جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

کارت آزمون‌ کارشناسي‌‌ارشد سال‌ 1399 و نکات بهداشتي براي شرکت در آزمون

۱۳۹۹/۰۵/۱۲

ضمن‌ آرزوي‌ موفقيت‌ براي‌ داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون‌ ورودي‌ مقطع کارشناسي‌‌ارشد ناپيوسته‌ سال 1399 کشور، ‌ توجه‌ شما را به‌ موارد زير جلب مي‌نمايد.
الف‌- برگزاري آزمون و پرينت کارت شرکت در آزمون
اين آزمون در نوبت صبح روزهاي پنجشنبه مورخ 16 مرداد ماه، جمعه مورخ 17 مرداد ‌ماه و شنبه 18 مرداد ماه سال 1399 و براساس اطلاعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون رشته امتحاني مربوط برگزار خواهد شد. داوطلبان‌ متقاضي‌ هر يک‌ از کدرشته‌هاي امتحاني‌ لازم‌ است‌ به نشاني مندرج روي کارت شرکت در آزمون مراجعه نمايند. شهرستان محل برگزاري آزمون داوطلبان با توجه به استان محل اقامت آنان به شرح جدول شماره 1 (که در سايت سازمان سنجش درج گرديده است) مي‌باشد.
لازم به توضيح است که کارت شرکت در آزمون، حاوي اطلاعات ثبت‌نامي، تاريخ و محل برگزاري آزمون داوطلبان، از روز دوشنبه 99/5/13 روي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. داوطلبان لازم است که براساس مشخصات شناسنامه‌اي (نام‌، نام‌خانوادگي، شماره شناسنامه، سال تولد) و مشخصات ثبت‌نامي (شماره پرونده و کد رهگيري) نسبت به پرينت کارت شرکت در آزمون اقدام نمايند. بديهي است که براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون و همچنين اصل کارت ملي يا اصل شناسنامه عکسدار و ارايه آن، الزامي است؛ لذا داوطلبان بايد شخصاً براي پرينت کارت شرکت در آزمون خود اقدام نمايند.
تبصره: آن دسته از داوطلباني که علاوه بر کدرشته امتحاني اصلي، متقاضي شرکت در رشته امتحاني دوم (رشته‌ شناور) نيز بوده‌اند، بايد کارت شرکت در آزمون رشته امتحاني دوم خود را نيز از درگاه اين سازمان پرينت و به آدرس حوزه امتحاني مندرج روي کارت مراجعه نمايند. زمان برگزاري آزمون رشته‌هاي شناور (رشته انتخابي دوم) صبح روز شنبه مورخ 99/5/18 مي‌باشد.
1- آزمون‌ کدرشته‌‌هاي امتحاني 1128 (آموزش زبان ژاپني)، 1129 (زبان و ادبيات اردو)، 1287 (مهندسي طراحي محيط زيست)، 1356 (نمايش عروسکي) و ‌‌1360 (مجموعه موسيقي‌) منحصراً در شهرستان تهران‌ برگزار خواهد شد؛ لذا داوطلبان‌ هر يک از کد‌رشته‌هاي امتحاني مذکور، ضرورت‌ دارد که بر اساس‌ آدرس و تاريخ مندرج روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط در شهرستان تهران مراجعه نمايند.
2- محل برگزاري آزمون براي 8 کدرشته امتحاني شامل کدرشته‌هاي امتحاني 1149‌،‌1147، 1150‌، 1154،  1155، 1157 ،1158 و‌ 1159 که ثبت‌نام آنها از سوي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و با هماهنگي اين سازمان صورت گرفته است، در شهرستان تهران خواهد بود و از طريق اطلاعيه‌اي که هريک از ارگان‌هاي ذي‌ربط صادر مي‌نمايند، آزمون اين کدرشته‌ها در تاريخ‌هاي پيش‌بيني شده برگزار خواهد شد. براي اين دسته از داوطلبان، کارت شرکت ‌در ‌آزمون از طريق درگاه سازمان صادر نشده است.
