شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

ثبت‌نام و انتخاب رشته پذيرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهرماه سال 1399

۱۳۹۸/۱۱/۲۱

بدين وسيله به اطلاع کليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و انتخاب رشته براي شرکت در پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه سال 1399 مي‌رساند که دفترچه راهنماي ثبت‌نام و جدول کدرشته محل‌هاي مربوط به پذيرش در رشته‌هاي تحصيلي، که پذيرش در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (معدل کتبي يا کل ديپلم طبق توضيحات مندرج در دفترچه راهنما) صورت مي‌گيرد، از تاريخ 98/11/08 روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار گرفته است و ثبت‌نام و انتخاب رشته براي گزينش در رشته‌هاي تحصيلي فوق، منحصراً به صورت اينترنتي از روز سه‌شنبه مورخ 1398/12/20 آغاز مي‌شود و در روز دوشنبه مورخ 1399/06/31 پايان مي‌پذيرد.
لذا کليه داوطلبان و متقاضيان مي‌توانند، براساس ضوابط و شرايط مندرج دفترچه راهنماي مربوط براي پذيرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل کتبي يا کل ديپلم طبق توضيحات مندرج در دفترچه راهنما) در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، در روزهاي فوق به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.orgمراجعه و نسبت به ثبت‌نام و تکميل فرم انتخاب رشته (حداکثر 100 کدرشته) به روش اينترنتي، اقدام نمايند.
ضمناً داوطلبان لازم است که براي اطلاع از فهرست کدرشته محل‌هاي مربوط به پذيرش در رشته‌هاي تحصيلي صرفاً براساس سوابق تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي، به پايگاه اطلاع‌رساني مرکز سنجش و پذيرش اين دانشگاه مراجعه نمايند.
تکاليف‌، مدارک لازم و مراحل ثبت‌نام اينترنتي:
داوطلب‌ متقاضي‌ شرکت‌ در پذيرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصيلي، بايد يکايک‌ اقدامات‌ زير را به‌ موقع‌ و در مهلت‌ مقرر انجام‌ دهد:
1- مراجعه به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش کشور.
2- دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش و مطالعه آن.
3- پرداخت هزينه مربوط به ثبت‌نام و انتخاب رشته از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان با کارت‌هاي بانکي عضو شتاب.
4- تهيه فايل عکس اسکن شده داوطلب براساس توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام.
5- ثبت‌نام وانتخاب رشته از طريق سايت اينترنتي سازمان در زمان مقرر (98/12/20 لغايت 99/06/31).
تذکرات لازم:
1- اخذ ديپلم نظام آموزشي جديد 3-3-6 حداکثر تا تاريخ 1399/6/31، دارا بودن مدرک پيش‌دانشگاهي يا اخذ مدرک پيش‌دانشگاهي حداکثر تا تاريخ 1399/6/31 يا دارا بودن ديپلم نظام قديم و يا مدرک کارداني (فوق ديپلم) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و کارداني پيوسته آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي، براي کليه داوطلبان الزامي است.
2- دارندگان ديپلم فني و حرفه‌اي وکاردانش نظام قديم هنرستان، که فاقد مدرک پيش‌دانشگاهي يا مدرک کارداني هستند، حق ثبت‌نام و شرکت دراين مرحله را ندارند و در صورت ثبت‌نام وانتخاب رشته در اين پذيرش،به عنوان متخلف شناخته شده و برابرضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
3- نظر به اينکه گزينش دانشجودر اين مرحله، براساس سوابق تحصيل (معدل ديپلم) صورت خواهد گرفت، لذا کليه متقاضيان (ديپلم‌هاي نظام آموزشي 3-3-6، نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي، نظام قديم چهارساله دبيرستان و همچنين ديپلم‌هاي فني و حرفه‌اي و کاردانش نظام قديم هنرستان که داراي مدرک پيش‌دانشگاهي يا کارداني هستند) بايد معدل کل يا معدل کتبي خود را(طبق توضيحات مندرج در دفترچه راهنما) به صورت صحيح در تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي درج نمايند.  داوطلبان توجه داشته باشند که در صورت مغايرت معدل کل يا معدل کتبي واقعي با معدل کل يا معدل کتبي اعلام شده در تقاضانامه ثبت‌نامي، از ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان ممانعت به عمل آمده و قبولي آنها نيزلغومي‌گردد.
تبصره1: داوطلبان نظام آموزشي جديد 3-3-6 که هنوز موفق به دريافت مدرک ديپلم نشده‌اند، بايد پسازدريافتمدرکديپلم و مشخص شدن معدل کتبي خود،حداکثرتاتاريخ 31/06/99 با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به ثبت‌نام در پذيرش دوره مذکور اقدام نمايند.
تبصره2: داوطلبان ديپلم فني و حرفه‌اي يا کاردانش نظام آموزشي جديد 3-3-6 و ديپلمه‌هاي فني و حرفه‌اي و کاردانش نظام قديم هنرستان، که داراي مدرک پيش‌دانشگاهي يا کارداني بوده و فاقد معدل کتبي ديپلم هستند، بايد معدل کل ديپلم متوسطه خود را عيناً دربند 16 تقاضانامه اينترنتي ثبت‌نام درج نمايند.
نکته مهم: داوطلبان، مجاز هستند که بدون توجه به نوع مدرک ديپلم يا پيش‌دانشگاهي، از کليه گروه‌هاي تحصيلي و رشته‌هاي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي (گروه‌هاي تحصيلي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان‌هاي خارجي) نسبت به انتخاب کدرشته‌هاي مورد علاقه خود در يک فرم انتخاب رشته اقدام و آنها را براساس علاقه در اولويت‌هاي مورد نظر در تقاضانامه مذکور درج نمايند. بديهي است که نحوه گزينش آنان، با توجه به نوع مدرک ديپلم و همچنين رشته انتخابي، براساس توضيحات مندرج در دفترچه راهنما صورت خواهد پذيرفت.
توجه: هرگونه‌ تغيير يا اصلاح در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته، از طريق‌ پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و نشريه پيک‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبري‌ و اطلاع‌رساني‌ سازمان ‌سنجش‌) و در صورت لزوم ‌از طريق رسانه‌هاي گروهي اطلاع‌رساني ‌خواهد شد.
ضمناً داوطلبان گرامي مي‌توانند سؤالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org يا با شماره‌ تلفن گوياي‌:42163 (کد 021) در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.