبهه)؛
ب- ايتام؛
ج- افراد متاهل؛
د- افراد معاف از رزم؛
هـ- افراد تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي؛
و- نخبگان، استعدادهاي برتر، حافظان قرآن و قاريان برتر؛
ز- دارا بودن حداقل شش ماه سابقه بسيجي فعال.

گفتني است که متقاضيان پذيرش امريه، اعزامي اول ارديبهشت ۱۳۹۹ خواهند بود. 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.