ب-کنترل مندرجات کارت شرکت در آزمون
داوطلبان درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون،  چنانچه مغايرتي مشاهده نمودند، لازم است به شرح زير اقدام نمايند:
1- چنانچه‌ زبان‌ خارجي‌ مندرج‌ در کارت‌ شرکت در آزمون با زبان‌ خارجي‌ داوطلب‌ که در ثبت‌نام‌ اينترنتي انجام شده (البته با توجه به مفاد مواد امتحاني)، مغايرت‌ دارد، يا در رابطه با معلوليت (نابينا، کم بينا، ناشنوا، کم شنوا و معلول جسمي حرکتي) اختلافي مشاهده 
مي‌شود، ضروري است که از روز سه­شنبه 99/5/14 لغايت روز چهارشنبه 99/5/15 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنيد. (آدرس حوزه‌هاي رفع نقص در جدول شماره 2 اين اطلاعيه (که در سايت سازمان سنجش درج گرديده است) آمده است).
2- در صورتي که‌ در رابطه‌ با ساير مندرجات‌ کارت شرکت در آزمون، از جمله: نام رشته تحصيلي، نام محل تحصيل و معدل دوره کارشناسي (معدل براساس مفاد بند «ه‍» مندرج در اين اطلاعيه) و با توجه‌ به‌ ثبت‌نام اينترنتي انجام شده، اشکالي‌ مشاهده‌ مي‌شود، لازم است که براي اصلاح مورد يا موارد مذکور حداکثر تا تاريخ 99/5/18 منحصراً به درگاه اينترنتي سازمان سنجش قسمت ويرايش اطلاعات کارت مراجعه و از آن طريق اقدام شود.
3- داوطلبان شرکت‌کننده، چنانچه متقاضي اعمال بند مربوط به گزينش در رشته‌هاي دانشگاه پيام‌نور و مؤسسات غيرانتفاعي هستند، لازم است که در زمان تکميل فرم انتخاب رشته اينترنتي، در اين خصوص طبق اعلام اين سازمان اقدام نمايند.
ج- سهميه رزمندگان و ايثارگران
1- در کارت شرکت در آزمون هر داوطلب، در مقابل سهميه‌ ثبت‌نامي‌ آن دسته از داوطلباني که در تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي و با توجه به ضوابط متقاضي سهميه رزمندگان و ايثارگران شده‌اند و سهميه آنان مورد تاييد ارگان ذي‌ربط قرارگرفته است، عيناً همان عنوان سهميه انتخابي قيد شده است.
2- آن‌دسته از داوطلباني که در آزمون ورودي دوره‌هاي کارشناسي‌ارشد ناپيوسته سال 1399 با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شماره يک (1) آزمون مذکور متقاضي سهميه رزمندگان شده‌اند و سهميه آنان از سوي ارگان ذي‌ربط مورد تاييد قرار نگرفته، در کارت شرکت در آزمون آنان در مقابل عنوان سهميه، رزمنده درج نشده است.
3- داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه‌هاي ايثارگان بنياد شهيد و امور ايثارگران و سهميه رزمندگان ارگان وزارت جهاد کشاورزي، سپاه پاسداران (سازمان بسيج مستضعفين) و واحدهاي تابعه ستاد کل نيروهاي مسلح براي اعلام مغايرت لازم است که حداکثر تا تاريخ 99/5/18 منحصراً به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان (قسمت ويرايش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در اين پايگاه، نسبت به اصلاح و ويرايش سهميه خود اقدام نمايند. تا در صورت تاييد سهميه از سوي ارگان مربوط، سهميه براي آنان اعمال گردد. ضمناً تاکيد مي­گردد داوطلباني که در زمان ثبت نام متقاضي استفاده از سهميه بوده‌اند، ولي سهميه آنان به هر دليل از طرف ارگان ذي‌ربط مورد تاييد قرار نگرفته است، براي بررسي و روشن شدن وضعيت سهميه خود (بعد از ويرايش) حداکثر تا تاريخ 99/5/20 به ارگان‌هاي ذي‌ربط نيز مراجعه نمايند. بديهي است که در صورت تاييد سهميه از سوي ارگان ذي‌ربط، سهميه درخواستي اعمال مي‌گردد؛ در غير اين صورت، با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچ‌گونه اعتراضي در اين زمينه، قابل قبول نيست.
