پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹
اخبار: به دليل رعايت فاصله‌گذاري:

صندلي آزمون الکترونيکي در آزمون زبان وزارت بهداشت کاهش مي‌يابد

۱۳۹۹/۰۴/۰۹

مرکز سنجش آموزش پزشکي اعلام کرد: با توجه به ضرورت اجراي پروتکل رعايت فاصلهگذاري اجتماعي در برخي از حوزههاي امتحاني، از تعداد صندليهاي الکترونيک کاسته شده و به طور همزمان آزمون کاغذي برگزار ميشود.
مرکز سنجش آموزش پزشکي وزارت بهداشت، اعلام کرده است: با توجه به شرايط فعلي و بر اساس رصد وضعيت ابتلا و انتقال کرونا ويروس جديد در کشور و ضرورت اجراي پروتکل‌هاي مربوط و رعايت فاصله‌گذاري اجتماعي، ممکن است تا اطلاع بعدي در برخي از حوزه‌هاي الکترونيک، از تعداد صندلي‌هاي الکترونيک کاسته و همزمان، آزمون به صورت کاغذي نيز برگزار شود.
در اين صورت، تعدادي از داوطلبان به صورت تصادفي انتخاب مي‌شوند و به روش کاغذي آزمون خواهند داد.
بر اساس برنامه زماني آزمون‌هاي زبان انگليسي عمومي وزارت بهداشت (MHLE) در سال ۹۹، اين آزمون‌ها در روزهاي ۲ مرداد ماه، ۱۳ شهريور ماه، ۱۰ مهر ماه، ۲۰ آذر ماه و ۱۶ بهمن ماه ۹۹ برگزار خواهد شد.
آزمون زبان انگليسي عمومي وزارت بهداشت (MHLE)، داراي ۱۰۰ پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل (۳۰ پرسش درک مطلب شنيداري، ۴۰ پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و ۳۰ پرسش درک مطلب نوشتاري) و ۱۰۰ نمره (بدون نمره منفي) است.

با توجه به افزوده شدن حوزه‌هاي جديد، اين داوطلبان، در صورت تمايل، مي‌توانند در بازه‌هاي زماني اعلام شده در جدول (همزمان با ثبت‌نام داوطلبان جديد) به سايت مرکز سنجش آموزش پزشکي مراجعه کرده و در صورت وجود ظرفيت، محل برگزاري آزمون خود را تغيير دهند (پيوند Edit Registration Form)؛ در غير اين صورت، نياز به انجام هيچ‌گونه اقدامي ندارند. 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.