ه‍- معدل
معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون داوطلبان، بر اساس ثبت‌نام اينترنتي که از سوي خود داوطلبان انجام شده، درج گرديده است؛ لذا داوطلبان لازم است معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون خود را با توجه به تبصره‌هاي ذيل بررسي و در صورت مشاهده مغايرت، به درگاه سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ويرايش معدل خود اقدام نمايند. بديهي است که در غير اين صورت، مسؤوليت هرگونه تبعات بعدي به عهده شخص داوطلب بوده و هيچ‌گونه عذري در اين مورد پذيرفته نيست. ضمناً لازم به ذکر است که در سنوات گذشته نسبت به لغو قبولي داوطلبان داراي مغايرت معدل نيز اقدام شده است.
تبصره ‌1- فارغ‌التحصيلان سنوات قبل و همچنين آن دسته از داوطلباني که تا تاريخ 98/09/16 (زمان شروع ثبت‌نام براي شرکت در آزمون) به عنوان دانش‌آموخته تلقي گرديده‌اند يا به عبارت ديگر موفق به اخذ مدرک ليسانس (کارشناسي) شده‌اند، بايد معدل‌ مندرج‌ در مدرک‌ ليسانس ‌(کارشناسي) آنان با معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون يکسان باشد.
تبصره ‌2- دانشجويان‌ شاغل‌ به‌ تحصيل‌ در مقطع کارشناسي که در زمان شروع به ثبت‌نام براي شرکت در اين آزمون (تاريخ 98/09/16) همچنان دانشجو بوده‌اند، اعم از اينکه بعد از پايان مهلت زمان ثبت‌نام فارغ‌التحصيل شده‌اند يا حداکثر تا تاريخ 98/11/30 فارغ‌التحصيل گرديده‌اند، لازم است که در قسمت ويرايش اطلاعات کارت شرکت در آزمون، نسبت به اصلاح معدل خود براساس مدرک فارغ‌التحصيلي اقدام نمايند.
تبصره 3- دانشجويان سال آخر که حداکثر تا تاريخ 99/6/31 فارغ‌التحصيل خواهند شد، لازم است ميانگين واحدهاي گذرانده شده تا تاريخ 98/11/30 را در قسمت ويرايش اطلاعات کارت شرکت در آزمون درج نموده و با مراجعه به دانشگاه محل تحصيل مقطع کارشناسي، فرم مخصوص معدل (مندرج در اين اطلاعيه) را به تاييد مؤسسه محل تحصيل خود رسانده و آن را نزد خود نگه دارند تا در صورت قبولي، به مؤسسه محل قبولي ارايه نمايند.
تبصره 4- فارغ‌التحصيلان‌ داراي مدرک کارشناسي ناپيوسته، بايد معدل مقطع کارداني (فوق‌ديپلم‌) و مقطع کارشناسي (ليسانس) آنان با معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون آنها يکسان باشد.
تبصره 5- دانشجويان‌ شاغل به تحصيل‌ در مقطع کارشناسي ناپيوسته که‌ پس‌ از اخذ مدرک‌ کارداني (فوق‌ديپلم‌) در مقطع‌ کارشناسي‌ ناپيوسته پذيرفته‌ شده‌اند و هم اکنون نيز دانشجو بوده و حداکثر تا تاريخ 99/6/31 فارغ­التحصيل خواهند شد، بايد معدل مقطع کارداني و ميانگين‌ واحدهاي‌ گذرانيده‌ شده در مقطع کارشناسي آنان تا تاريخ ‌98/11/30 با معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون، مطابق مفاد تبصره 2 فوق يکسان باشد.
يادآوري مهم: با توجه به اينکه مغايرت معدل ثبت شده در فرم ثبت نام بعد از اعلام قبولي نهايي، با معدل واقعي، که به هر دليل اشتباه قيد شده باشد، منجر به لغو قبولي شما مي‌شود، ضرورت دارد که نهايت دقت را درخصوص ثبت معدل واقعي خود به عمل آوريد.
و- يادآوري مهم:
1- شروع فرآيند برگزاري آزمون از ساعت 8:00 (هشت) صبح مي‌باشد و درِ حوزه‌هاي امتحاني صبح­ها راس ساعت 7:30 (هفت و سي دقيقه صبح) بسته خواهد شد؛ لذا پس از بسته شدن درِ سالن‌هاي امتحاني، از ورود داوطلبان به حوزه امتحاني، ممانعت به عمل خواهد آمد.
2- براي‌ پاسخگويي‌ به‌ سؤالات‌ تستي‌ و درج‌ آن‌ در پاسخنامه، منحصراً از مداد سياه‌ نرم پررنگ‌ استفاده‌ شود.
3- داوطلبان لازم است با توجه به رشته امتحاني و موادي که امتحان خواهند داد، لوازم مورد نياز از قبيل: مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاک‌کن، مداد تراش، سنجاق و ماسکرا به همراه داشته باشند و از آوردن‌ وسايل‌ اضافي‌ مانند: ساک‌ دستي‌، کيف‌ دستي‌، پيجر، تلفن‌ همراه، انگشتر هوشمند، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند،‌ جزوه،‌ کتاب، ماشين حساب و نظاير آن و همچنين وسايل‌ شخصي‌ به‌ جلسه‌ آزمون‌ اکيداً خودداري‌ شود. بديهي‌ است‌ که‌ به‌ همراه ‌داشتن‌ هر کدام‌ از وسايل‌ مندرج‌ در اين‌ بند، به‌ عنوان‌ تقلب‌ و تخلف‌ تلقي شده‌ و با داوطلبان‌ ذي‌ربط برابر آيين‌ نامه‌ تقلب‌ و تخلف‌ رفتار خواهد شد.
4- نظر به اينکه سؤالات رشته‌هاي امتحاني دوره کارشناسي ارشد به گونه‌اي طراحي شده است که براي پاسخگويي به سؤالات دروس ذي‌ربط نياز به ماشين حساب نيست، لذا به داوطلبان تاکيد مي‌گردد با توجه به مطلب فوق، براي پاسخگويي به سؤالات هر يک از رشته‌هاي امتحاني، نياز به ماشين حساب نبوده و از ورود داوطلباني که ماشين حساب براي شرکت در جلسه آزمون (از هر نوع آن) به همراه داشته باشند ممانعت به عمل خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري، که در اين اطلاعيه نيز آمده است، رفتار خواهد شد.
5- داوطلباني که موفق به مشاهده و پرينت کارت شرکت در آزمون خود نشوند، ضرورت دارد براي پي‌گيري موضوع در زمان‌هاي اعلام شده به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع نقص (مطابق جدول شماره 2) مراجعه نمايند.
6- با توجه به مصوبه يازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تکميلي مورخ 981/24 شرکت در آزمون عملي و تشريحي در کدرشته­هاي امتحاني 1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360، 1362 و 1364منحصراً براي داوطلباني که براساس کارنامه نتايج اوليه در دوره روزانه مجاز باشند و تمايل به انتخاب رشته محل‌هاي دوره روزانه در فرم انتخاب رشته خود داشته باشند، ضرورت دارد؛ به عبارت ديگر، براي داوطلباني که در دوره روزانه مجاز نشوند يا در فرم انتخاب رشته خود رشته محل­هاي دوره­هاي غيرروزانه (نوبت دوم «شبانه»، غيرانتفاعي، پرديس خودگردان، پيام نور) را درج ­کنند يا براي انتخاب رشته محل‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي اقدام ­نمايند، آزمون عملي برگزار نخواهد شد. ملاک پذيرش در رشته محل‌هاي دوره­هاي غيرروزانه، نمره کل نهايي بدون احتساب آزمون‌هاي عملي و تشريحي حسب مورد در هريک از کدضريب­ها خواهد بود.
 
ضمن آرزوي سلامتي، تندرستي و موفقيت براي شما، بر اساس آخرين اطلاعات درباره راه­هاي انتشار ويروس کرونا و مخاطرات احتمالي آن در حوزه­هاي برگزاري آزمون، انتظار مي­رود که موارد زير را مدنظر قرار داده و براي حفظ سلامتي خود، ساير داوطلبان و خانواده­هاي محترم خودتان، آنها را رعايت کنيد.
1-     زمان مناسب منزل تا حوزه امتحاني را برآورد کرده و به موقع در محل آزمون حضور يابيد. حوزه برگزاري آزمون از ساعت 6:30 صبح روز برگزاري آزمون آماده حضور شما خواهد بود.
2-     براي پيشگيري از تجمع، حضور خود را به دقايق پاياني موکول ننماييد.
3-     از تردد بي­مورد در محل آزمون جداً خودداري نماييد.
4-     هنگام ورود و خروج به حوزه، با ديگر داوطلبان فاصله مناسب (حداقل يک متر) را حفظ نماييد.
5-     همراه داشتن ماسک سه لايه معمولي (بدون فيلتر) و استفاده صحيح از آن (از بالاي بيني تا زير چانه)، از ابتداي ورود به حوزه برگزاري آزمون تا پايان برگزاري آزمون و خروج از حوزه امتحاني، الزامي است.
6-     حوزه­ هاي آزمون، از تحويل گرفتن هرگونه وسايل اضافي از جمله: تلفن همراه، ماشين حساب، کيف دستي، ساک دستي، کتاب، جزوه و ... معذورند؛ بنابراين، اکيداً توصيه مي­ شود که به غير از موارد اعلام شده در اطلاعيه پرينت کارت و برگ راهنماي شرکت در آزمون و اوراق تشخيص هويتي، از همراه داشتن ساير وسايل جداً خودداري شود.
7-     به همراه داشتن تلفن همراه، حتي به صورت خاموش، در جلسه آزمون موجب محروميت از گزينش در آزمون خواهد شد.
8-     در زمان استقرار در محل صندلي، از صحبت کردن با ساير داوطلبان مجاور جداً خودداري نماييد.
9-     براي بازرسي بدني و تطبيق عکس، با فرد متولي همکاري کنيد.
10- از تماس دست­ها با چشم، دهان و بيني در حين آزمون جداً خودداري نماييد.
11- هنگام عطسه يا سرفه کردن، از دستمال کاغذي استفاده نماييد و در صورتي که دستمال وجود نداشت، از قسمت داخلي آرنج خود استفاده کنيد.
12- در صورت داشتن سؤال ضروري از عوامل اجرايي در طول برگزاري آزمون، حتماً با رعايت فاصله مناسب و داشتن ماسک اقدام به صحبت نماييد.
13- در پايان آزمون تا زمان اعلام خروج از سالن از سوي عوامل اجرايي، همچنان بر صندلي خود مستقر باشيد.
14- به پيام‌هايي که حاوي نکات اجرايي و بهداشتي است و در جلسه آزمون از بلندگو پخش مي‌شود، با دقت گوش کرده و به آن عمل کنيد.
15- لوازم التحرير مورد نياز از قبيل: مداد، تراش و پاک کن به همراه داشته باشيد. تاکيد ميشود که رد و بدل کردن اين لوازم در جلسه آزمون، تخلف محسوب مي‌شود.
16- پاک کردن و ضدعفوني کردن دست، بعد از درج اثر انگشت در پاسخنامه با پدالکلي (که از سوي حوزه امتحاني به شما تحويل مي‌شود) حتما انجام شود.
17- سعي کنيد از تماس دست با سطوحي که اغلب لمس مي­شود، نظير: صندلي­ها، دستگيره در­­ها و شيرآلات سرويس بهداشتي و ... خودداري نموده و از دستمال کاغذي استفاده کنيد.
و- تکميل فرم خوداظهاري:
1-     تکميل فرم خوداظهاري ويژه داوطلبان مبتلا به بيماري کرونا:
به منظور ارايه خدمات به آن دسته از داوطلبان آزمون کارشناسي‌ارشد سال 1399 که دچار بيماري کرونا شده‌اند (اعم از بيماراني که در بيمارستان بستري يا در منزل قرنطينه هستند) اين سازمان با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تدابير ويژه‌اي اتخاذ نموده است؛ بر اين اساس، داوطلباني که علايم بيماري آنها از تاريخ 2/5/99 به صورت قطعي تاييد گرديده، لازم بوده است که از روز جمعه مورخ 10/5/99 لغايت شنبه مورخ 11/5/99 با مراجعه به درگاه اينترنتي اين سازمان (بخش آزمون کارشناسي‌ارشد) فرم خوداظهاري را تکميل نموده و گواهي مبني بر داشتن بيماري کرونا (تاييديه بيمارستان يا نتيجه تست يا آزمايش مبني بر مثبت بودن به ويروس کرونا) را در بخش مورد نظر بارگذاري نمايند. داوطلباني که اين فرم را تکميل نموده‌اند، بر اساس دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت از ساير داوطلبان جدا شده و آزمون آنهادر يکي از بيمارستان‌هاي تعيين شده، صرفاً در شهرهاي محل آزمون به همراه ساير داوطلبان مبتلا به بيماري کرونا برگزار خواهد شد.
2-     تکميل فرم خوداظهاري ويژه همه داوطلبان آزمون:
همه داوطلبان اين آزمون، لازم است که از روز سه‌شنبه مورخ 14/5/99 به سامانه خودارزيابي بيماري کرونا به آدرس:  https://salamat.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به تکميل فرم خوداظهاري اقدام و پرينت گواهي سلامت صادره شده را در روز برگزاري آزمون به حوزه امتحاني تحويل نمايند.
ز- قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون­هاي سراسري
ماده 5- تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف- ارتکاب هرگونه عملي که موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز، از قبيل: وسايل ارتباط الکترونيکي
(به عنوان مثال: تلفن همراه حتي به صورت خاموش) و دستگاه­هاي حافظه‌دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد، از قبيل:
1- ارايه مدرک يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شرکت در آزمون.
2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندرکاران آزمون، از قبيل: عوامل اجرايي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.
3- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شرکت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز، از قبيل: وسايل ارتباط الکترونيکي و دستگاه­هاي حافظه‌دار.
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤالات.
ه‍- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.
و- هرگونه تغيير غيرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشاي سؤالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شرکت يا معاونت در اين امر، قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.
ح- خريد يا فروش سؤالات آزمون يا پاسخ آنها يا شرکت يا معاونت در اين امر، قبل يا حين برگزاري آزمون، اعم از اينکه سؤالات يا پاسخ آنها واقعي يا غير واقعي باشد.
ماده 6- هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حکم به مجازات­هاي زير را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار کتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذي­ربط يا محروميت ازگزينش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شرکت در آزمون از يک تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هيات‌هاي بدوي، جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون، قابل تجديد نظر خواهي در هيات تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌هاست.
ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيات‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (10/000/000) ريا ل تا يک ميليارد (1/000/000/000) ريال يا حبس از يک تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاکم دادگستري معرفي مي‌نمايند.
ماده 8 – ارتکاب هر يک از اعمال موضوع ماده (5)، چنانچه در قالب عضويت در يک گروه يا شبکه باشد، موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشکيل دهنده و سرکرده گروه يا شبکه به حداکثر مجازات محکوم مي‌گردد. مجازات هر يک از اعضاء، که در ارتکاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد، حداقل مجازات ذکر شده براي مرتکب است.
ماده 9- رسيدگي در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيات‌هاي انتظامي اعضاي هيات علمي يا کميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتکب، علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون، به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محکوم مي‌گردد.
ماده 10- در صورت محکوميت قطعي فردي به يکي از مجازات­هاي مندرج در اين قانون، به استثناء مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد؛ در اين صورت، مؤسسه آموزشي مربوط، از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرک به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي، ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اکتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي، مغايرت­هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي، از قبيل: عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اکتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تاييد هيات‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، از داوطلب در يک يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هيات بدوي است.
ماده 12- هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي، که براي افزايش آمادگي داوطلبان شرکت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌کند، چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد، مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسؤول آنها، علاوه بر محروميت دايمي از تاسيس و اداره اين گونه مراکز، به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محکوم مي‌شوند، و چنانچه مؤسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مديران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (6) است.
تبصره- در مورد آموزشگاه­هايي که فاقد مجوز باشند، علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذي­ربط، مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پي‌گيري تخلفات آنان اقدام نمايد.
در خاتمه اضافه مي‌نمايد:
باتوجه به عدم پذيرش حضوري داوطلبان به منظور جلوگيري از شيوع ويروس کرونا و در جهت تسريع در بررسي و ثبت درخواست‌ها به صورت الکترونيکي، متقاضيان مي­توانند به سيستم پيشخان خدمات الکترونيکي سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت نمايند. پس از ثبت درخواست، براي داوطلب شماره نامه و کدرهگيري از طريق پيام کوتاه ارسال مي­شود و داوطلبان مي­توانند پس از دريافت شماره و کد رهگيري از طريق پيام کوتاه، به پورتال رهگيري الکترونيکي مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرين وضعيت درخواست خود مطلع شوند.
ضمناً داوطلبان درصورت لزوم مي‌توانند سؤال يا سؤالات خود را از تاريخ يکشنبه 99/5/5 لغايت روز شنبه 99/5/18 با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش کشور يا در روزها و ساعات اداري با شماره ‌تلفن‌: 42163-021 در ميان بگذارند.

مرکز اجراي آزمون هاي سازمان سنجش آموزش کشور  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.